Gå til indhold

LF Nyhedsbrev 16. december 2022

Vi har sat solide lægelige aftryk i det nye regeringsgrundlag

Den nye SVM-regering præsenterede sit regeringsgrundlag onsdag d. 14. december på et pressemøde. I det 63 sider lange regeringsgrundlag er der en række klare lægelige aftryk på områder, som Lægeforeningen har arbejdet for at få politisk indflydelse på.

Flere ressourcer til psykiatrien

Tilbage i sommeren 2021 offentliggjorde Lægeforeningen et stort psykiatriudspil, hvor vi i forslag 1 påpegede behovet for at sætte omkring fire milliarder af årligt til psykiatrien. Siden har vi sammen med andre gode kræfter presset hårdt på for forbedringer af psykiatrien, og det har givet resultater. Regeringsgrundlaget vil både følge Sundhedsstyrelsens faglige oplæg og vil betyde, at psykiatrien løbende udbygges, så den om 10 år har fået tilført 4 mia. kr. ekstra pr. år. Den psykiatriaftale, der blev indgået i september i år – og som vi hurtigt måtte døbe ’Psykiatriplan 1’ – har dermed fået den efterspil, vi kunne ønske os.

Strukturkommission skal se på sammenhængen

Regeringen vil også nedsætte en strukturkommission, der skal udarbejde modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet. Grundlæggende lægges der op til, at kommissionen vil se på, om konstruktionen i sundhedsvæsenet er bæredygtig, og om vi har de rette tilbud til patienterne.  Det giver god mening.

Ny prioriteringsråd

Der er også grund til at rose, at den nye regering vil nedsætte et prioriteringsråd. Vi har fra Lægeforeningens side i årevis efterspurgt, at man fra politisk hold vil gå aktivt ind og arbejde med prioritering, og derfor er der al mulig grund til at bakke op om, at det sker. Vi har netop selv taget initiativ til at nedsætte Sundhedssektorens Prioriteringsråd, som vil have fokus på, hvordan man bruger sundhedspersoners arbejdskraft bedst, men vi vil bestemt også have gå aktivt og konstruktivt ind i det råd, som regeringen nu etablerer.

Midlertidig behandlingsgaranti på 60 dage

Der er også endelig kommet hul igennem i forhold til behovet for at gentænke behandlingsgarantien. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at behandlingsgarantien forlænges fra 30 til 60 dage som led i regeringens akutplan for sundhedsvæsenet. Indtil videre sker det i en midlertidig periode, men det er et vigtigt nybrud i den politiske vanetænkning, som normalt omgærder behandlingsgarantien på 30 dage. Det fremhæves også, at den private kapacitet til ventelisteafvikling fortsat skal anvendes, men at det skal foregå, så det ikke utilsigtet udhuler bemandingen på de offentlige sygehuse. Det forventer vi nærmere analyse af. Fra Lægeforeningens side har vi længe arbejdet for en realistisk behandlingsgaranti 2.0, som gør, at læger kan differentiere og dermed sætte de mest syge først. Det vil vi arbejde videre for med afsæt i den forlængede behandlingsgaranti.

Hurtigere autorisation for udenlandske kolleger

Der er grund til at glæde sig over udsigten til en hurtigere autorisationsproces for udenlandsk uddannede læger, som vi igen og igen har påpeget behovet for. Der sættes midler af til at gøre op med den urimeligt lange ventetid, som mange af disse kolleger oplever, når de søger autorisation i Danmark.

Vi vil skubbe på for mere forebyggelse

Forebyggelse fylder ikke meget i regeringsgrundlaget, men der er spor, som peger i den retning, bl.a. en forebyggelsesplan målrettet børn og unge. Vi vil fra Lægeforeningens side presse på for, at forebyggelse får plads. Gerne i en samlet pakke, og under alle omstændigheder med fokus på alkohol samt tobak og andre nikotinprodukter.

Her kan du læse den pressemeddelelse, Lægeforeningen sendte ud om grundlaget

Her kan du finde selve regeringsgrundlaget

 

Stop den brutale forfølgelse af sundhedsprofessionelle i Iran

Lægeforeningen har afsendt breve til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og den iranske ambassadør i Danmark, Afsaneh Nadipour, hvor vi på vegne af lægestanden kalder på handling, så den alarmerende stigning i vold mod og forfølgelse af sundhedspersoner stoppes.

Senest har vi erfaret, at vores iranske kollega Hamid Ghareh-Hassanlou og hans hustru Farzaneh Ghareh-Hassanlou – efter brutal behandling og en retsproces i strid med grundlæggende krav om objektivitet og retfærdighed – er blevet idømt dødsstraf for deres deltagelse i protesterne i landet.

Du kan læse de to breve her

Læs Lægeforeningens brev til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

Læs Lægeforeningens brev til Irans ambassadør

 

Lægeforeningens bestyrelse har fået to nye medlemmer

Sanne Marie Thysen, der er postdoc på Frederiksberg Hospital ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, og Christina Neergaard Pedersen, der er afdelingslæge på Aabenraa Børneafdeling, er nemlig blevet valgt ind, og de tager over som Yngre Lægers repræsentanter i bestyrelsen fra Søren Niemi Helsø og Jesper Brink Svendsen.

Læs mere om de to nyvalgte her