Gå til indhold

Lægeforeningens nyhedsbrev 26. oktober 2023

Kære kollega

For tiden kører der politiske forhandlinger om forebyggelse mellem regeringen og Folketingets andre partier. Ud fra det, vi hører på vandrørene, forventes en aftale at lande i løbet af få uger. Desværre er der også en del, der tyder på, at regeringen ikke er så ambitiøs som man kunne ønske og ikke kommer til at bruge de mest effektive værktøjer: Markant højere priser på tobak og alkohol plus en 18-års aldersgrænse for køb af alt alkohol.

Kære kollega

For tiden kører der politiske forhandlinger om forebyggelse mellem regeringen og Folketingets andre partier. Ud fra det, vi hører på vandrørene, forventes en aftale at lande i løbet af få uger. Desværre er der også en del, der tyder på, at regeringen ikke er så ambitiøs som man kunne ønske og ikke kommer til at bruge de mest effektive værktøjer: Markant højere priser på tobak og alkohol plus en 18-års aldersgrænse for køb af alt alkohol.

Fra Lægeforeningens side presser vi fortsat på for at få politikerne til at være mere ambitiøse og bruger de alliancer, vi har med andre organisationer til at øge dette pres. Priserne på tobak skal op, så en pakke cigaretter kommer til at koste 100 kroner. Samtidig skal nikotinprodukter sidestilles med tobak, så de blandt andet stiger tilsvarende i pris. Og der bør også være markante tiltag vedrørende alkohol.

Der er tungtvejende grunde til, at vi efterlyser en ambitiøs forebyggelsesaftale. Det vil forbedre sundheden hos børn, unge og voksne, sikre bedre afsæt for sundere voksenliv og på sigt hindre tusindvis af sygdomstilfælde og derfor samtidig også have den meget vigtige effekt i de kommende tiår, at tusindvis af indlæggelser bliver forebygget. Netop forebyggelse af sygdomme og indlæggelser er en forudsætning for på sigt at få et mere robust sundhedsvæsen, som Robusthedskommissionen også understregede for nylig.

Sundhedsvæsenet er ramt af massiv mangel på arbejdskraft, hvilket mange af os nok mærker til daglig. Den mangel vil vare ved, hvis ikke der gribes markant ind, og i 2030 vil vi mangle 40.000 sundhedspersoner, hvis ikke der gribes markant ind. Det viser Lægeforeningens arbejdskraftanalyse.

Det er afgørende at prioritere forebyggelse, fordi det ikke kun er godt for den enkeltes sundhed og folkesundheden, men også fordi den aflaster sundhedsvæsenet og frigør tid og personale. På langt sigt kan for eksempel tiltag mod tobak som højere priser og tværfaglige indsatser mod rygning på grundskoler og på ungdomsuddannelser forhindre mere end 50.000 indlæggelser om året, viser en forebyggelsesanalyse, Lægeforeningen har udarbejdet. Desuden er det dokumenteret af Vidensråd For Forebyggelse, at en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol plus højere priser vil nedbringe alkoholforbruget, særligt blandt skolebørn og unge.

Derfor er min besked til regeringen og Folketinget, at det faktisk kun kan gå for langsomt med at sætte markant ind. For forebyggelse af røg, druk med mere vil aflaste sundhedsvæsenet og forbedre menneskers sundhed.

De bedste hilsner

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen

Lægeforeningen vedtager abortpolitik

Lægeforeningens bestyrelse har vedtaget en abortpolitik, der støtter, at grænsen for den frie abort hæves fra 12. graviditetsuge til 18. uge.

Der har det seneste år været fornyet debat om, hvorvidt den danske abortlovgivning er tidssvarende. Abort vedrører grundlæggende spørgsmål af lægeetisk karakter, og ændringer vil påvirke en stor gruppe af Lægeforeningens medlemmer.

Lægeforeningen har ikke haft en vedtagen politik på abortområdet, men bestyrelsen besluttede den 13. juni at anmode vores eget Etiske Udvalg om at udarbejde et udkast til en politik på området. Det er denne politik vi har vedtaget.

Lægeforeningen mener blandt andet at:

  • adgang til fri abort er en grundlæggende sundhedsrettighed og, at sundhedsvæsenet bør understøtte at gravide kan få afbrudt graviditeten under trygge forhold.
  • kvinders selvbestemmelse i forhold til abort skal forbedres, herunder den gravides mulighed for at handle på resultater fra fosterdiagnostiske undersøgelser.
  • grænsen for den frie abort bør hæves fra 12. graviditetsuge til 18. graviditetsuge, blandt andet for at styrke den gravides autonomi i forhold til at reagere på fosterdiagnostiske undersøgelser.
  • grænsen skal ligge på 18. graviditetsuge, fordi grænsen for fri abort bør ligge tydeligt tidligere end det tidspunkt, hvor fostret er levedygtigt.
  • gravide mellem 15-17 år skal kunne få abort uden forældrenes samtykke eller indblanding.
  • abortsamrådenes virke skal evalueres.
  • læger skal kunne frasige sig at deltage i abortindgreb.

Den nye abortpolitik er udtryk for en grundig proces, hvor Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi har bidraget med vigtig viden. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi har selv meldt ud, at de mener, grænsen for den frie abort skal hæves, men vil ikke sætte en ugegrænse på, idet deres medlemmer er delte på det spørgsmål. 

Lægeforeningens Etiske Udvalg har anbefalet en ugegrænse, der ligger med en sikkerhedsmargin til levedygtighedsalderen og har peget på 18. graviditetsuge som grænsen for fri abort. Samtidig med, at det har været vigtigt for Etisk Udvalg at fremme gravides selvbestemmelsesmuligheder.

Vi forstår, at der er mange etiske overvejelser for de læger, der arbejder indenfor specialet, og vi har derfor skrevet ind i politikken, at læger fortsat skal kunne frasige sig at deltage i abortindgreb.

Lægeforeningens abortpolitik flugter med Det Etiske Råds anbefalinger.

Læs hele Lægeforeningens abortpolitik

 

Brug Kollegialt Netværk til små og store arbejdsmæssige eller private problemer

Er du blevet ramt af sygdom, kommet i en personlig krise, fået et misbrug, eller har du mistanke om misbrug hos en kollega? Så kan du få anonym og gratis hjælp hos Det Kollegiale Netværk for Læger. Netværket består af frivillige læger fra alle specialer, fordelt ud over hele landet. De er alle uddannet til det frivillige arbejde, og de deltager løbende i kurser for at kunne give den bedst mulige hjælp.

Læs mere om dine muligheder for hjælp

 

Medlemsundersøgelse: Høj grad af fleksibilitet vil kunne udskyde pensionering

Lægeforeningen og Foreningen af Pensionerede Læger (FPL) har i februar og marts 2023 gennemført en medlemsundersøgelse blandt 2000 medlemmer af FPL og 2000 medlemmer over 60 år fra de forhandlingsberettigede foreninger (1.487 fra FAS, 332 fra PLO og 181 fra YL).

Et af formålene er at få mere viden om, hvad der kan motivere pensionerede og præ-pensionerede læger til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen opnåede en svarprocent på 44 pct. i begge grupper.

Gennemsnitsalderen for, hvornår læger (mænd og kvinder) går på pension i Danmark, er 68,4 år.

Høj grad af fleksibilitet vil betyde meget for at fortsætte

83 pct. af de præ-pensionerede læger svarer, at de mest tungtvejende årsager til at blive flere år på arbejdsmarkedet vil være større fleksibilitet, nedsat tid eller seniorordning.

56 pct. af de præ-pensionerede læger forventer, at muligheden for stadig at kunne arbejde som læge i et vist omfang vil påvirke deres trivsel som pensionist på en positiv måde. 48 pct. forventer, at lægeligt arbejde vil komme til at fylde i deres tilværelse som pensionist.

Ud over højere grad af fleksibilitet vil mere tid til patientkontakt og bedre arbejdsmiljø være afgørende for, at præ-pensionerede læger vil overveje at fortsætte med at arbejde.

41 pct. af de pensionerede læger svarer, at de gerne ville have arbejdet i flere år, hvis der havde været større fleksibilitet og større mulighed for nedsat tid eller seniorordning. Derudover nævner de pensionerede læger, at mere tid til patientkontakt og bedre arbejdsmiljø er elementer, der kunne have fået dem til at udskyde deres pensionering

Økonomi er afgørende for pensioneringstidspunkt

Blandt de præ-pensionerede medlemmer svarer 77 pct., at de i høj eller nogen grad forventer, at økonomiske forhold vil påvirke deres pensionisttidspunkt.

70 pct. af de pensionerede læger svarer, at den økonomiske mulighed for at gå på pension i høj eller nogen grad påvirkede deres pensioneringstidspunkt. Undersøgelsen viser desuden, at økonomi er den enkeltfaktor, som havde størst betydning for lægernes pensionisttidspunkt efterfulgt at forholdene på deres arbejdsplads.

97 pct. af de pensionerede læger trives godt eller meget godt i pensionisttilværelsen, og 74 pct. mener, at de gik på pension på det – for dem – rigtige tidspunkt. Dog savner mange pensionerede læger det lægelige arbejde og den sociale kontakt til andre, og mange har haft svært at vænne sig til den nye identitet som pensionist.

25 pct. af de pensionerede læger svarer, at de savner lægeligt arbejde, mens 21 pct. svarer, at de fortsat har lønnet lægeligt arbejde i et vist omfang.

Læs hele undersøgelsen om læger og pension

 

Domus Medicas 75-års jubilæum

Tidligere på måneden markerede Lægeforeningen 75-årsdagen for overtagelsen af foreningens domicil Domus Medica i København. Det historiske og smukke hus har siden indvielsen været hjertet for lægerne i Danmark og centrum for mange medlemmers aktiviteter. Tusindvis af nye læger er gennem årene blevet fejret til kandidatfester, og hvert år deltager hundredvis af medlemmer i kurser, møder og private fejringer for læger og deres familier.

Læs mere om mulighederne for at holde møder og fester i Domus Medica

 

Mange gode takter i psykiatriplan for Region Midtjylland

Lægeforeningen Midtjylland har afgivet høringssvar til den kommende psykiatriplan for regionen. I høringssvaret fremhæver Lægeforeningen Midtjylland en række områder, der bør prioriteres som nogle af de første tiltag i udrulning af planen.

Læs hele høringssvaret

 

Få rabat hos Nørrebro Teater

I samarbejde med Nørrebro Teater kan du som medlem af Lægeforeningen få 15 pct. rabat på udvalgte forestillinger. Se den morsomme opsætning af ’Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag’, et musikalsk komedieshow om det uperfekte menneske med premiere 24. november.

9. marts har den forsigtige optimistkomedie ’En Guide til en (lidt) lysere fremtid’ premiere, en musikalsk samtidsfortælling med nykomponeret musik af Marie Key.

Læs mere om forestillingerne, og køb billet med rabat

 

Få rabat hos FADL’s Forlag

Du får altid 25 pct rabat på alle bøger fra FADL’s Forlag. Bliv klogere på aktuelle sundhedsfaglige emner, og køb de nyeste opdaterede fagbøger. FADL’s Forlag udgiver også de lærerige mytebøger om populærvidenskabelige emner, hvor kendte myter bekræftes eller afkræftes – let og underholdende læsning for alle.

Læs mere om rabataftalen, og køb bøger med rabat