Gå til indhold

Medicinsk udstyr

Sikker behandling med medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr er det udstyr, som findes hos lægen, på sygehuset, og de hjælpemidler som bruges på f.eks. plejehjem og i forbindelse med hjemmeplejen. Det er eksempelvis plastre, hofteproteser, høreapparater, hjerteklapper eller engangshandsker. Der findes mere end 500.000 forskellige typer medicinsk udstyr på markedet i EU. Inden en virksomhed må markedsføre medicinsk udstyr, skal det igennem en godkendelsesprocedure, så det dokumenteres, at produktet lever op til kravene i lovgivningen for medicinsk udstyr.

Lægeforeningen arbejder for:

EU-niveau

  • At kravene til godkendelse af højrisikoudstyr og implantater er lige så skrappe som ved godkendelse af lægemidler.
  • At overvågning af godkendt og markedsført medicinsk udstyr styrkes.

Nationalt niveau

  • At højrisikoudstyr indfases gradvist og følges tæt, indtil der er opnået tilstrækkelige erfaringer med brugen af det nye udstyr.
  • At myndigheder og sundhedspersonale reagerer hurtigt og effektivt på internationale advarsler om brug af medicinsk udstyr.

Regionalt niveau

  • At køber af medicinsk udstyr sikrer sig adgang til et udførligt produktresumé, så der ikke er tvivl om udstyrets faglige dokumentation og evidens.
  • At de relevante klinikere inddrages ved køb af nyt udstyr.