Gå til indhold

Lægeforeningens Forskningsudvalg

Formålet med udvalget er at styrke Lægeforeningens rolle i det politiske arbejde for bedre betingelser for forskning på sundhedsområdet, herunder ved at overvåge den offentlige forskningspolitiske debat, at styrke rammerne for den patientnære forskning og ved at støtte op om, at forskningsbaseret viden opbygges og omsættes bedst muligt i sundhedsvæsenet. Forskningsudvalget skal påpege temaområder, hvor rammerne for forskning kan forbedres, herunder vedr. finansiering, karriereforhold, kvalitetsudvikling, tværsektorielt samarbejde etc.

Sanne Møller Thysen

Formand

Læge (trin 1)

Udpeget af: Lægeforeningens bestyrelse

John Brandt Brodersen

Medlem

Professor

Udpeget af: Praktiserende Lægers Organisation

Niels Ulrich Holm

Medlem

Almen praktiserende læge

Udpeget af: Praktiserende Lægers Organisation

Barbara Malene Fischer

Medlem

Cheflæge

Udpeget af: Foreningen af Speciallæger

Anders Perner

Medlem

Overlæge

Udpeget af: Foreningen af Speciallæger

Jannik Hougaard Wheler

Medlem

Ph.d.

Udpeget af: Yngre Læger

Søren Paaske Johnsen

Medlem

Ledende overlæge

Udpeget af:

Thomas Gryesten Jensen

Medlem

Institutleder

Udpeget af: Foreningen af Speciallæger

Anna Inger Roe Rasmussen

Medlem

Klinisk assistent/Ph.d.

Udpeget af: Yngre Læger

Søren Overgaard

Medlem

Overlæge

Udpeget af: Org. af Lægevidenskabelige Selskaber