Gå til indhold

Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse

Udvalgets formål er at varetage Lægeforeningens interesser på det uddannelsespolitiske område. Udvalget skal sørge for, at varetagelsen er fagligt funderet, velkoordineret og helhedsorienteret, så der sikres en fælles, høj uddannelsesstandard for alle læger. Udvalget skal arbejde for at skabe sammenhæng, så der sikres en rød tråd i lægers livslange læring fra optag på medicinstudiet til pension.

Christina Neergaard Pedersen

Formand

Afdelingslæge

Barbara Malene Fischer

Medlem

Cheflæge

Niels Kristian Kjær

Medlem

Almen praktiserende læge

Bjarne Rønde Kristensen

Medlem

Specialeansvarlig overlæge

Ina Houmann Jensen

Medlem

Afdelingslæge

Anders Dupont

Medlem

Almen praktiserende læge

Trine Louise Dahl

Medlem

Læge (trin 1)

Jonas Siewers Olsen

Medlem

Læge (trin 1)

Joachim Frølund Hansen

Medlem

Almen praktiserende læge

Susanne Scheppan

Medlem

Overlæge

Mette Venø Hastrup

Medlem

Læge (trin 1)

Kristine Søgaard Dahl

Medlem

Læge (trin 2)

Hanne Gjerløff Roed

Medlem

Praktiserende speciallæge

Connie Bondo Dydensborg

Medlem

Almen praktiserende læge

Sys Marianne Melchiors

Medlem

Almen praktiserende læge