Gå til indhold

LF Nyhedsbrev 16. maj 2023

Manglen på arbejdskraft og de spor, som den trækker gennem sundhedsvæsenet, var i den grad på dagsorden på weekendens lægemøde i Kolding. Det var et rigtig godt Lægemøde med gode debatter og fuld opbakning til, at manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet er den største udfordring, vi står overfor. En dagsorden, som kræver stor politisk opmærksomhed, men som det også er helt afgørende, at vi som lægestand sætter vores præg på.

Manglen på arbejdskraft og behovet for prioritering var også omdrejningspunkt for den debat, vi holdt på Lægemødet med de inviterede gæster fra det politiske lag.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, Martin Damm, formand for KL, samt Per Larsen, sundhedsordfører i Konservative deltog i debatten. Vi var enige om, at fordi man ikke kan uddanne og rekruttere sig ud af det pres, der er på sundhedsvæsnet, er det nødvendigt at prioritere – men debatten tydeliggjorde også, at der er mange aspekter at tage fat i, og at arbejdet bliver omfattende. Derfor drejede en stor del af diskussionen sig også om hvor og hvordan man skal i gang med prioritering som værktøj til at lette presset på sundhedsvæsenet.

Det var også positivt, at indenrigs- og sundhedsministeren i debatten gav tilsagn til at ville se på balancerne i forhold til at skabe et bedre tilsyn for læger og andre sundhedsprofessionelle. Det signalerer åbenhed for forbedringer, og dem vil vi naturligvis gerne bidrage til.

Prioritering var ligeledes omdrejningspunkt for en række workshops på Lægemødet. Her kom medlemmer af repræsentantskabet med deres forslag til, hvordan både afbureaukratisering, forebyggelse, digitalisering og at undgå unødig diagnosticering og behandling kan lette presset på sundhedsvæsnet. Et vigtigt bidrag til bestyrelsens videre arbejde.

Jeg vil lige benytte lejligheden til igen at takke for genvalget som formand for Lægeforeningen – som jeg sagde fra talerstolen. Jeg har en del, jeg gerne vil i mål med på lægernes og Lægeforeningens vegne, og de opgaver ser jeg frem til at føre ud i livet.

De bedste hilsner

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen

 

Ny analyse: Eksisterende apps og andre digitale løsninger kan effektivt aflaste sundhedsvæsenet

En ny analyse fra Lægeforeningen viser, at der findes en lang række digitale løsninger, der i stor stil kan reducere antallet af indlæggelser og kontrolbesøg for forskellige patientgrupper uden at gå på kompromis med patientsikkerheden. Læs hele nyheden

 

Ny analyse sætter tal på: Forebyggelse kan forhindre tusindvis af indlæggelser og aflaste det pressede sundhedsvæsen

En ny analyse fra Lægeforeningen sætter tal på, hvor mange indlæggelser i sundhedsvæsenet der kan forebygges med 23 forskellige indsatser. Indsatser mod rygning kan for eksempel forhindre langt mere end 50.000 indlæggelser årligt, og Lægeforeningens formand opfordrer regeringen til at sætte ind med det samme for at aflaste det pressede sundhedsvæsen. Læs hele nyheden

 

Gøril og Jannik Boberg-Ans fra organisationen Red Synet får Lægeforeningens Ærespris 2023

På årets Lægemøde har Gøril og Jannik Boberg-Ans, begge speciallæger i øjensygdomme og stiftere af organisationen Red Synet, fået tildelt Lægeforeningens Ærespris. Ægteparret Boberg-Ans får prisen for deres utrættelige arbejde gennem 20 år for at give patienter med grå stær i udviklingslande synet tilbage.
Læs hele nyheden

 

Camilla Rathcke genvalgt som formand

 

På Lægeforeningens repræsentantskabsmøde i Kolding er foreningens formand, Camilla Rathcke, uden modkandidater blevet genvalgt som formand for en ny toårig periode.

"Jeg er stolt over at få lov til fortsat at stå i spidsen for Lægeforeningen i en presset tid, hvor det er vigtigere end nogensinde, at vi som lægestand byder ind med fagligt input og tør udfordre politikerne på indretningen af sundhedsvæsnet.” siger Camilla Rathcke. Læs hele nyheden

Efter Lægemødet konstituerede bestyrelsen sig. Anna Mette Nathan fra PLO fortsætter som næstformand, ligesom den resten af Lægeforeningens bestyrelse fortsætter. Se hele bestyrelsen

 

Kom med Lægeforeningen til Pride 2023

Den 19. august 2023 kan du deltage med Lægeforeningen i Pride-paraden og være med til at sende et klart signal om, at vi som læger er modstandere af enhver form for diskrimination i sundhedsvæsenet på grund af seksualitet og kønsidentitet.

Du kan køre med på paradevognen, hvis du er medlem af Lægeforeningen. Her er der plads til ca. 40 deltagere. Hvis du har barnevogn, børn eller en partner med, der ikke er medlem, kan du gå med i paraden efter vognen. Her er der plads til 100 deltagere.

Meld dig til senest 31. maj
Hvis du vil deltage, så send en mail til pride@dadl.dk - husk at skrive antal deltagere, og om du/I deltager på vognen eller er gående.

Derfor deltager Lægeforeningen i Pride-ugen

 

Søg økonomisk støtte hos Lægeforeningen

Står du eller din familie i en vanskelig økonomisk situation? Så kan I søge økonomisk støtte gennem Lægeforeningen, der har to legater til formålet. Det kan eksempelvis være i forbindelse med sygdom, handicap eller vanskeligheder i forbindelse med at færdiggøre et studie. Der er ansøgningsfrist 31. oktober 2023.

Læs mere om dine muligheder for støtte her

 

Få rådgivning og sparring på dine karrierevalg

Gennem din lægelige karriere kan du stå over for flere valg, som vil have indflydelse på resten af dit lægeliv. Det kan være et skift i interesser, behov for at prioritere anderledes i forhold til familien eller større forandringer i dit liv. Hos Lægeforeningen har du flere muligheder for at få sparring på karrieren gennem karrieresamtaler, coachingforløb eller vores mentorordning.

Læs mere om dine muligheder

Dialogmøde med regionsrådet om visioner for det regionale sundhedsvæsen

I Lægeforeningen Sjælland havde vi den 17. april inviteret regionale regionsrådspolitikere til dialogmøde om visioner for det regionale sundhedsvæsen. Mødet blev indledt med et debatskabende oplæg af professor i sundhedsledelse- og politik Mickael Bech. Han redegjorde for sine visioner for vores regionale sundhedsvæsen og udfordringerne i Region Sjælland ud fra ”hvad kan vi forbedre i morgen?”.

Efterfølgende var der oplæg fra formanden for Sygehusudvalget, Anne Møller Ronex, og formanden for Det Nære Sundhedsudvalg, Susanne Lundvald, om blandt andet speciallægemangel, digitalisering, 72-timers behandlingsansvar, tværsektorielt samarbejde, udbudsklinikker og prioritering. Det blev efterfulgt af tre bud på aktuelle visioner for det regionale sundhedsvæsen fra formændene for henholdsvis PLO, Yngre Læger og FAS.

PLO’s visioner lagde vægt på en styrket praksissektor, et smidigere samarbejde på tværs af sektorerne og en mere lydhør regionsadministration, der tør vove samarbejdet. Yngre Lægers visioner indebar en bedre fastholdelse af speciallæger og afdelingslæger, et større fokus på det gode uddannelsesmiljø samt ønsket om at få flere lægesekretærer tilbage til afdelingerne. Overlægerne og FAS’ visioner var bedre rekruttering af speciallæger til sygehusene, et ændret optageområde for akutte patienter og et forbedret samarbejde på tværs af sektorer med respekt for patienterne.

Politikerne gav efter mødet udtryk for, at de følte sig godt klædt på til deres videre politiske arbejde, og at de satte pris på de facts og konkrete input der blev fremlagt på mødet. Derudover tilkendegav flere politikere, at de også fremadrettet vil prioritere dialogmøderne.

Dialogmøderne handler om at skabe dialog mellem regionens politikere og Lægeforeningen Sjælland og synliggøre Lægeforeningen Sjællands aktuelle politiske interessevaretagelse overfor politikerne i regionsrådet.

Lægeforeningen Sjællands bestyrelse følger op med et møde til efteråret, hvor regionsrådets medlemmer igen inviteres til en dialog. Emnet ligger endnu ikke fast, men fokus vil være aktuelle sundhedspolitiske emner.

Et lægeligt aftryk på Region Syddanmarks kommende digitaliseringsstrategi

Det er mere aktuelt end nogensinde før, at regionens digitale løsninger understøtter vores kliniske arbejde, så vi får frigivet mest mulig tid til kerneopgaven: Patienterne. Derfor havde vi i Lægeforeningen Syddanmark den 25. april inviteret de politikere, der har ansvaret for digitalisering og innovation i Region Syddanmark, til en uformel rundbordssamtale.

Politikerne viste meget stor interesse for emnet og lydhørhed for Lægeforeningens forslag og anbefalinger. Det syddanske Digitaliserings- og Innovationsudvalg har netop taget startskuddet til den nye syddanske digitaliseringsstrategi 2025-2027, og de er i øjeblikket i gang med at udpege fremtidige indsatsområder.

Vores lægelige indspark kom på det helt rigtige tidspunkt i denne proces, og vi forventer derfor et stærkt lægeligt aftryk på regionens nye strategi.

Vores nøglebudskaber til politikerne var:

  • Udviklingskapacitet i form af mere og hurtigere hjælp til at løse de digitale benspænd i vores kliniske arbejde og udvikle kloge løsninger, herunder nem adgang til patientdata og datarobotter.
  • Øget patientsikkerhed i form af digitalisering, der understøtter enstrenget medicinadministration og dokumentation ét sted.
  • Anbefalingen om at gøre artificial intelligence (AI) og business intelligence (BI) til nøgleelementerne i regionens kommende digitaliseringsstrategi 2025-2027.

I Lægeforeningen Syddanmark har vi stillet os til rådighed for politikerne for yderligere dialog, sparring og cases fra klinikken, og vi forventer et fortsat udbytterigt samarbejde på området.

 

Nofred – dansk indretningsdesign til børn

Skal du have nye børnemøbler derhjemme eller i klinikken? Som medlem af Lægeforeningen får du 30 pct rabat og gratis fragt på Nofred, der er danskdesignede kvalitetsmøbler, tekstiler og tapeter. Det stilrene og tidløse design gør det nemt at indrette hjemmet. Sådan får du rabat

Rabat på sjov i LEGOLAND resten af 2023

Tag på miniferie i LEGOLAND! Med Lægeforeningen får du 15 pct rabat på overnatning i familieværelse og en dagsentré til LEGOLAND. Du kan vælge mellem Hotel LEGOLAND og LEGOLAND Holiday Village. Tilbuddet gælder resten af 2023. Læs mere om tilbuddet her