Gå til indhold

PLO'rientering 08/2024

Nyhed PLO

Forhandlingerne om Aftale25 er indledt, fortæller formanden, og du kan læse om nye ydelsesbeskeder på vej i Min Læge-appen og kampagne om tryksår. Du kan også læse et par nyheder fra PLO-Hovedstaden.

Hænder fra 6 personer ses omkring mødebord pegende på papirer eller hvilende på bordet.
Indhold
  • Nyt fra bestyrelsen: PLO går efter en fokuseret Aftale25 med fokus på bedre lægedækning
  • Ydelsesbeskeder på vej i Min Læge-appen
  • Tryksår kan forebygges - kampagne fra STPS 
  • Nyt fra PLO-Hovedstaden
NYT FRA BESTYRELSEN

PLO går efter en fokuseret Aftale25 med fokus på bedre lægedækning

I går onsdag indledte vi forhandlingerne om Aftale25 – fornyelse af overenskomst om almen praksis – på et såkaldt ”sættemøde” med RLTN. Vi har fire forhandlingsmøder i kalenderen inden sommerferien, og vi går efter, at en ny aftale kan træde i kraft 1. januar 2025.

Forhandlingerne finder sted i skyggen af, at vi har en sundhedsstrukturkommission og en efterfølgende politisk proces, der kan medføre vidtrækkende ændringer i sundhedsvæsenets organisering. Set i det lys er vi enige med RLTN om at gå efter en ”fokuseret” aftale med et lavere ambitionsniveau, end vi ellers havde forestillet os. 

Ikke desto mindre går vi til forhandlingsbordet med blikket rettet mod bedre trivsel, at sikre lægedækning, styrke det nære, samarbejdende sundhedsvæsen, sikre ekstra omsorg til de svageste patienter og få tilpasset vores økonomiske ramme til fremtidens behov. 

Det skal hænge bedre sammen at slå sig ned som læge de steder i landet, hvor behovet er størst. Et af vores forslag er at indføre differentieret normtal, så de kolleger, der praktiserer i områder med en højere andel af meget syge og sårbare patienter, skal have færre patienter. 

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen er den vigtigste opgave for sundhedsvæsenet de kommende år. Vi praktiserende læger kommer til at spille en større og mere central rolle. Vi skal skabe rammerne for, at endnu flere patienter behandles i nærmiljøet, herunder sikre bedre vilkår for kommunikation på tværs af sektorer –  hospitaler, kommuner, almen praksis, speciallægepraksis og den øvrige praksissektor.

Sidst, men ikke mindst går PLO til forhandlingerne med krav om at få tilpasset vores økonomiske ramme til det øgede antal læger og det stigende antal borgere, der i de kommende år vil øge aktiviteten i almen praksis. Vi har også behov for at drøfte ændringer af økonomiprotokollatet, herunder sikre bedre redskaber til at undgå overskridelser af den økonomiske ramme.

Nu er forhandlingerne som nævnt indledt. Og når man forhandler, foregår det i et lukket forhandlingsrum.

Jeg kommer derfor ikke i de kommende måneder til at uddybe ovenstående eller løfte sløret for, hvordan processen skrider fremad. Men på denne side kan du se vores udmeldinger om forhandlingerne, herunder læse vores og RLTN’s forhandlingsoplæg

 

Venlig hilsen 

Jørgen Skadborg
Formand, PLO

Ydelsesbeskeder på vej i Min Læge-appen

Bestyrelsen har besluttet, at PLO etablerer en ydelsesbesked i Min Læge-appen, der giver patienter indblik i den kontakt, de har haft med almen praksis. Løsningen vil være på plads, så de første ydelsesbeskeder vil finde vej til Min Læge-appen i slutningen af maj eller begyndelsen af juni.

Beskederne vil indeholde oplysninger om den ydelse/de ydelser, patienten har modtaget. Herudover vil det være muligt at trykke videre fra beskeden for at få oplyst prisen og dermed den betaling, lægen modtager fra det offentlige.

Baggrunden for initiativet er, at bestyrelsen ønsker at styrke patienternes mulighed for løbende at se det, der registreres om dem, når de er i kontakt med egen læge. Det flugter med den generelle politiske ambition om størst mulig gennemsigtighed i sundhedsvæsenet. Ydelsesbeskederne vil som udgangspunkt blive sendt til patienten én gang i døgnet på hverdage i klinikkernes åbningstid, hvis der er afregnet en grundydelse på patientens CPR-nummer.

Det vil fremgå i appen, at ydelsesbeskeder kan blive rettet senere, og at dette kan ses i Min Læge-appen og på sundhed.dk, selv om borgeren allerede har modtaget notifikation om ydelsesbeskeden.

Hvis patienten er i tvivl, om ydelsesbeskeden stemmer overens med kontakten, vil patienten måske ringe eller skrive til klinikken. I den forbindelse bistår PLO selvfølgelig de klinikker, der har spørgsmål.

PLO opdaterer løbende denne underside på hjemmesiden med oplysninger frem mod lancering. Ligesom PLO melder ud i PLO’rientering i forbindelse med lancering. 

For yderligere oplysninger:
Emma Skjold Lindegaard, konsulent
Telefon: 2119 9862, esl.plo@dadl.dk

 

Tryksår kan forebygges – kampagne fra STPS

Styrelsen for Patientsikkerhed kører kampagne om tryksår. Kampagnen udspringer af de mere end 3.600 rapporterede utilsigtede hændelser om tryksår modtaget i 2022 og 2023. Næsten to tredjedele handler om manglende forebyggelse eller forkert brug af hjælpemidler.

Langt de fleste tryksår kan forebygges, og styrelsen håber derfor, at sundhedspersoner vil være med til at tage dialogen om tidlig forebyggelse med kollegaer, patienter og deres pårørende.

Se kampagnematerialet til sundhedspersoner hos Styrelsen for Patientsikkerhed

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

 

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Rammeaftale om allergiudredning ifm. priktest opsagt

Rammeaftalen om allergiudregning i forbindelse med priktest har været gældende i det gamle Frederiksborg Amt samt i Furesø, Rudersdal og Egedal kommuner. 

Aftalen er nu blevet opsagt af Region Hovedstaden med virkning fra den 1. januar 2025.

 Link til aftalen (læger.dk)

Indsats for håndtering af parakliniske undersøgelser

Som vi tidligere har informeret om, pågår der en fælles indsats for at sikre, at opfølgning på parakliniske undersøgelser følger gældende regler, som i korte træk er: Den, der bestiller/tager en prøve, har ansvar for at afgive svar, se PLO'rientering 05/2024
 
KAP-H´s praksiskonsulenter står for indsatsen og vil gerne basere dialogen på konkrete eksempler. Så hvis du har eksempler på denne type opgaveglidning, vil det være til stor hjælp, hvis du kan melde dem ind til KAP-H’s hovedpostkasse kap-h@regionh.dk

Fyraftensseminar for uddannelseslæger om etablering af praksis

PLO-Hovedstaden, Min Almen Praksis og KAP-H holder fyraftensseminar om processen mod at etablere sig i praksis. Her kan man blive klogere på muligheder for etablering, betydningen af at drive en virksomhed og hvordan man finder en kompagnon. Det består af 3 moduler: 14. maj, 11. juni og 24. juni 2024 fra 17:00-19:00.

Prik til din uddannelseslæge og informér om dette tilbud, så vi kan få endnu flere gode kolleger. Deltagelse er gratis.

Du kan læse mere og tilmelde dig her på Conferencemanager

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kan du skrive til mlun0281@regionh.dk