Gå til indhold

PLO'rientering 09/2021

Nyhed PLO

Markeringsydelse 1002 ophører forventeligt snart

7. maj 2021

Markeringsydelse 1002 ophører forventeligt snart

PLO er mundtligt blevet orienteret om, at RLTN ønsker at opsige den midlertidige aftale om telefonkonsultation i forbindelse med coronaepidemien (markeringsydelse 1002) med ophør fra 1. juni 2021. PLO opfordrer derfor til, at man i praksis forbereder sig på dette.

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel. PLO har endnu ikke modtaget en skriftlig opsigelse, men den forventes at komme snarest.

Aftalen om videokonsultation, ydelse 4436, samt markeringsydelse 1003 for anvendelse af video til årskontrol (0120), samtaleterapi (6101), abortstøttesamtale (0122), graviditetsundersøgelser, socialmedicinsk samarbejde (3301-3304), 2. – 4. helbredsundersøgelse af gravide (8120, 8130 og 8140), og børneundersøgelser forventes umiddelbart at fortsætte.

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lungefunktionsundersøgelser (LFU) i almen praksis

DSAM anbefaler, at LFU på nuværende tidspunkt i epidemien kan genoptages under visse forudsætninger.

Se DSAM's faglige råd her

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Opdaterede anbefalinger til vaccinerede personer

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalingerne til vaccinerede personer.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det nye, at kravet om COVID-test i forbindelse med indlæggelse på offentlige og private sygehuse, forud for indflytning på institutioner og i forbindelse med orlov, bortfalder for vaccinerede personer.

Kravet om COVID-test i forbindelse med særlige undersøgelser og procedurer (øvre skopier, anæstesi, trachealsug, lungefunktionsundersøgelse mv.) i speciallægepraksis, almen praksis og tandlægeklinik eller ved ambulante forløb på sygehus, bortfalder også for vaccinerede personer.

Derudover er der indføjet 2 linjer om, at personer med svækket immunforsvar i svær grad fx personer i langvarig immunsupprimerende behandling, herunder organtransplanterede, anbefales fortsat at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse selv om de er vaccineret mod COVID-19.

Se anbefalinger her (link ikke længere aktivt)

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Den kollektive økonomiramme for 2020 er overholdt

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for hele 2020 har PLO’s sekretariat opgjort niveauet for det tredje overenskomstsår (2020). Rammen er overholdt, og der er anvendt 98 % heraf i 2020.

Det betyder, at der er 187 mio. kr., som ikke er anvendt, svarende til ca. 56.200 kr. pr. læge.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser lander under rammen for 2020.

For yderligere oplysninger kontakt
Specialkonsulent, Mads Nørgaard-Madsen
Tlf: 6172 9091, mnm.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Anbefalinger i forhold til diagnose og behandling af VITT

Sundhedsstyrelsen opdaterede i april sine anbefalinger i forhold til diagnostik og behandling af patienter med mistænkt Vaccine-induceret Immun Trombose og Trombocytopeni (VITT) efter COVID-19-vaccine.

Anbefalingerne indeholder bl.a. et flowchart med beslutningsstøtte.

I anbefalingerne fremgår det bl.a.

Til almen praksis og vagtlæger

  • Vurdering af tilstanden som mulig bivirkning til COVID-19 vaccine kan gøres i almen praksis og hos vagtlæge i henhold til figur 1 (flowchart)
  • Se efter kliniske tegn på arteriel eller venøs trombose, atypisk eller klassisk. Se efter større eller mindre blødninger i slimhinder og huden (fx ekkymoser eller petekkier).

Vurdering af tilstanden som mulig bivirkning til COVID-19-vaccine kan også gøres i almen praksis og hos vagtlæge og ved mistanke om VITT henvises til akut vurdering på sygehus.”

Kliniske billede

Det kliniske billede er karakteriseret ved intens, vedvarende hovedpine og/eller intense, abdominale smerter hos nogen, samt progressive eller atypiske trombose(r) med en særlig høj forekomst af cerebral venøs sinustrombose (CVST). Biokemisk ses altid trombocytopeni (< 150 mia/L) og betydelig forhøjet fibrin D-dimer, samt ofte et reduceret fibrinogen niveau. Blødning kan ses i huden og andre steder, og i enkelte tilfælde er der set letale intrakranielle blødninger.

Sjældent syndrom

VITT-syndromet er meget sjældent. En estimeret forekomst i Danmark er ca. 1/40.000 vaccinationer. Det er set udviklet fra dag 3 efter vaccination, typisk dog i uge 2 efter vaccination, og hos enkelte er det set op til 30 dage efter.

Se anbefalingerne for VITT her

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Vaccination mod pneumokoksygdom forlænget indtil videre

Vi har tidligere skrevet om, at målgrupper og tidsperiode i forhold til det gratis tilbud om pneumokokvaccination ville blive ændret pr. 1. maj. Dette er imidlertid ikke sket. Aftalen fortsætter derfor som hidtil.

Sundhedsministeriet er ikke klar med ny bekendtgørelse, og derfor fortsætter tilbuddet om gratis pneumokokvaccination indtil videre og med uændrede målgrupper. Afregningsaftalen mellem PLO og RLTN gælder også fortsat og indtil videre.

PLO orienterer medlemmerne, når forholdene ændres.

Se aftalen her (link ikke længere aktivt)

For yderligere oplysninger kontakt
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, 
dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Brug af medicinstuderende i almen praksis

Sommerferien, der ofte er højsæson for, at medicinstuderende hjælper til i almen praksis, nærmer sig. Du kan i Sundhedsstyrelsens vejledning om ansvarsforholdene for medicinstuderende, læse om reglerne.

Medicinstuderende må naturligvis gerne hjælpe til i almen praksis, hvor de kan udføre en række opgaver på delegation fra dig som læge. Men man ikke må give patienterne det indtryk, at den medicinstuderende er læge.

Herudover skal nævnes, at det af overenskomst om almen praksis fremgår, at vikarer for praktiserende læger som udgangspunkt skal være speciallæger i almen medicin, men i korterevarende perioder på under to måneder godt kan være en anden type af læge - dog med det minimumskrav, at lægen har ret til selvstændigt virke.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning

For yderligere information kontakt
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, 
joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO-E kan holde kurser igen med coronapas

Nu kan PLO-E igen holde kurser. Vi skal dog stille krav om coronapas. Et coronapas er gyldigt ved en af tre muligheder: færdigvaccineret, negativ test eller tidligere smittet.

Din vaccination vil være gyldig som dokumentation fra 2 uger efter, du har fået den afsluttende vaccinedosis.
Du kan også bruge en negativ test som dokumentation, hvis testen er foretaget inden for de seneste 72 timer. Den negative test kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest (antigentest).

Er du tidligere smittet med COVID-19, kan du bruge det som dokumentation ved at vise testsvaret fra din positive test. Hvis du er testet positiv med en antigentest, opfordres du til at få foretaget en PCR-test for at få bekræftet resultatet. Din positive test skal være foretaget inden for de seneste 14-180 dage for at være gyldig som dokumentation.

Hvis du ikke hører andet, forventer vi, at du kommer til de kurser, du er tilmeldt. Hvis dit kursus af en eller anden grund skulle blive aflyst, flyttet eller konverteret til virtuelt, får du en mail til den mailadresse, du har oplyst ved tilmeldingen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kurser.plo@dadl.dk

For yderligere information kontakt
Chef for PLO-efteruddannelse
James Høpner
Tlf. 3544 8448, jah.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Du kan stadig nå at tilmelde dig SE-Dage den 15. juni i Vejle

Der er få ledige pladser på SE-kurser den 15, juni i Vejle. Du kan vælge mellem” Patienten med kroniske smerter”, ”Opdatering i pædiatri” eller ”Ret og pligt”.

Tilmeld dig her (link ikke længere aktivt)

For yderligere information kontakt
Janus Althoehn
Tlf. 3544 8317, jal.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet