Gå til indhold

Lægens informationspligt: Form og indhold

Som læge skal du informere din patient om undersøgelse eller behandling mv., så patienten kan tage stilling på et fyldestgørende grundlag.

Informationspligten: Form og indhold

Patienten har ret til at få information om:

  • Sin helbredstilstand
  • Behandlingsmuligheder
  • Risiko for komplikationer og bivirkninger
  • Konsekvenserne af, at der ikke iværksættes behandling.

Patienten har derfor som minimum krav på alle for denne relevante oplysninger om helbred, sygdom, undersøgelsesmetoder, forebyggelses- og behandlingsmetoder, sygdomsprognoser, risici, bivirkninger, komplikationer, mulighed for pleje mm. Du skal som læge også informere om andre fagligt ligeværdige behandlingsmuligheder.
Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.

Hvordan skal du informere patienten?

Der er visse krav til, hvordan du som læge kommunikerer med- og informerer din patient. Du skal kommunikere og informere:

  • Løbende
  • Forståeligt
  • Hensynsfuldt
  • Tilpasset patientens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring mv.

Informationen skal altid gives mundtligt og kan suppleres af skriftlig information. 

Retten til ikke at vide

En patient i en behandlingssituation kan beslutte sig for ikke at ville have information om sin helbredstilstand og behandlingsmuligheder, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Patientens ret til ikke at vide skal tilkendegives utvetydigt.

Journalføring

Du skal som læge journalføre, hvilken mundtlig og eventuel skriftlig information, patienten har fået. Det skal også fremgå af journalen, hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af informationen.