Gå til indhold

Lægeforeningen deltager i Pride

Danske og internationale videnskabelige undersøgelser peger på markante trivsels- og sundhedsudfordringer blandt LGBT+-personer. Det gør sig gældende inden for både somatisk, mental, social og seksuel sundhed, og kommer eksempelvis til udtryk i øget alkohol- og tobaksforbrug, højere forekomst af selvmord og selvmordsforsøg, stress samt visse somatiske sygdomme. Derudover er personer med LGBT+-baggrund i større risiko for at blive udsat for vold.

Læger spiller en central rolle i at øge ligheden i sundhed for LGBT+-gruppen, og vi har som læger en faglig forpligtelse til at gå ind i den problematik. I sundhedsvæsenet er vi meget tæt på andre mennesker, og det er helt afgørende, at alle patienter føler sig accepterede og respekterede.

Lægeforeningen ønsker derfor gennem sin deltagelse i Copenhagen Pride at sætte særligt fokus på den sundhedsmæssige ulighed i LGBT+-gruppen og de oplevelser og udfordringer, gruppen mødes med i sundhedsvæsenet.

Ved vores deltagelse i Copenhagen Pride-ugen er vi med til at markere over for befolkningen, vores medlemmer og andre kolleger i sundhedssystemet, at vi som læger er modstandere af enhver form for diskrimination på grund af seksualitet og kønsidentitet.

Samtidigt er deltagelsen i Pride en markering over for vores mere end 36.000 medlemmer, hvoraf nogle selv er en del af LGBT+-gruppen. Det er vigtigt at signalere, at vi som forening er en mangfoldig gruppe, hvor alle skal kunne føle sig inkluderede og trygge uanset seksualitet eller kønsidentitet.

Som samlende paraplyorganisation for alle læger i Danmark vil vi derfor sætte fokus på LGBT+-sundhed på tværs af lægegrupper, så patienter og læger mødes med åbenhed og respekt i lægepraksis såvel som på sygehusene.

Lægeforeningen deltager i Pride
Fotos fra Copenhagen Pride Parade 2023. Fotograf: Claus Boesen
Lægeforeningen deltager i Pride
Lægeforeningen til Copenhagen Pride Parade 2023. Fotograf: Claus Boesen
Lægeforeningen deltager i Pride
Lægeforeningen til Copenhagen Pride Parade 2023. Fotograf: Claus Boesen
Lægeforeningen deltager i Pride
Lægeforeningen til Copenhagen Pride Parade 2023. Fotograf: Claus Boesen
Lægeforeningen deltager i Pride
Lægeforeningen til Copenhagen Pride Parade 2023. Fotograf: Claus Boesen