Gå til indhold

Honorarer 2023

Lægeforeningens bestyrelse

Medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse modtager et honorar for bestyrelsesarbejdet.

Lægeforeningens bestyrelse:

Honorar Pr. måned Pr. år
Formand kr. 44.823 kr. 537.882
Næstformand kr. 27.573 kr. 330.873
Medlem kr. 18.379 kr. 220.544

Der gælder en frikøbsordning for formanden p.t. svarende til 3 dage pr. uge incl. kompensation for tabt vagttillæg.

Udover honoraret modtager bestyrelsesmedlemmerne, med undtagelse af formanden, et geografisk tillæg, der er baseret på deres bopæl.

Geografisk tillæg - Lægeforeningens bestyrelse:

Geografiske tillæg Pr. måned Pr. år
<45 km fra Københavns Hovedbanegård  kr. 1.839 kr. 22.066
>45 km fra Københavns Hovedbanegård kr. 2.483 kr. 29.800
Vest for Storebælt kr. 4.578 kr. 54.937

Lægeforeningens regionale formænd

De regionale formænd modtager et honorar for deres arbejde.

Lægeforeningens regionale formænd:

Honorar Pr. måned Pr. år
Formand kr. 4.679,50 kr. 56.154 kr.

Lægeforeningens udvalgsformænd

Udvalgte udvalgsformænd i Lægeforeningen modtager et honorar for deres arbejde.

Lægeforeningens udvalgsformænd:

Honorar Pr. måned Pr. år
Formand for Lægeforeningens Uddannelsesudvalg kr. 2.500 kr. 30.000
Formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg kr. 2.500 kr. 30.000
Formand for Lægeansvarsudvalget kr. 4.679,50 kr. 56.154