Gå til indhold

Forhandlingerne om Aftale25 

RLTN og PLO har indledt forhandlinger om Aftale25 - overenskomsten om almen praksis - i april 2024

Mødebord med dokumenter, kaffe, mobiltelefon, noter og mødedeltagere.

RLTN og PLO har holdt et første møde den 17. april 2024 - et såkaldt "sættemøde". Inden første møde udvekslede parterne forhandlingsoplæg:

PLO's forhandlingsoplæg 2024

RLTN's forhandlinsoplæg 2024

Indholdet i PLO's oplæg til forhandlingerne drøftede formandsskabet på medlemsmøder i PLO's fem regionale foreninger i efteråret 2023. Efterfølgende er oplægget drøftet i PLO’s repræsentantskab. 

En fokuseret aftale

Forhandlingerne finder sted i skyggen af, at vi har en sundhedsstrukturkommission og en efterfølgende politisk proces, der kan medføre vidtrækkende ændringer i sundhedsvæsenets organisering. Derfor er PLO og RLTN enige om at gå efter en ”fokuseret” aftale med et lavere ambitionsniveau, end parterne ellers havde forestillet sig, fortæller PLO's formand Jørgen Skadborg i PLO'rientering 18. april og fortsætter:

"Ikke desto mindre går vi i PLO til forhandlingsbordet med blikket rettet mod bedre trivsel, at sikre lægedækning, styrke det nære, samarbejdende sundhedsvæsen, sikre ekstra omsorg til de svageste patienter og få tilpasset vores økonomiske ramme til fremtidens behov." 

Læs 'Nyt fra bestyrelsen' i PLO'rientering 18. april 2024

Hvem forhandler?

PLO's politiske delegation udgøres af PLO's Forhandlingsudvalg, hvis medlemmer du kan se herunder.

Jørgen Skadborg

Formand

Mireille Lacroix

Næstformand

Bruno A. Melgaard Jensen

Medlem

Karin Zimmer

Medlem

Forventet tidslinje

  • April 2024 Forhandlinger indledes
  • Inden sommerferien Fire forhandlingsmøder i april, maj og juni
  • 1. januar 2025 Aftale25 forventes at træde i kraft