Gå til indhold

Lægeforeningens og LVS arbejdsgruppe på akutområdet

Arbejdsgruppen om akutområdet støtter Lægeforeningens bestyrelse og følger udviklingen inden for det præhospitale og akutte område i Danmark. Udvalget kommer med forslag til nye tiltag, drøfter relevante problemstillinger og udveksler erfaringer. Samtidig arbejder udvalget for at fremme lægelige og lægevidenskabelige synspunkter på akutområdet.

Camilla Noelle Rathcke

Formand

Overlæge

Udpeget af:

Susanne Maigaard Axelsen

Formand

Ledende overlæge

Udpeget af:

Sven Felsby

Medlem

Overlæge

Udpeget af: DSF Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Kim Garde

Medlem

Cheflæge

Udpeget af: DSF Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Nanna Kruse

Medlem

Afdelingslæge

Udpeget af: DSF Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Christian Baaner Skjærbæk

Medlem

Cheflæge

Udpeget af: Dansk Selskab for Akutmedicin

Anders Rasmussen Rinnov

Medlem

Udpeget af: DSF Intern Medicin

Marianne Sjølin Frederiksen

Medlem

Overlæge

Udpeget af: Dansk Pædiatrisk Selskab

Juri Lindy Pedersen

Medlem

Overlæge

Udpeget af: Dansk Pædiatrisk Selskab

Mikkel Seneca

Medlem

Cheflæge

Udpeget af: Yngre Læger

Jesper Brink Thomsen

Medlem

Læge (trin 2)

Udpeget af: Lægeforeningens bestyrelse

Anne Marie Råberg Christensen

Medlem

Overlæge

Udpeget af: Børne- og UngdomsPsyk. Selskab i DK

Jesper Pedersen

Medlem

Udpeget af: Børne- og UngdomsPsyk. Selskab i DK

Lars Martin Nielsen

Medlem

Overlæge

Udpeget af: Dansk Psykiatrisk Selskab

Lars Pedersen

Medlem

Ledende overlæge

Udpeget af: DSF Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Henrik Grønborg

Medlem

Udpeget af: Dansk Ortopædisk Selskab

Morten Schultz Larsen

Medlem

Ledende overlæge

Udpeget af: Dansk Ortopædisk Selskab

Gitte Elisabeth Ahle

Medlem

Overlæge

Udpeget af: Dansk Psykiatrisk Selskab

Susanne Edith Wammen

Medlem

Overlæge

Udpeget af: Foreningen af Speciallæger

Kim Holck

Medlem

Overlæge

Udpeget af: Foreningen af Speciallæger

Helga Schultz

Medlem

Læge (trin 2)

Udpeget af: Yngre Læger

Ulrik Hesislev

Medlem

Almen praktiserende læge

Udpeget af: Praktiserende Lægers Organisation