Gå til indhold

Patienten har klaget: Hvilken type klage er der tale om?

Når en patient sender en klage, vælger vedkommende mellem forskellige typer af klager. Nedenfor kan du se, hvordan du kan få hjælp hos Lægeforeningen.

Er der klaget over dig som læge?

Er der klaget over et behandlingssted?

Er der klaget over serviceniveauet eller patientrettigheder?

Har patienten anmeldt en skade til Patienterstatningen?

Dialogsamtale

Inden du reagerer i en eventuel klagesag, skal du være opmærksom på, at enhver person, der klager over sundhedsvæsenet, bliver tilbudt en lokal dialog om sagen. Dialogen skal være afholdt senest 4 uger efter, at klagen er fremsendt til regionen.

Dialogsamtalen kan ende med, at klageren føler sagen tilfredsstillende behandlet, og så afsluttes klagesagen og kan ikke genoptages. I dette tilfælde skal du ikke gøre noget.

Lykkes det ikke ved den lokale dialog at nå til en fælles forståelse, går sagen videre og kører som en traditionel klagesag i Disciplinærnævnet eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Bliver du involveret i en klagesag, kan du få hjælp hos Lægeforeningen. Læs mere ovenfor.

Læs mere om dialogsamtaler her