Nøgletal om læger og sundhedsvæsen

Her kan du læse om den geografiske fordeling af læger m.m. samt tal for udvalgte sundhedstemaer. Tallene bliver opdateret kvartalsvis og er indsamlet fra officielle kilder såsom Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik - og fra Lægeforeningens medlemssystem.