Gå til indhold

LF Nyhedsbrev 26. januar 2023

Kære kollega

Lægeforeningen har længe presset på for forbedringer af lægers retssikkerhed, som blev undermineret med den såkaldte Strammerpakke fra 2016.

Evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn afslører store problemer og manglende tillid til den måde, tilsynet forvaltes på. Efter regeringsdannelsen faldt på plads, har vi derfor skrevet et brev til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde om de massive og utilsigtede konsekvenser af ’Strammerpakken’ fra 2016, som evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn har bragt frem i lyset.

Tilsynets ageren spænder ben for tillid, åbenhed og læring, står der blandt andet i brevet til Sophie Løhde.
Det er et problem, at en myndighed modarbejder en åben og tillidsbaseret tilgang til fejl og læring. Og det har konsekvenser for både patientsikkerheden og lægers retssikkerhed. Politikerne på Christiansborg bør nøje overveje, om det tilsyn, vi kender, passer til sundhedsvæsenet i dag, og til den omstilling sundhedsvæsenet også står overfor med en stigende mængde opgaver og mangel på arbejdskraft. For styrelsens tilgang risikerer at skubbe læger væk fra patienterne.

Derfor er der et presserende behov for at indlede en dialog om, hvordan det kan sikres, at læger og andre sundhedspersoner kan føle sig trygge og have tillid til, at deres tilsynssag behandles objektivt, retfærdigt og gennemsigtigt, hvis de kommer i tilsyn.

Lægeforeningen foreslår derfor sammen med Tandlægeforeningen, at der meget hurtigt nedsættes en taskforce, som skal arbejde for, at Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn ikke som nu stiller sig i vejen for en bedre patientsikkerhed. Taskforcen, som blandt andet skal have Lægeforeningen og Tandlægeforeningen med, bør afslutte sit arbejde inden sommerferien.

De bedste hilsner
Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen

 

Efter protest: Minister inviterer til møde om det bureaukrati, der møder udenlandsk uddannede læger

Vi har i Lægeforeningen set flere eksempler på, at kolleger, som er uddannet i udlandet, er blevet forhindret i at arbejde på grund af lange og uhensigtsmæssige sagsbehandlingsprocedurer i Styrelsen for International Rekruttering og Integration og i Styrelsen for Patientsikkerhed-

Den aktuelle situation er uholdbar, og vi har påpeget, at der er et stort behov for mere enkle regler om opholds- og arbejdstilladelser og for at fremtidssikre autorisationsprocessen for udenlandske læger, så det matcher sundhedsvæsenets behov.

Senest har vi oplevet, at et medlem fra Irak blev hjemsendt fra sit arbejde, fordi SIRIs vejledning og administration af reglerne og lovgivningen gik i modsatte retninger.

Det understreger endnu en gang behovet for at få gjort systemet mere smidigt.. Derfor er det glædeligt, at udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek har været lydhør over for problemstillingen og har inviteret Lægeforeningen til møde for at tage et kritisk blik på reglerne.

Læs mere om den aktuelle sag på TV2.dk

Sundhedssektorens Prioriteringsråd har taget hul på arbejdet

Medlemmer af Sundhedssektorens prioriteringsråd
Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Foto: Claus Boesen

Se alle medlemmer af Sundhedssektorens Prioriteringsråd

Hvordan får vi sundhedsvæsnets mange opgaver til at matche en arbejdsstyrke, der ikke vokser sig større de næste år? Det drøftede Sundhedssektorens Prioriteringsråd på sit første møde onsdag den 11. januar. Og det var meget tydeligt, at de inviterede medlemmer fra erhvervsliv, kommuner, regioner, NGO’er og patienter er optagede af, hvordan man bruger kræfterne i sundhedsvæsnet så hensigtsmæssigt som muligt for at modvirke de voksende ventelister og ikke mindst for at kunne tage hånd om det stigende antal patienter.

Helt konkret blev Sundhedssektorens Prioriteringsråd enig om, at rådet i det kommende år vil drøfte følgende emner:

  • Omfanget af unødig behandling, forstået som behandling der ikke gavner patienterne.
  • Omstilling af sundhedsvæsnet, herunder brug af digitalisering og ny teknologi.
  • Forventningsafstemning i forhold til, hvad det offentlige sundhedsvæsen skal tilbyde, herunder specialisering og inddragelse af civilsamfundet.
  • Forebyggende tiltag som kan mindske presset på sundhedsvæsnet og reducere behovet for sundhedsydelser.

Kort om Sundhedssektorens Prioriteringsråd

Aktuelt lange og voksende ventelister, mangel på ansatte i sundhedssektoren nu og fremadrettet og udsigten til et stigende antal patienter de næste årtier gør det strengt nødvendigt at komme i gang med at drøfte forskellige veje til at prioritere og sikre en mere effektiv brug af arbejdskraften i sundhedssektoren.

Sundhedsvæsenets Prioriteringsråd er et samfundspartnerskab med aktører fra erhvervsliv, fagbevægelse, sundhedsforskning, NGO’er, patientforeninger og diverse råd. Rådet er etableret på initiativ af Lægeforeningen, men er et selvstændigt råd, som selv definerer sin opgaver og kan iværksætte analyser og undersøgelser.

Sundhedssektorens Prioriteringsråd vil i løbet af 2023 drøfte forskellige veje til at opnå balance mellem sundhedssektorens opgaver og sundhedspersonalets arbejdskraft. Rådets arbejde skal bidrage til debatten om sundhedsvæsnets ressourcer ved at komme med oplæg, ideer og anbefalinger til inspiration for beslutningstagere og forventningsafstemning med befolkningen om, hvilke opgaver sundhedsvæsenet kan løse.

Læs mere om Sundhedssektorens Prioriteringsråd

 

Vores tyrkiske lægekolleger har brug for omgående handling

De tyrkiske lægers modige kamp for folkesundhed og overholdelse af basale menneskerettigheder har ført til, at hele bestyrelsen for den tyrkiske lægeforening er tiltalt for at støtte terrororganisationer, og der er nedlagt påstand om at tvangsopløse foreningen.

Den anerkendte menneskerettighedsforkæmper og formand for den tyrkiske lægeforening Şebnem Korur Fincanci blev tidligere i januar idømt to år og ni måneders fængsel for at have opfordret til en undersøgelse af, om Tyrkiet har anvendt kemiske våben i det nordlige Irak.
Det er dybt kritisabelt, og vi har derfor rettet henvendelse til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som bør reagere på det fuldstændige fravær af retssikkerhed for tyrkiske læger, inden næste retsmøde finder sted den 8. februar.

Læs hele henvendelsen her

Læs Udenrigsministerens svar til Lægeforeningen

 

Få hjælp og støtte ved klage- og tilsynssager

Lægeforeningen hjælper mange medlemmer med juridisk bistand. Hvis du eksempelvis bliver involveret i en klage- eller tilsynssag, kan du søge hjælp hos os. Ud over juridisk bistand kan du få hjælp med et lægefagligt indblik i din sag fra foreningens Lægeansvarsudvalg. Læs mere om dine muligheder for støtte, hjælp og rådgivning

 

Vær med i Lægeforeningens mentorordning – og få personlig og faglig udvikling

Bliv en del af Lægeforeningens mentorordning, hvor erfarne kolleger frivilligt hjælper med både faglig og personlig udvikling. Del dine erfaringer med en yngre lægekollega – eller få selv sparring på din arbejdssituation, karriere eller lederrolle. Vi har flere forskellige mentorordninger alt efter, hvor du befinder dig i karrieren. Der er frist for at søge en mentor 19. februar.
Læs mere om mentorordningen

 

Ny efteruddannelse i palliation: Omsorg, pleje og smertedækning er også en central lægeopgave

28 speciallæger fra hele landet er netop begyndt på en ny efteruddannelse i palliation, der skal give speciallæger kompetencer til at understøtte døende og deres pårørende til en værdig afslutning på livet. Uddannelsen, der udbydes af, Danske Regioner og Dansk Selskab for Palliativ Medicin, er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal fokus på at give læger de rette kompetencer til at tilbyde den rette omsorg, pleje og smertedækning. Det er alle centrale lægeopgaver og kompetencer, som både Lægeforeningen og Statsrevisorerne har efterlyst gennem lang tid.
Læs mere om uddannelsen her

 

Nyt samarbejde med Djøf: Læge uden patientkontakt?

Arbejder du med administration, udvikling og ledelse i sundhedsvæsenet? Eller er du nysgerrig på, hvad andre læger arbejder med i styrelser, regioner og kommuner? I et nyt samarbejde mellem Lægeforeningen og Djøf får du en forsmag på, hvordan tværfaglig sparring (peer-to-peer) kan bidrage til dit arbejde som læge. Desuden får du ny viden og et nyt perspektiv fra en anden faggruppe. På opstartsmødet samler vi de to faggrupper, får inspiration til tværfaglig sparring, bliver guidet en tur gennem byens parker og slutter af med en fælles middag hos Djøf.

København den 12. april 2023

Læs mere, og tilmeld dig

 

Har du downloadet dit nye, digitale medlemskort?

Dit fysiske medlemskort til Lægeforeningen er udløbet og erstattet af et digitalt medlemskort. Mere end 10.000 medlemmer har allerede downloadet Lægeforeningens nye medlemsapp, som du finder App Store og Google Play. I appen får du også overblik over Lægeforeningens medlemsrabatter, adgang til rådgivning om blandt andet karriere, jobsøgning og klagesager samt adgang til udvalgte artikler fra Ugeskrift for Læger.
Vi passer godt på dine medlemsdata, så du skal logge ind med MitID.

Læs mere om medlemskortet her

 

Samarbejdet mellem psykiatrien og somatikken var i fokus under besøg på Nyt Aalborg Universitetshospital

Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse var i starten af januar på rundvisning på Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Ø. Udover rundvisningen var formålet for besøget en dialog om samarbejdet mellem psykiatrien og somatikken. Nærheden mellem psykiatrien og somatikken i det nye hospitalsbyggeri vil give mulighed for store sundhedsmæssige gevinster på tværs - specielt for de patienter, der både har somatiske og psykiatriske lidelser eller diagnoser.

Derfor var der på mødet oplæg og dialog om liaisonpsykiatri og liaisonsomatik, der ser på, hvordan det psykiatriske og somatiske område kan samarbejde om forebyggelse, diagnosticering og behandling. Efterfølgende var der desuden dialog om skadestuen og modtagelsen med udgangspunktet i snitfladerne mellem psykiatrien og somatikken.

Udover Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse deltog blandt andet psykiatridirektør Anette Sloth, cheflæge for Akut- og traumecenter på Aalborg Universitetshospital Jørn Munkhof Møller samt ledende overlæge og ph.d. fra Aalborg Universitetshospital Zoltan Kovacs.

 

Få 30 procent rabat til International Forum Copenhagen 2023

Den 15.-17. maj afholdes den centrale internationale konference for kvalitets-, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde, International Forum Copenhagen 2023, for første gang i København.  På konferencen kan du diskutere og definere nye tendenser inden for kvalitet og patientsikkerhed med kolleger fra hele verden. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) er strategisk partner på årets konference, og derfor kan danske deltagere får 30 % på deltagerprisen.

Læs mere om konferencen og rabatkoden

 

Få rabat hos Skisport.dk

Skal du eller familien have nyt skitøj, regntøj eller andet outdoorudstyr? Hos Skisport.dk får du 10 procent rabat på hele deres udvalg af populære mærker. Det gælder både tøj og udstyr som soveposer, rygsække og alt udstyr til skiferien. Rabatten gælder også på nedsatte varer og udsalgsvarer, så der er god mulighed for at gøre et godt køb.

Læs mere om tilbuddet, og få rabat (kræver login)

 

Forbrugsforeningen: Rabat i tusindvis af butikker

Forbrugsforeningen er Danmarks største indkøbsforening. Som medlem af Lægeforeningen har du også mulighed for at blive medlem og optjene bonuskroner på alt det, du alligevel køber.

Forbrugsforeningen har over 4000 butikker, servicebrancher og webshops, hvor du kan optjene bonus – og der kommer hele tiden nye til. I 2022 fik Lægeforeningens medlemmer af Forbrugsforeningen udbetalt kr. 943,00 i gennemsnit i bonus.

Klik for at læse mere og blive oprettet – det er nemt!