Gå til indhold

Læge-patient-samspil

Bedre rammer for læge-patient-samspillet

Inddragelse af patienterne og deres pårørende i behandlingen får en stadig større betydning i sundhedsvæsenet. Både sundhedsfagligt og ledelsesmæssigt giver det god mening at give patienterne større indsigt i og ansvar for egen behandling. At inddrage patienterne handler i høj grad om, at læger og andre sundhedsprofessionelle har et konstruktivt samspil med patienterne. Det betyder bl.a. tæt dialog, afstemning af forventninger og et gensidigt ansvar for et godt patientforløb.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Bedre rammer for et konstruktivt samspil mellem læger og patienter. Der skal være reelle muligheder for at inddrage og involvere patienterne i deres behandling.
  • En behandlingsansvarlig læge skal have ansvaret ved længerevarende behandlingsforløb fra start til slut. Det giver patienten tryghed og kan forebygge fejl.
  • Udvikling af værktøjer, som eksempelvis systematisk feedback, spørgeguides, som kan hjælpe både læger og patienter til at sikre et godt læge-patient-samspil.
  • Individuelle behandlingsforløb, hvor patienten i tæt dialog med lægen selv er med til at tage ansvar for behandlingen – eksempelvis om behovet for kontrol, indlæggelse eller undersøgelse.
  • Opmærksomhed omkring behovet for kompetenceudvikling af lægerne til at varetage de nye roller og opgaver forbundet med patientinddragelse.