Gå til indhold

Udenlandsk uddannede læger

Udenlandske læger er en væsentlig ressource for det danske sundhedsvæsen

Der arbejder knap 2.100 udenlandsk uddannede læger i det danske sundhedsvæsen. De udgør dermed en helt uundværlig andel af den arbejdskraft, der skal til for, at sundhedsvæsenet kan fungere.

Det er vigtigt, at alle læger – uanset hvor de er født og uddannet – har de kompetencer, der skal til for at fungere i det danske sundhedsvæsen, hvad enten det drejer sig om sprog, fagligt niveau eller kulturforståelse.

Den enkelte læge har selv et ansvar for at tilegne sig de nødvendige faglige og sproglige kompetencer, men det er ledelsens og myndighedernes ansvar at sikre, at lægerne kan det, de skal, inden de møder patienterne.

For de læger, som har de faglige og sproglige kompetencer, skal vejen til at opnå dansk autorisation være uden flaskehalse. Derfor skal Styrelsen for Patientsikkerhed sikre sig kapacitet til at afholde de medicinske fagprøver, og regionerne skal sikre adgang og kapacitet til de 2 x 6 måneder lange evalueringsansættelser.

Lægeforeningen arbejder for:

 • Ens sprogkrav for alle, der skal opnå dansk autorisation
 • Ingen flaskehalse i autorisationsprocessen ved:
  • hurtigere godkendelse af eksamenspapirer
  • større udbud af målrettet sprogundervisning
  • øget kapacitet til afholdelse af de medicinske fagprøver
  • klare fremgangsmåder for og tilstrækkeligt antal evalueringsansættelser
  • ensartede rammer for praktikordninger.
 • At ledelserne sikrer kompetencer ved- og i løbet af ansættelsen
 • Tydelige procedurer, som hjælper udenlandske læger til at falde til på arbejdspladsen
 • Gode uddannelsesmiljøer for alle læger under uddannelse.