Ugens spørgsmål

Her finder du udvalgte spørgsmål og svar stillet af medlemmerne af Overlægeforeningen.

Spørgsmål:

Jeg har mulighed for at indgå en fratrædelsesaftale, hvor der bl.a. står, at jeg er fritstillet, men at der vil ske modregning ved indtægt fra andet job, mens aftalen gælder, bortset fra minimalerstatningen.
​​​​​​​Hvad betyder det?

Svar: 

Det er nemmest at forklare med et eksempel. En overenskomstansat overlæge kan opsiges med et varsel på 6 måneder. Når overlægen er fritstillet, betyder det, at arbejdsgiver ikke vil gøre brug af arbejdskraften i opsigelsesvarslet, men overlægen modtager stadig sin løn og kan (og skal som udgangspunkt) søge andet arbejde. Hvis overlægen får andet arbejde i løbet af de 6 måneder, er overlægen sikret sin indtægt fra den første arbejdsplads i 3 måneder (minimalerstatningen), uden at der sker modregning. Herefter vil der ske modregning, og det er vigtigt at understrege, at når de konkrete beløb skal udregnes, kigges der på lønnen (fra alle ansættelser) i hele perioden under ét. Se regneeksempler nedenfor.

Man kan jeg så ikke bare lade være med at søge job, mens jeg får løn fra min første arbejdsplads? 

Nej, du er også underlagt det, der hedder en tabsbegrænsningspligt. Og det betyder, at du skal være aktiv jobsøgende i perioden (medmindre du er syg) for at begrænse din første arbejdsgivers tab.

Overordnet kan man sige, at en fratrædelsesaftale indeholder mange juridiske begreber, som det kan være svært at forholde sig til - og særligt i en situation, hvor man kan være følelsesmæssigt påvirket - så det vil altid være anbefalingen, at FAS' sekretariat (35 44 84 08) bistår i hele processen.

Eksempel 1

Løn: 70.000 kr. om måneden.
Opsigelsesvarsel: 6 måneder
Afskediget den 30. juni til fratræden 31. december
Fritstillet pr. 1. juli
Tiltrådt nyt job den 15. juli
Løn i nyt job: 35.000 kr. om måneden.
Samlet krav: 6 måneders løn i opsigelsesperioden 420.000 kr.

heraf udgør minimalerstatningen 3 måneders løn 210.000 kr.
Indtægt fra nyt job i fritstillingsperioden
(5 1/2 måneder x 35.000 kr.) 192.500 kr.
I alt 402.500 kr.

Den ansattes restkrav (420.000 kr. - 402.500 kr.) 17.500 kr.

Eksempel 2

Løn: 70.000 kr. om måneden.
Opsigelsesvarsel: 6 måneder
Afskediget den 30. juni til fratræden 31. december
Fritstillet pr. 1. juli
Tiltrådt nyt job den 15. juli
Løn i nyt job: 60.000 kr. om måneden.
Samlet krav: 6 måneders løn i opsigelsesperioden 420.000 kr.

heraf udgør minimalerstatningen 3 måneders løn 210.000 kr.
Indtægt fra nyt job i fritstillingsperioden
(5 1/2 måneder x 60.000 kr.) 330.000 kr.
I alt 510.000 kr.

Den ansattes restkrav (420.000 kr. - 510.000 kr) 0 kr.