Gå til indhold

Klage over et behandlingssted (styrelsessag)

En patient kan klage over en sundhedsfaglig behandling eller et forløb på et behandlingssted.

En klage over et behandlingssted retter sig ikke mod bestemte sundhedspersoner men mod det sted, hvor patienten blev behandlet, f.eks. et sygehus, en lægeklinik eller i hjemmesygeplejen. Klagen kan handle om selve patientbehandlingen eller om tavshedspligt, journalføring eller aktindsigt. Eventuel kritik vil blive rettet mod behandlingsstedet. Sagen afgøres af Styrelsen for Patientklager.

Lægeforeningen anbefaler, at det er ledelsen på det behandlingssted, som har fået en klage, der udtaler sig i sagen.

Sådan skal du gøre

Læs mere

Læs mere om sagsgangen ved klager over behandlingssteder hos Styrelsen for Patientklager her.