Gå til indhold

Husk, du stadig er læge på sociale medier

Vær opmærksom på din lægerolle, når du går på sociale medier. Din adfærd vil ofte blive set i lyset af, at du er læge; også selvom du selv mener, at du optræder som privatperson. Derfor kan det være en god idé at deklarere tydeligt på dine sociale medie-profiler, at du er læge, og at agere professionelt i forhold til din titel. 

Som læge har du som udgangspunkt høj troværdighed, og dine udsagn kan i nogle sammenhænge blive opfattet som udtryk for hele lægestandens holdning. Derfor bør du være bevidst om det særlige ansvar, du har som læge, når du færdes på sociale medier. Respekter altid patienter og kolleger, og vær varsom med at kommunikere noget, der kan påvirke din professionelle anseelse som læge.

Der er tilfælde, hvor pressen har fået indblik i debatter fra lukkede Facebook-grupper med læger og har citeret direkte derfra. Derfor bør det, du skriver på sociale medier, kunne tåle at blive læst af den brede offentlighed.

Når du ytrer dig som ansat på en offentlig arbejdsplads

Hvis du er offentligt ansat, har du ytringsfrihed og kan på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremføre dine personlige meninger og synspunkter. Husk dog stadig din tavshedspligt og den respektfulde kommunikation. Overvej også altid, om det, du skriver, egner sig til at blive delt på sociale medier, eller om du hellere burde vende din kritik med en kollega eller evt. tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.

Du skal være opmærksom på, at det er ledelsen på din arbejdsplads, der beslutter, hvem der må udtale sig på arbejdspladsens vegne, og hvad de må udtale sig om. Men som udgangspunkt kan du ytre dig om f.eks. din arbejdsplads med dine egne sociale medie-profiler, hvis det er tydeligt, at dine udsagn vil blive anset som dine private holdninger og ikke som udtryk for arbejdspladsens synspunkter. 

Er du i tvivl om, hvornår du må ytre dig, kan du få vejledning hos din faglige organisation. 

Læs vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed her