Gå til indhold

LF Nyhedsbrev 20. december 2023

Kære kollega

Du har muligvis bemærket, at der for nylig har været en del historier i pressen om forskellige organisationers udspil, som alle sammen har til formål at præge Sundhedsstrukturkommissionen. Ja, mens du læser disse linjer, kan det sagtens være, at endnu flere meninger og mere eller mindre gode udspil om fremtidens organisering af vores sundhedsvæsen brydes i det offentlige rum.

Indtil nu har kommissionen i sit arbejde efterlyst input fra nær og fjern, ligesom de forleden var værter for et topmøde. Her var organisationer, faglige selskaber, eksperter med flere inviteret til at deltage. Topmødet, som jeg og flere andre læger deltog i, markerer også, at Sundhedsstrukturkommissionen er omtrent halvvejs med sit arbejde. Det er mit indtryk, at kommissionen nu tager de mange input, de har fået - nogle bedre end andre – med sig ind i ’studerekammeret’ og sætter sig til tasterne for at skrive på anbefalingerne. De skal præsenteres til foråret.

Sundhedsstrukturkommissionen er nedsat af regeringen med det formål at ”udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet. Modellerne skal understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er mere nært og bæredygtigt.”

Af kommissoriet fremgår det også, at Sundhedsstrukturkommissionen blandt andet skal levere anbefalinger til at skabe mere forpligtende ensartede sundhedstilbud til patienterne på tværs af kommuner og regioner for at fremtidssikre sundhedsvæsenet.

Med andre ord er der ingen hellige køer, så vi må forvente, at de ændringer, der ender med at ligge i kommissionens anbefalinger, ikke lader nogen dele af sundhedsvæsenet gå ram forbi.

Indtil videre er der ingen af de mange aktører, der er kommet med diverse udspil, som har leveret et godt, samlet svar på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud. Det er heller ikke en let opgave. Der skal både være det rette fokus på det primære sundhedsvæsen og udfordringerne her, uden at enkeltsagspolitikken får mulighed for at stjæle økonomi og fokus, når de opstår. Samtidig skal der sikres rammer om de lægelige landvindinger, vi har fået med specialeplan og sygehusstruktur, og dermed øget kvalitet og bedre behandling, overlevelse og meget andet, som det specialiserede sygehusvæsen har ført med sig.

Lægeforeningen vil naturligvis gøre vores for at påvirke Sundhedsstrukturkommissionens endelige anbefalinger, der offentliggøres til foråret. Ligesom vi fortsat er tæt på gennem Sundhedsstrukturkommissionens følgegruppe.

I min optik skal borgerne have mere ensartede sundhedstilbud af høj kvalitet, end de får i dag. Vi kan ikke have 98 kommuner og fem regioner, som hver har deres forskelligartede sundhedstilbud, og derfor er det vigtigt med mere entydig struktur og styring. Det gjorde jeg klart, allerede da kommissionen blev nedsat.

For sagen er, at der kommer markant flere patienter, og vi bliver færre og færre sundhedsprofessionelle til at udrede og behandle dem. Det kalder på gennemgribende tiltag, forventningsafstemning med borgerne og en skarp prioritering – netop for at fremtidssikre det sundhedsvæsen, du, jeg og alle vores kolleger arbejder i.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke, formand for LægeforeningenNyt fra Lægeforeningen i din region:

Praktiserende læge Cecilie Amstrup er valgt som ny formand for Lægeforeningen Nordjylland

Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse har valgt praktiserende læge Cecilie Amstrup som sin nye formand. Cecilie Amstrup er speciallæge i almen medicin og har sin praksis i Pandrup, og hun har været fagpolitisk aktiv i mange år. Hun har blandt andet været tillids- og fællestillidsrepræsentant sideløbende med sin lægelige videreuddannelse, og hun har været en del af Yngre Lægers repræsentantskab. Læs hele nyheden

 

Gitte Anna Madsen er genvalgt som formand for Lægeforeningen Midtjylland

Gitte Anna Madsen, der har været formand for Lægeforeningen Midtjylland siden 2019, er netop blevet genvalgt som formand.

Gitte Anna Madsen er speciallæge i lungemedicin og hun er ledende overlæge på Regionshospitalet Horsens, og hun har tidligere været fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på AUH.  Sideløbende med sine ledelsesopgaver i lungemedicin har hun stadig en stor del klinisk arbejde, så hun ser fortsat mange lungepatienter i det daglige. Læs hele nyheden

 

Besparelser i Region Midtjylland vil påvirke både patienter og ansatte

Region Midtjyllands nyligt fremlagte sparekatalog er ikke ligefrem munter læsning. Der lægges op til besparelser for omkring 275 millioner kroner, og selvom man med sparekataloget har forsøgt at finde områder, hvor besparelserne vil gøre mindst ondt på regionens patienter og ansatte, så er det stadig en bekymrende udvikling. Det skriver Gitte Anna Madsen, formand for Lægeforeningen Midtjylland, i et debatindlæg i Jyllands-Posten den 4. december 2023. Læs hele debatindlægget her

 

Josephine Duevang Rathenborg er genvalgt som formand for Lægeforeningen Syddanmark

Josephine Duevang Rathenborg, der har været formand for Lægeforeningen Syddanmark siden 2019, er netop blevet genvalgt sin formand. Læs hele nyheden