Gå til indhold

PLO'rientering 14/2023

Nyhed PLO

Foreslået ændring i medicintilskud til Ozempic skaber utryghed, skriver formanden i sin leder. Du kan også læse om tilmelding til Lægedage, plakater om dette års vaccinationer, udbetaling af differentieret basishonorar, opdateret pjece om børnevaccinationer, side med svar om fonden, gratis tilbud til unge med tvangsspisning og vurdering af børn og unge med symptomer på en hjernetumor. Endeligt er der nyt fra PLO-Hovedstaden og PLO-Nordjylland

Ældre person sidder og stikker sig i maven med en injektionspen. Ansigt ses og underben ses ikke.
INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Foreslået ændring i medicintilskud til Ozempic skaber utryghed
 • Lægedage: tilmeldingen er åben - fristen er 23. oktober kl. 12
 • Plakater om dette års sæsonvaccinationer
 • Udbetaling af differentieret basishonorar forsinket
 • Opdateret pjece til forældre om børnevaccinationer
 • Har jeg ret til midler fra fonden? Hvad kan jeg søge i tilskud? Hvad sker der, hvis jeg ikke får brugt mine midler? Få svar på ny side
 • Gratis tilbud til unge med tvangsspisning 
 • Nyt værktøj til vurdering af børn og unge med symptomer på en hjernetumor 
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Nordjylland

Nyt fra bestyrelsen: Foreslået ændring i medicintilskud til Ozempic skaber utryghed

Tirsdag kom det frem, at Medicintilskudsnævnet anbefaler, at det generelt klausulerede tilskud til diabetes-lægemidlet Ozempic bortfalder. I stedet vil der skulle søges om enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen, hvis der fremadrettet skal gives tilskud.

Baggrunden for den anbefalede ændring er, at Medicintilskudsnævnet mener, at for mange patienter begynder med Ozempic uden at have prøvet andre typer af diabetesmedicin, som er billigere.
 
Forslaget er nu sendt i høring, og Lægemiddelstyrelsen træffer først i løbet af efteråret endelig beslutning. Hvis det automatiske tilskud bliver fjernet af Lægemiddelstyrelsen, vil ændringerne træde i kraft fra næste sommer.
 
Hvis Lægemiddelstyrelsen vælger at følge Medicintilskudsnævnet anbefaling, vil det betyde, at op mod 87.000 Ozempic-patienter skal have egen læge til at søge om enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen, der så vil vurdere ansøgningen. Medicintilskudsnævnet vurderer, at cirka halvdelen af de 87.000 patienter skal skifte til et andet og billigere præparat.
 
Jeg har til gode at se dokumentation for den faglige vurdering af, at ca. halvdelen af de nuværende patienter, der får Ozempic, med fordel kan skifte til et andet lægemiddel. Og uanset om det er korrekt eller ej, er det en stor belastning for almen praksis, at 87.000 patienter nu skal gennemgås, og at vi må forvente, at der for mindst halvdelen af dem skal sendes individuelle ansøgninger om medicintilskud. 
 
Hertil kommer, at der med den foreslåede ændring skabes usikkerhed hos en stor gruppe patienter, der desuden kan blive påført en ekstra udgift, idet lægens arbejde med at få lavet ansøgninger om enkelttilskud ikke er dækket af PLO’s overenskomst. 
 
Jeg så egentlig helst, at vi brugte vores tid i almen praksis på patienternes sundhed og ikke på diverse formularer, attester og ansøgninger, men i lyset af den anbefalede ændring vil PLO række ud til Danske Regioner og foreslå, at det offentlige dækker udgifterne til det betydelige merarbejde, almen praksis med den foreslåede ændring bliver påført. Om ikke andet fordi yderligere egenbetaling for diabetikere kun vil øge uligheden i sundhed. 

Jørgen Skadborg,
formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

Lægedage: Tilmeldingen er åben - fristen er 23. oktober kl. 12

1530 har allerede tilmeldt sig Lægedage 2023 i løbet af den uge, tilmeldingen har været åben. Skal du med?

Programmet rummer 129 kurser, heraf er 40 fuldtegnede, men der er stadig mange pladser, så du kan sagtens sammensætte et spændende program. Årets tema er: Arvesølv og nybrud – hvad tager vi med ind i en bæredygtig fremtid?

Læs mere, se programmet og find tilmelding 

Vær opmærksom på, at tilmelding til Lægedage 2023 lukker den 23. oktober kl. 12. Herefter vil det ikke være muligt at tilmelde sig. Der er stor efterspørgsel på overnatninger på Bella Sky, da der er en stor kongres samtidig med Lægedage, så vent ikke for længe med at booke værelser, hvis I skal overnatte. 

For yderligere oplysninger:
Lægedageteamet
Telefon: 3544 8416, Lægedage@dadl.dk 

Plakater om dette års sæsonvaccinationer

Som nævnt flere gange i PLO’rientering bliver der ikke indgået nogen honoraraftale om dette års sæsonvaccinationer. Praktiserende læger får dermed ikke nogen rolle i forbindelse med vederlagsfri vaccination af særlige målgrupper mod influenza og COVID-19. I stedet kan man blive vaccineret på de regionale vaccinationscentre og hos en privat aktør, der byder på opgaven. 

Ændringen kan give anledning til mange spørgsmål fra patienter. PLO har derfor produceret plakater, der orienterer om ændringen og om rammerne for dette års vaccinationssæson. Der sendes tre plakater til alle lægepraksis, som kan overveje at hænge plakaten i klinikken. De skulle gerne lande i løbet af september.

Såfremt du ønsker at få flere plakater tilsendt, kan du henvende dig til PLO’s sekretariat på plo@dadl.dk eller 3544 8477.

Her kan du se plakaten, der kan downloades på Læger.dk/vaccination, hvor vi informerer om sæsonvaccination.

Mht. køb af influenzavacciner til vaccination mod privat betaling er det på nuværende tidspunkt umiddelbart forventningen, at disse ligesom tidligere år vil kunne indkøbes via Statens Seruminstitut (SSI). Hold øje med SSI’s hjemmeside for information herom.

For yderligere oplysninger:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Udbetaling af differentieret basishonorar forsinket

Første halvdel af det differentierede basishonorar på baggrund af patienttyngde skulle være udbetalt pr. 15. juli. Men grundet udfordringer med beregningsgrundlaget er det imidlertid ikke udbetalt, oplyser Danske Regioner. Der arbejdes på at løse problemerne, og udbetalingen vil ske, så snart det er sket. 

For yderligere oplysninger: 
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen
Telefon: 3544 8451, mnm.plo@dadl.dk

Opdateret pjece til forældre om børnevaccinationer 

Sundhedsstyrelsen har opdateret pjecen i et nyt og kortere format efter en evaluering, hvor forældre har tilkendegivet, hvad de ønsker af information. Den opdaterede pjece indeholder bl.a. information om, hvorfor børn tilbydes vaccination, hvilke sygdomme der vaccineres imod samt hvornår barnet skal vaccineres. 

Pjecen findes på 7 sprog og kan bestilles gratis til klinikken, som dog selv skal betale fragtomkostninger.

Find pjecen og link til bestilling her

For yderligere oplysninger:
Sundhedsstyrelsen 
Telefon: 7222 7400, sst@sst.dk

Har jeg ret til midler fra Fonden? Hvad kan jeg søge i tilskud? Hvad sker der, hvis jeg ikke får brugt mine midler? Få svar på ny side

Sekretariatet for Fonden for Almen Praksis har samlet svar på oftest stillede spørgsmål på en ny side på læger.dk

Se siden her

Er der noget, du savner svar på, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Gratis tilbud til unge med tvangsspisning 

På basis af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet tilbyder Kompetencecenter for spiseforstyrrelser gratis behandling til 15-18-årige for tvangsspisning, også kaldet Binge Eating Disorder (BED).

Kompetencecentret er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. 

Centeret er beliggende i København, men tager imod patienter fra hele landet. Læger, patienter og pårørende kan desuden kontakte centret for spørgsmål, og patienter kan også selv henvende sig og fx høre om mulighed for forløb. 

Læs om tilbuddet 

For yderligere oplysninger:
Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser
Telefon: 9390 8383, info@kompetencecenter.nu

Nyt værktøj til vurdering af børn og unge med symptomer på en hjernetumor 

Hjernetumorer hos børn og unge kan være svære at diagnosticere, fordi symptombilledet er uspecifikt og med stor variation. Forskere tilknyttet landets børneonkologiske afdelinger har nu udviklet et evidensbaseret beslutningsstøtteværktøj i samarbejde med alle de børneonkologiske afdelinger, Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk Onkologisk Selskab, Kræftens Bekæmpelse, Børnecancerfonden og forskningskonsortiet 5C (Danish Collaborative Comprehensive Childhood CNS tumor Consortium). 

I Danmark diagnosticeres årligt cirka 50 tilfælde af tumorer i centralnervesystemet hos børn og unge op til 18 år. Omkring 80% er fortsat i live fem år efter diagnosen, men tre ud af fire lever med moderate til svære, invaliderende senfølger. 

Find værktøjet her.

For yderligere oplysninger:
Lægefaglig redaktør Kathrine Synne Weile 
auh.hjernetegn@rm.dk

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Frist 28. august for indsendelse af skema om HbA1c–7403

Hvis du/I er en af de praksis, der har modtaget en oversigt i skemaform for, hvilke patienter der har fået taget en måling af deres HbA1c-7403, så er der frist for indsendelsen til Region Hovedstaden den 28. august. 

Det, der skal oplyses til regionen er, hvorvidt de patienter, der har fået ydelse 7403, var diagnosticeret med diabetes mellitus ved ydelsestidspunktet eller ej. Desuden meddeles det, om patienten skulle være overflyttet til kronikerprogrammet og fra hvilken dato. På baggrund af de indsendte oplysninger rettes ydelserne til. Dette kan betyde, at der skal tilbagebetales et beløb, eller at der skal udbetales et beløb.

Fortolkning af målgruppe for tværsektoriel lægefaglig kommunikation i patientforløb (ydelse 4293)

Hvornår må man anvende ydelse 4293? 
Der opleves et stigende behov for tværfaglig lægefaglig kommunikation. Dette sker i takt med, at patienter opholder sig mindre på hospitalerne, og at der er et politisk er ønske om, at flere patienter skal kunne forblive i det nære sundhedsvæsen, dvs. i almen praksis og kommunerne.

I Region H har vi en lokalaftale med en ydelse for denne type kommunikation. Se link til aftalen nedenfor. For at sikre korrekt anvendelse af ydelsen har PLO-H og regionen sat sig sammen med henblik på at opnå en klar fortolkning af, hvilke patienter, hvilke læger og hvilke problemstillinger ydelsen dækker:

Almen praksis kan som udgangspunkt benytte den tommelfingerregel, at hvis der er behov for sparring med hospitalslæger, privatpraktiserende speciallæger eller kommunale læger på institutioner for at undgå henvisning, indlæggelse eller genindlæggelse af patienten, så kan ydelsen anvendes. Ydelsen kan anvendes i forbindelse med sygdomme og problemstillinger, der ikke er omfattet af kronikerhonoraret, som fx type 2-diabetespatienter og KOL-patienter.

Ydelsen kan anvendes til disse patienter: 

 • Patienter, der har været indlagt på hospital. Patienten skal af en erfaren kliniker være vurderet til ud fra helbredsmæssige, organisatoriske og/eller sociale kriterier at falde ind under betegnelsen skrøbelige (ældre) patienter.
 • Patienter, hvor der er søgt om terminaltilskud.
 • Patienter med komplekse problemstillinger, herunder multiple sygdomme, hvor akut sygdom eller forværring i kronisk sygdom medfører behov for tværsektoriel koordinerende indsats i relation til observation, pleje og behandling med henblik på forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelse (erstatte henvisning eller indlæggelse af patienten).

Ydelsen 4293 - Tværsektoriel lægefaglig kommunikation dækker IKKE kommunikation ifm. patienter, der falder uden for målgruppen eller emnet, fx ifm. patienter, der skal indlægges, udformning af en henvisning, hvilken afdeling en henvisning skal rettes til etc. Ydelsen dækker fx heller ikke ved behov for sparring vedr. problemstillinger for patienter, hvor der ikke er risiko for henvisning eller indlæggelse.

Du kan derfor bruge ydelsen, når formålet med kommunikationen er at forsøge at fastholde din patient i almen praksis. Det betyder, at du godt kan tage ydelsen, selvom kommunikationen i sidste ende ikke forhindrer henvisning, indlæggelse eller genindlæggelse, da kommunikationen kan afdække, at der faktisk alligevel er behov for dette.

Læs tillægsaftale til rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg – forebyggelse af indlæggelser

Alle lokalaftaler i Region Hovedstaden kan ses her

Nyt fra PLO-Nordjylland

Sæt X ved 1. november. Sidsel Vinge holder oplæg 

PLO-Nordjylland afholder medlemsmøde onsdag den 1. november 2023 kl. 17.00-21.00 i Musikkens Hus i Aalborg. 

Debattør, foredragsholder og medlem af Sundhedsstrukturkommissionen Sidsel Vinge giver et spændende oplæg om sine perspektiver på det tværsektorielle samarbejde. 

Yderligere information følger i løbet af september.