Gå til indhold

LF nyhedsbrev 18. april 2024

Kære kollega
I lægestanden er der en årelang tradition for både at arbejde i det offentlige og i det private. I er ovenikøbet mange, der enten har jeres faste gang i det private eller tager en ekstra tørn ét eller flere steder i sundhedsvæsenet. Det er godt, for det hjælper patienterne.

At læger tager en ekstra tørn, står ikke i modsætning til Lægeforeningens grundtanke om, at sundhedsvæsenets samlede kræfter – offentlige såvel som private – skal bruges klogest muligt. Tværtimod. De to ting er fuldt ud forenelige. Lige så vel som de er centrale i en tid med massiv mangel på arbejdskraft.

Lægeforeningen har udarbejdet en analyse, der dykker ned i både offentlige og private hospitalers aktivitet i de seneste ti år. Det gjorde vi for at blive klogere på afsættet for at bruge den private kapacitet og på, hvordan den anvendes. Undersøgelsen viser, at privathospitalerne på ti år har fordoblet deres aktivitet. Den viser også, at mere end halvdelen af opholdene på privathospitalerne er offentligt finansieret. Det er de på grund af den politisk bestemte behandlingsgaranti og det udvidet frie sygehusvalg. 

Begge dele betyder, at offentlige sygehuse skal henvise til – og betale for – behandling på privathospital, hvis de ikke selv kan leve op til fristen. Og det har længe været en vekslende udfordring, aktuelt dog mere permanent udfordret af mangel på arbejdskraft. Fristen er som bekendt 60 dage nu, men det er midlertidigt. Efter nytår bliver den 30 dage, medmindre man politisk vælger at gå andre veje.

Uanset om det er 30 eller 60 dage, ved vi fra afdelingerne, at det ofte er de »lette« og samlet set mindst syge patienter, der kommer hurtigst til og kan få et tilbud i privat regi, mens de mest syge og mest komplekse patienter må vente længere.

Lægeforeningen efterlyser derfor en åben politisk debat om, hvordan vi klogest får bragt den private kapacitet i spil, så der er balance mellem ventetid det ene og det andet sted. Kan privathospitalernes kapacitet bruges klogere til gavn for de mest syge patienter, vil det være en stor gevinst for alle.

De bedste hilsner

Camilla Noelle Rathcke

Formand for Lægeforeningen

Læs mere i den seneste leder i Ugeskrift For Læger: Lad os bruge sundhedsvæsenets samlede kræfter – offentlige såvel som private – så klogt som muligt

Lægeforeningen til ministeren: ”Gabestokken” skal afskaffes

I et brev til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde kvitterer Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, for, at regeringen har fremsat lovforslag om et ændret patientklagesystem. Det er en ændring, Lægeforeningens længe har presset på for, og som forhåbentlig bidrager til at både læger og patienter oplever et klagesystem, der i langt højere grad har fokus på læring.

Men Lægeforeningens formand understreger også, at tiden nu er kommet til at afskaffe ”gabestokken”. Altså den såkaldte offentliggørelsesordning, der resulterer i, at navnene på læger, som har modtaget kritik, offentliggøres på en myndighedshjemmeside.

Den form for offentlig udskamning af sundhedspersoner, der er kommet til at begå fejl på arbejdspladsen, hører ingen steder hjemme. Det er heller ikke en metode, der fremmer læring. Derfor skal ”gabestokken” afskaffes, skriver Camilla Noelle Rathcke i brevet til ministeren.

Læs brevet til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde her

 

Vi er her ikke for at tage livet af patienterne

Aktiv dødshjælp bliver for mange set som svaret på spørgsmålet om, hvad det vil sige at få en værdig død, og i mediebilledet er det oftest med afsæt i enkeltsagshistorier, der rører noget i os alle sammen. Det er helt forståeligt, og ansatte i sundhedsvæsenet bliver også berørt. Men som repræsentanter for landets læger og sygeplejersker føler vi et særligt ansvar for at advare imod aktiv dødshjælp, fordi det vil have langt mere vidtrækkende konsekvenser, end de fleste nok ønsker eller forestiller sig. Det skriver Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, og Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i et debatindlæg i Politiken den 4. april 2024. Læs hele debatindlægget her

 

Nyt institut skal styrke arbejdet med kliniske retningslinjer

Når Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut efter planen åbner i 2025, bliver en af de helt centrale opgaver at støtte arbejdet med de kliniske retningslinjer. En meget vigtig anerkendelse af retningslinjernes betydning for kvalitet, mener Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber.

https://ugeskriftet.dk/nyhed/nyt-institut-skal-styrke-arbejdet-med-kliniske-retningslinjer

 

Møde med regionsrådet om bæredygtige akutsygehuse og det bæredygtige nære sundhedsvæsen

I starten af april havde Lægeforeningen Sjælland inviteret regionsrådet en dialog om det bæredygtige akutsygehus og det bæredygtige nære sundhedsvæsen. Koncerndirektør Jesper Gyllenborg indledte mødet med en status på arbejdet, og oplægget gav anledning til livlig debat blandt de fremmødte politikere og medlemmer. Formændene for de forhandlingsberettigede foreninger i regionen bidrog deres input på lægernes og regionens opgaver i forhold til prioritering i sundhedsvæsenet. 

Budskabet var blandt andet en ambition om at gøre sundhedspersonalet i Region Sjælland førende i digitale kompetencer og løsninger. Der skal fortsat være fokus på at rekruttere og fastholde personalet, blandt andet gennem gode vilkår for arbejde på to matrikler og for pensionerede overlæger, der ønsker at forsætte arbejdet. Derudover skal der i Region Sjælland samarbejdes om et fælles populationsansvar og gøres op med den geografiske afgrænsning. Der skal desuden være fokus på de nære sundhedsleverancer og lighed i sundhed ved sammenlægningen af Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus.

Der var gode drøftelser blandt deltagerne på mødet, og politikerne gav udtryk for at de ville tage aftenens input med videre i relevante fora. Lægeforeningen Sjællands formand, Johan Reventlow, bringer også drøftelserne videre til møde med Koncernledelsen den 10. april.

 

Vil regionen "robustgøre" sygehuse med spareplaner?

”Jeg kan dårligt forestille mig, hvordan man vil robustgøre vores sygehuse med flere spareplaner - også selvom Region Sjælland understreger, at de 200 mio. kr., der nu skal findes, ikke må påvirke kvaliteten i patientbehandlingen og adgangen til nødvendige sundhedsydelser.” Sådan skriver Johan Reventlow, formand for Lægeforeningen Sjælland, i et debatindlæg, der er bragt i Nordvestjysk Kalundborg, Sjællandske Næstved og Dagbladet Roskilde den 4. april 2024.

Læs hele debatindlægget her

Lægeforeningen Nordjylland inviterede de regionale politikere til dialog om kloge valg i sundhedsvæsnet

De nordjyske regionrådspolitikere var i starten af april inviteret til dialogmøde med bestyrelsen fra Lægeforeningen Nordjylland. Mødet er efterhånden blevet en tradition og afholdes en gang årligt. I år var temaet prioriteringer. Helt præcist lød overskriften på dette års dialogmøde: Vejen til det kloge valg – Hvordan prioriterer vi rigtigt i sundhedsvæsnet? Temaet er yderst aktuelt – også i Nordjylland. For presset på sundhedsvæsnets kapacitet vil kun vokse i takt med, at vi får større grupper af ældre og flere multi- og kronisk syge borgere.

Det var netop udfordringer med kapaciteten, der blev katalysator for indledningen på årets møde. Formanden for Lægeforeningen Nordjylland Cecilie Amstrup, åbnede nemlig ballet med at vise Lægeforeningens seneste fremskrivning af behovet for sundhedspersonale. Fremskrivningen viser, at vi i 2045 får brug for 100.000 flere sundhedspersoner, hvis vi fortsætter som i dag.

”Så mange personer kan vi ikke skaffe, så det er nødvendigt med prioriteringer”, lød det fra Cecilie Amstrup på mødet.

Kloge valg gennem forskning

Teamet blev eksemplificeret gennem flere forskellige oplæg. Heriblandt oplæg af professor og ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital, Bodil Steen Rasmussen. Hun præsenterede flere gode perspektiver på værdien af forskning – herunder flere eksempler på forskningsresultater fra intensivområdet, hvor de nye opdagelser både har reddet flere liv og gjort behandlinger billigere. Netop den kombination var selvsagt sød musik i de fleste politikerører. Med dette udgangspunkt var der grobund for god dialog om lægefaglig forskning i Nordjylland. Alt fra implementering af forskning, proportioner for antallet af ph.d.er, forskeres kliniktid og vigtigheden af attraktive vidensmiljøer, blev drøftet.

”Vi havde en god dialog, hvor vi talte os henimod, at prioriteringer er noget vi skal være fælles om – politikere og læger. Flere fra regionen roste indholdet og fortalte efterfølgende, at de havde fået mange nye perspektiver og ny viden, der kan bruges i det politiske arbejde ”, fortæller den regionale formand Cecilie Amstrup.

Deltag i prioriteringsdebatten

Er du interesseret i at høre mere om lægers rolle i prioriteringsdebatten, kan du deltage i Region Nordjyllands og Lægeforeningen Nordjyllands fyraftensmøde d. 8. maj om netop prioriteringer i sundhedsvæsnet.  Her vil formand for Lægeforeningen, Camilla Rathcke og Region Nordjyllands koncerndirektør, Anne Bukh deltage med oplæg om perspektiver på behovet for prioriteringer i sundhedsvæsnet.

Læs mere her, og tilmeld dig

 

Undersøgelse af nordjydernes sundhed peger på især 3 ting, der skal forbedres

Den Nationale Sundhedsprofil 2023, der udkom i starten af februar, viser, at vi her i Nordjylland drikker mindst og har mindst astma og allergi sammenlignet med resten af landet. Men der er også masser af plads til forbedring. Der er nemlig flere parametre, hvor det ser mindre godt ud: For eksempel døjer hele 41,8 procent af den nordjyske befolkning med langvarig sygdom, 24 procent har forhøjet blodtryk, og så er vi den region, hvor der bliver spist mindst sund kost. Det skriver Cecilie Amstrup, formand for Lægeforeningen Nordjylland, i et debatindlæg bragt i Nordjyske den 21. februar 2024. Læs debatindlægget her

 

Få 15 pct rabat hos Tivoli – begrænset kampagneperiode

Farverige blomster, dansk sommer og et hav af sjove aktiviteter. Sommer i Tivoli er noget helt specielt. Nyd stemningen i haven, smag på delikatesser til Tivoli Food Festival eller kom og syng med til Fredagsrock. Glæd dig til en sommer fyldt med sjov, hygge og underholdning for både store og små. Få 15 pct. rabat på entré, turpas eller Tivolikort til 2024 i perioden 18. april – 5. maj 2024

 

Køb forårets gaver hos Design Letters

Hos Design Letters kan du købe smykker, lækkert design og tilbehør til hjemmet. Det er blandt andet de unikke bogstavsmykker baseret på Arne Jacobsens vintage ABC fra 1937. Du finder masser af gode gaveideer, eller bare lidt forkælelse til dig selv.

Se udvalget og læs, hvordan du får rabat

 

Hold din fest i Domus Medica

Vidste du, at du som medlem af Lægeforeningen kan leje stemningsfyldte lokaler i det historiske Domus Medica? Hvis du skal fejre bryllup, barnedåb, rund fødselsdag eller et andet privat arrangement, tilbyder Domus Medica smukke rammer og professionel betjening centralt placeret på Østerbro i København. Så kan du bare slappe af og nyde din fest. Læs mere om Domus Medica her