Klinik+

PLO's nye it-løsning Klinik+ er en web-app, der tilbyder administrative funktioner, som supplement til dit lægesystem. Særlige perspektiver rummer funktionen, som gør det muligt at kommunikere til udvalgte patientgrupper og derved understøtter lægens populationsomsorg.

PLO har - i tæt samarbejde med systemhusene og PLSP (Primærsektorens Leverandør Service Platform) - udviklet en ny fælles løsning til alle klinikker kaldet Klinik+. Den skal gøre hverdagen mere nem og enkel for alle klinikker med færre klik og mindre administration.

Klinik+ er én fælles og sikker indgang til nye PLO-løsninger, og de første moduler giver dig fra mandag 3. oktober 2022 følgende muligheder:

  • Et nyt populationsværktøj (beskedmodul), hvor klinikken nemt kan fremfinde og sende beskeder til grupper af patienter i egen population, som måtte være i målgruppen for en indsats, fx indkaldelser, årskontroller mv. På den måde hjælpes lægen i sit arbejde med at varetage sin populationsomsorg. Første version understøttes via Min Læge-appen.

Funktioner på vej er:

  • Nyt visuelt overblik over klinikkens egen ydelsesafsætning (afregninger) med regionen samt relevant beslutningsstøtte, der skal gøre det nemmere at forstå og bruge din overenskomst rigtig.
  • Samlet overblik over centrale klinikoplysninger og mulighed for registrering af, fx fri og ferie, med synkronisering til fx Min Læge, praksisdeklarationen på sundhed.dk og på sigt til andre eksterne parter, fx kommuner og sygehuse.
  • En ny indgang til Min Læge appen med mulighed for at se og påvirke indholdet i appen.

 

Funktionen klinikbeskeder i Klinik+

Denne funktion giver mulighed for nemt at fremfinde og sende beskeder til grupper af patienter i egen population, som måtte være i målgruppen for en indsats, fx indkaldelser, årskontroller m.v. og dermed understøtte arbejdet med populationsomsorg.

Med den nuværende version kan klinikken sende beskeder til en gruppe af patienter baseret på kriterierne 'alder' og 'køn' - patienterne skal have Min Læge-appen installeret. Det er muligt at angive en patienthandling til beskeden, fx ”bestil tid”, hvormed patienten ledes direkte til tidsbestilling i Min Læge-app.

Det er PLO’s ambition, at funktionen skal videreudvikles til at give klinikken mulighed for, med få klik, at finde frem til forskelligt definerede patientgrupper i en population og samtidig være i stand til at notificere eller foreslå patienterne eller deres pårørende at kontakte lægen, hvad enten det er på Min Læge-appen, på en sms eller en mail.

Hvordan kommer man i gang med løsningen?
Du får adgang via dit lægesystem - enten som et link eller en knap-funktion.
> Se vejledning til login her.


Når du er kommet ind i det nye modul til klinikbeskeder, kan du enten vælge at bruge PLO’s skabelon eller oprette dine egne beskedskabeloner og sende. Det er helt op til klinikken selv at vælge strategien, og hvordan værktøjet skal anvendes.
> Se vejledning til klinikbeskeder her.

Hvad med support?
PLO har aftalt med alle leverandørerne af lægepraksissystemer, at klinikken kan ringe til supporten hos sit systemhus, hvis der er behov for hjælp eller vejledning. Du kan derfor ringe eller skrive til den support, du normalt går til, hvis der er spørgsmål til funktioner i dit lægesystem.

FAQ om funktionen Klinikbeskeder

Hvad er klinikbeskeder?
Det er beskeder, som du (og andre i klinikken) kan sende til de af dine patienter, som bruger Min Læge-app.

Hvordan får jeg adgang til dem?
Du får adgang via dit lægesystem. Du skal finde listen af eksterne links i lægesystemet, og klikke på: 'Klinik+/klinikbeskeder'. Du genbruger dit login fra lægesystemet og sendes direkte til en administrationsside for klinikbeskeder.

Hvad kan jeg bruge den til?
Lige nu er det muligt at udvælge patienter på alder og køn og sende beskeder til den målgruppe, du har udvalgt. Du kan bruge en PLO-skabelon, eller du kan definere klinikkens egne beskeder. Lige nu er der to tilgængelige PLO-skabeloner: En vedr. influenzavaccine for patienter på 65+ og en vedr. COVID19-vaccine for patienter på 50+. PLO er på vej med en skabelon vedr. influenza-vaccine til børn, men der mangler en teknisk tilpasning, før det kan lade sig gøre. Du kan knytte en patienthandling til klinikbeskeden. Fx "tidsbestilling". Det betyder, at der vises en knap med tidsbestilling i beskeden, når patienten ser den i Min Læge-app.

Hvem kan jeg sende til?
Du kan sende beskeder til de af dine patienter, som bruger Min Læge-app. Lige nu er det muligt at afgrænse målgruppen for en klinikbesked på alder og køn. Altså kan du fx sende en besked om influenzavaccination til både kvinder og mænd i alderen 65 og derover.

Hvad er der på vej?
1. Ny måder at udvælge modtagere på: Fx vaccinationsstatus, diagnoser og patienter med børn.
2. Mulighed for at knytte spørgeskemaer og svarmuligheder til klinikbeskederne.
3. Mulighed for at sende sms eller mail til de patienter, som ikke bruger Min Læge-app.

Hvad er Klinik+?
Du får adgang til klinikbeskeder og andre funktioner via Klinik+. Det er en web-app, der tilbyder administrative funktioner som supplement til dit lægesystem. PLO udvikler Klinik+ i samarbejde med PLSP.

Hvad er PLSP?
PLSP står for Primærsektorens Leverandør Service Platform. Den fungerer som fælles dataplatform på tværs af lægesystemerne og udstiller fx relevante oplysninger fra alle klinikker til Min Læge-app. PLSP fungerer også som udstillingsvindue ift. nationale projekter og løsninger. Fx Fælles Aftaleoversigt og Fælles Patientoverblik, som ejes af Sundhedsdatastyrelsen.

Se mere om PLSP her:

Om PLSP - IT-infrastruktur abonnement

 

Sidst opdateret 21. november 2022