Gå til indhold

Forsikringer i klinikken​

Når du har din egen praksis, bør du sikre dig, at du har styr på forsikringerne, så du undgår ærgerlige situationer, når en skade opstår. Det kan være alt fra tyveri til patientskader og cyberangreb.

Når du køber en praksis, overtager du en masse værdier og et ansvar som skal og bør forsikres. Nogle ting er lovpligtige og andre ikke.

Der er flere udbydere på markedet af disse forsikringer. Mange selskaber har forsikringer, der er målrettet sundhedssektoren.

Lægeforeningen har indgået en gruppeordning med Tryg om forsikringer til praksis.

Ved at tegne via gruppeordningen opnår du forsikringer til en fast, forhandlet pris med dækninger, som løbende bliver tilpasset dine behov som læge, hvad enten det er medicin på køl eller netbanktyveri. Klinikforsikringen i Tryg omfatter en gratis cyberforsikring, der dækker klinikken ved cyberangreb, og en gratis Erhvervsretshjælpsforsikring.

Siden oprettet 3. november 2022

Erhvervsansvarsforsikring for bierhverv og fritid mv. er gratis og gælder for alle medlemmer af Lægeforeningen. Den dækker fra, at indmeldelse er modtaget i Lægeforeningen. Men fordi den kun dækker ved bl.a. bierhverv og fritid, er det som praktiserende læge nødvendigt at udvide ansvarsforsikringen.

De enkelte selskaber håndterer dette på forskellige måder. Nogen steder skal den enkelte læge/de enkelte læger stå med navns nævnelse - andre steder er det ikke nødvendigt.
Det er vigtigt at søge rådgivning i det enkelte selskab, så alle læger - herunder ansatte læger, praksisamanuenser fase 2 og 3 og vikarer er dækket.

En af de ting, du skal være opmærksom på, er, at ansvarsforsikringen også skal dække, efter du er stoppet med din praksis. Dette hedder en afløbsdækning. Denne dækker krav, der måtte komme fra patienter, efter du er ophørt med din praksis.

I den lægeansvarsforsikring, som tilbydes af Tryg, og som er forhandlet med Lægeforeningen, er du automatisk omfattet af en afløbsforsikring, der gælder i 10 år efter, du er stoppet i din praksis. Du bør give Tryg besked, når du ophører; så får du et forsikringscertifikat, som dokumenterer den 10-årige afløbsdækning.

Hvis du har din ansvarsforsikring i et andet selskab end Tryg, bør du sikre dig, at din forsikring også omfatter en afløbsforsikring.

Du skal sikre dit personale i tilfælde af, at de skulle komme til skade i arbejdstiden.

Det er lovpligtigt og gøres med en arbejdsskadeforsikring. Hvis dit selskab drives i selskabsform (ApS eller andet), så skal du også sikre dig selv.

Som erhvervsejer kan du blive mødt af et erstatningsansvar, hvis dine medarbejdere kommer til at lave skade på andre personer eller deres ting. Det er dækket via en erhvervsansvarsforsikring, der oftest er en del af klinikforsikringen. Dette er ikke at forveksle med din lægeansvarsforsikring.

Personales sygdom

Mindre arbejdsgivere har mulighed for at tegne en forsikring, der giver ret til refusion allerede fra medarbejderens 2. fraværsdag – der er altså ingen arbejdsgiverperiode. En forsikring dækker alle medarbejdere.

Forsikringsordningen kan tegnes, når de samlede lønudgifter ikke overstiger 7.813.750 kr. (2022) og arbejdsgiver har et aktivt SE/CVR-nummer.

Forsikringspræmien udgør i 2022 1,02% af den samlede lønsum.

Optagelse i forsikringsordningen sker ved tilmelding til Udbetaling Danmark. Mere information kan du finde hos www.virk.dk

Forsikringen kan kombineres på flere måder med forskellige sikringer af medarbejderne. Dette kan eksempelvis være sundheds- og hospitalsforsikringer.

Læs mere om denne forsikringsordning på pla.dk

Ved køb af en praksis er der ofte udstyr, inventar, instrumenter mv., der skal sikres - på samme måde som indbo i dit eget hjem. Det er således vigtigt, at det sikres mod brand, tyveri, vandskade etc. Dette er typisk i en samlet forsikring, der også indeholder en driftstabsforsikring. Driftstabsforsikring er en sikring af din omsætning i tilfælde af en dækningsberettiget skade.

Som læge kan der være nogle særlige krav til dækning af lægetaske, vacciner der er på køl, it-udstyr der er taget med hjem med mere.
It-udstyr skal derudover typisk forsikres specielt. Det kan være mod hackerangreb og lignende.

Der er forskel på, om du har din praksis i lejede lokaler eller i ejede lokaler.

Bor du til leje, skal du sikre dig, at dét, du har ændret i lokalerne i forbindelse med din praksis, er dækket. Det kan være håndvaske, glas og andet.

Hvis du ejer ejendommen, du driver din praksis i, skal du også stå for dækning af selve ejendommen. Det omfatter:

  • Brandforsikring
  • El-skade
  • Vandskade
  • Indbrudstyveri
  • Anden pludselig skade mv.

Det kan desuden være en god ide at overveje, om der skal vælges ekstra dækninger til. Det kunne f.eks. være: Jordskade, svamp- og insektskade, udvidet rørskade, glas og sanitet mv.

De enkelte selskaber har forskellige måder at opbygge forsikringen på, men de indeholder grundlæggende alle de samme elementer.

 

På de enkelte forsikringer er der typisk en stor besparelse, hvis man selv er villig til at tage en del af risikoen. Du kan således vælge at påtage dig en selvrisiko på f.eks. 5.000 kr. ved enhver skade.

Det vil så gøre den årlige præmie billigere. Du skal derfor gøre op med dig selv, om det kun er de store ting, du ønsker dækket, eller om du vil blive irriteret over en evt. mindre egenbetaling?

Som læge er du typisk omfattet af Lægernes Pension.

I den ordning er der dækning ved både død, invaliditet og pension til den 3. alder samt en sum ved kritisk sygdom.

Ofte er dækningen ved invaliditet ikke høj nok, hvorfor Lægernes Pension tilbyder supplerende dækning. PLO anbefaler, at du sikrer dig, at du er godt dækket ind ved invaliditet, og at dine efterladte er dækket ved dødsfald.

Behovet for disse supplerende dækninger ændrer sig typisk igennem livet.

Når man har en nystiftet familie og måske har købt praksis, er man ofte meget forgældet og har behov for en højere dækning. Når så praksis er betalt af, og børnene er flyttet hjemmefra, og der måske er akkumuleret en god friværdi i ens bopæl, kan det ændre på behovet for supplerende dækninger.

Erhvervsdygtighedsforsikring ved invaliditet eller sygdom.

Igennem Lægernes Pension kan den enkelte læge tegne supplerende dækning, så man i tilfælde af tabt erhvervsevne kan sikres op til 90 pct. af den årlige indkomst. Det svarer i praksis næsten til 100 pct., da der ikke skal betales arbejdsmarkedspension(AMB) af pensioner.

Dækningen er modulopbygget, hvilket gør den meget fleksibel: Psykiske sygdomme, stress og lignende vil normalt også være dækket af en erhvervsudygtighedsforsikring.

Læs mere om dækning ved tab af erhvervsevne hos Lægernes Pension

I Lægernes Pension kan vælges enten en løbende udbetaling ved dødsfald til ens samlever/ægtefælle eller en engangssum.

Er du i tvivl om, hvilken ordning du har, kan du nemt få overblik her (kræver NemID).

Mange læger har desuden en gruppelivsforsikring i Lægernes Pension og Bank eller gennem Lægeforeningen.

Lægeforeningen og Lægernes Pension og Bank har lavet en rigtig god gruppelivsforsikring, der udover en engangssum til den begunstigede, også indeholder en sum pr. barn under 21 år og en dækning ved kritisk sygdom.

Summen, der bliver udbetalt, aftrappes med alderen. Men dækningen er til og med det 70. år.

Læs mere om gruppelivsforsikringen hos Lægernes Pension

For at kunne etablere ekstra dækning ved sygdom/invaliditet og ved dødsfald, skal du aflevere tilfredsstillende helbredsoplysninger. Det er derfor vigtigt at få etableret disse dækninger, mens du har et godt helbred.

Du kan booke rådgivning hos pensionskonsulenterne fra Lægernes Pension over hele landet.