Gå til indhold

Valg til repræsentantskabet 2022

Valget er gennemført, og nu har alle PLO's regionale bestyrelser konstitueret sig.

Seneste nyt 20. december 2022:

PLO-Midtjylland har konstitueret sig med Henrik Idriss Kise som formand (genvalgt). Allan Høg Poulsen er valgt som næstformand efter Bruno Melgaard Jensen, som er blevet medlem af PLO’s bestyrelse. De nye PLO-R-bestyrelser tiltræder 1. januar 2023. Læs nyhed

Seneste nyt 16. december 2022:

PLO-Hovedstaden har konstitueret sig med Peder Reistad for formand (genvalgt) og Jørgen Steen Andersen som næstformand (genvalgt). 

PLO-Sjælland har konstitueret sig med Camilla Høegh-Guldberg som formand (genvalgt) og Peter Wied som næstformand (genvalgt).

PLO-Syddanmark har konstitueret sig med Birgitte Ries Møller som formand (genvalgt) og Michael Haslund som næstformand (genvalgt).

Seneste nyt 14. december 2022:

PLO-Nordjylland har konstitueret sig med Charlotte Lønskov Jensen som formand (genvalgt) og Dinah Høngaard som næstformand (genvalgt).

Hvad er PLO-R, og hvad er repræsentantskabet?

PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for PLO-regionalområdet og udøver den forhandlingsret, PLO har i forhold til lokale aftaler. Repræsentantskabet består af repræsentanterne fra de fem PLO-R samt en repræsentant fra Færøerne. Repræsentantskabet har 47 repræsentanter. PLO afholder ordinære repræsentantskabsmøder to gange om året - forår og efterår.

Klik og læs om, hvad arbejdet som repræsentant indebærer

Se hvem der er valgt ind

Gå til nyhed, hvor du både kan læse, hvem der er valgt ind og finde link til at se de personlige stemmetal