Gå til indhold

Kommissorium for Lægeforeningens/LVS arbejdsgruppe på akutområdet

Akutområdet omfatter det præhospitale område (112), lægelig visitation af akutte patienter i primærsektoren samt modtagelse og behandling af akutte patienter i fælles akutmodtagelser på sygehuse.

1. Deltagere

Deltagerkredsen består af:

 • Lægeforeningen
 • Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
 • Yngre Læger
 • Foreningen af Speciallæger (FAS)
 • Lægevidenskabelige Selskaber
 • Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Dansk Selskab for Akutmedicin
 • Dansk Selskab for Intern Medicin
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Dansk Ortopædisk Selskab
 • Dansk Pædiatrisk Selskab

Lægeforeningen har 2 repræsentanter, hvor UUF-formanden er den ene.

De forhandlingsberettigede foreninger og Lægevidenskabelige Selskaber repræsenteres med hver 1 deltager.

De faglige selskaber repræsenteres hver især med 1-2 deltagere.

Deltagerkredsen kan udvides ad hoc, hvis der er behov for særlig viden eller kendskab. Ønske om udvidelse af kredsen generelt drøftes mellem LVS og LF.

Der kan inviteres særlige gæster til møderne ved behov.

Sekretariatsfunktionen deles mellem Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber.

2. Møder

Arbejdsgruppen mødes fast 2 gange om året (1. og 2. halvår) samt efter behov.

Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber deler mødelederfunktionen.

Der tages beslutningsreferater fra møderne. Der kan aftales andre sekretariatsopgaver fra gang til gang.

Alle deltagende organisationer kan stille forslag til dagsordenspunkter.

3. Formål

Arbejdsgruppens formål er at:

 • Følge udviklingen inden for akutområdet i Danmark i forhold til kliniske, uddannelsesmæssige, organisatoriske og forskningsmæssige aspekter.
 • Drøfte generelle og/eller aktuelle problemstillinger og udveksle erfaringer på akutområdet, evt. med henblik på at kvalificere organisationernes arbejde med emnet generelt.
 • Drøfte udenlandske tendenser, der kan have betydning eller interesse for akutområdet i Danmark.
 • Følge implementeringen af fagområdet akutmedicin i regionerne samt andre regionale/Danske Regioner tiltag i forhold til uddannelse inden for akutmedicin.
 • Fremme viden om og bevågenhed på akutområdet.
 • Fremme lægelige/lægevidenskabelige synspunkter på akutområdet.