Gå til indhold

PLO'rientering 18/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Vi har brug for et stærkt DSAM

8. oktober 2021

Nyt fra bestyrelsen: Vi har brug for et stærkt DSAM

Vi fejrer i år – let forsinket – DSAM's 50-års jubilæum. Samtidig siger vi farvel og tak til Anders Beich, der efter seks år ved roret har overladt formandskasketten i trygge hænder hos Bolette Friderichsen. Det er vigtigt med et stærkt fagligt selskab, og jeg håber, at alle PLO’s medlemmer vil melde sig ind i DSAM.

Tak til Anders Beich for en utrættelig og stor indsats, hvor han bl.a. har været med til at skabe de syv almenmedicinske pejlemærker. Særligt under coronapandemien har Anders Beich fået DSAM ind i manges bevidsthed, da han nærmest dagligt på fagets vegne stillede op i medierne og gav de praktiserende lægers perspektiv på krisen.  

Også tak til Bolette Gerd Friderichsen for at påtage sig en vigtig opgave som ny formand. Jeg ved, at Bolette med sin stærke, faglige baggrund vil komme med gode relevante og faglige input til aftalesystemet, og det er værdsat. 

Det er nemlig meget vigtigt med tæt kontakt mellem PLO og DSAM, og PLO har brug for et stærkt fagligt selskab. 

Mange er allerede medlem af DSAM, men der er plads til flere. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at alle praktiserende læger melder sig ind. Det koster kun 225 kr. om måneden at være medlem. Hvis du er selvstændig, kan du lægge udgiften i virksomheden og trække den fra.

Læs om DSAM-medlemskab og meld dig ind her

For yderligere information kontakt:
Formand Jørgen Skadborg 
jsk.plobest@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Kliniske vejledninger fra DSAM i din postkasse

Alle praktiserende læger modtager i disse dage et brev med faglige opdateringer. Hvis du mod forventning ikke har modtaget noget pr. 10. oktober, så skriv til dsam@dsam.dk.

Det er følgende vejledninger og FAQta-ark, der gerne skulle lande i postkassen:

 • FAQta-ark om PTSD – se elektronisk version her.
 • Redskabsark: Overbliksstatus og årsstatus – se elektronisk version her.
 • FAQta-ark om UVI – se elektronisk version her.
 • Dyspepsi og gastroøsofageal reflukssygdom hos voksne – se elektronisk version her.

For yderligere information kontakt:
DSAM
dsam@dsam.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Er du i tvivl om influenzavaccination? 

Her kan du finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål om målgrupper, ydelseskoder og leverancestatus.

Målgrupper:

Børn mellem 2-6 år tilbydes som noget nyt influenzavaccination via børnevaccinationsprogrammet og dermed profylakseaftalen.

Det betyder, at praktiserende læger er forpligtet til at tilbyde influenzavaccination af disse børn.

Ældre, kronikere, gravide m.v. tilbydes gratis influenzavaccination ligesom de foregående år, og den enkelte praktiserende læge er ikke forpligtet til at tilbyde vaccination af denne gruppe. Selve målgruppen for det gratis vaccinationstilbud er ikke ændret, men i sæson 2021/2022 er kriterierne for, hvem der skal have højdosisinfluenzavaccinen, udvidet.

De 82+-årige og 65+-årige på plejehjem skal have den 4-valente højdosisinfluenzavaccine, mens alle øvrige i målgruppen skal have den 4-valente influenzavaccine.

HUSK, at kun målgruppen for gratis influenzavaccination må vaccineres frem til den 22. oktober 2021. Herefter kan selvbetalere også vaccineres.

Ydelseskoder mm.

For influenzavaccination af børn benyttes ydelseskode 8926 og 8708, som er tillæg til vaccinationshonorar, medmindre der samtidigt udføres en børneundersøgelse eller en konsultation. I så fald afregnes med 8926 + børneundersøgelse (8214-8217) eller + konsultation (0101)


Ydelseskoder for influenzavaccination af ældre, kronikere, gravide m.v. er uændret i forhold til sidste år, men tilpasset vaccinevalg, altså at de 82+-årige og 65+-årige på plejehjem skal have den 4-valente højdosisinfluenzavaccine.

Influenza- og pneumokokvaccination kan foretages og afregnes samtidigt.

I forhold til ydelse af vaccination i hjemmet, som ikke omfatter plejehjem, botilbud m.v.,  gælder, at hvor ydelser/vaccination leveres i hjemmet, ydes der betaling for transport (tid og km) én gang.

Det betyder, at ved sygebesøg, opsøgende hjemmebesøg eller årskontrol i hjemmet afregnes influenza- og/eller pneumokokvaccination som var disse givet i klinikken.

Sker der alene vaccination, men samtidig influenza- og pneumokokvaccination i hjemmet, afregnes den ene vaccination som givet i hjemmet, mens den anden afregnes som givet i klinikken.

Vacciner inkl. leveringssituationen

Til børn mellem 2 og 6 år benyttes en nasal 4-valent influenzavaccine, som gives to gange med mindst fire ugers mellemrum, og hver gang i form af et pust i hvert næsebor. Den nasale 4-valente influenzavaccine bestilles og leveres ligesom alle øvrige vacciner i børnevaccinationsprogrammet.

Ældre, kronikere, gravide m.v. tilbydes en 4-valent influenzavaccine eller 4-valent højdosisinfluenzavaccine, som købes ved SSI. SSI har i år købt betydeligt flere influenzavacciner end tidligere år, men ikke alle disse vacciner leveres til SSI på én gang. Derfor har SSI lavet en leverancekalender, se https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/bestilling/influenzasason-2021-22 (link ikke længere aktivt).

Det betyder, at der undervejs kan opstå midlertidige leveringssvigt, som det fx netop er tilfældet med den 4-valente influenzavaccine.

Vær derfor opmærksom på, at et leveringssvigt ikke betyder permanent udsolgt.

Her finder du mere detaljerede oplysninger og dokumenter om influenzavaccination.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Krydsvaccinerede kan modtage 3. stik coronavaccine

Du kan nu modtage et 3. stik, hvis du er vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca og med én mRNA vaccine.

Læs mere herom i pjecen: "Er du krydsvaccineret mod Covid-19?" 

Og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice 
tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk 

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Pilotprojekt om almen praksis’ rolle i forhold til patienter med multisygdom – er det noget for din klynge eller din praksis?

I OK22 har PLO og RLTN aftalt, at der skal iværksættes et pilotprojekt, der skal belyse effekten af, at almen praksis, kommune og sygehus tilbyder patienter med kompleks multisygdom og stor sygdoms- og behandlingsbyrde en mere fokuseret og tværfaglig indsats. Målet er at højne livskvalitet for patienten, bedre behandlingen, forebygge komplikationer til de kroniske sygdomme og mindske 'behandlerbyrden'. Skal din praksis/klynge være med i projektet?

De faglige rammer for pilotprojektet er beskrevet i bilag 1 side 80 i forhandlingsaftalen.   

Målgruppen af patienter
Målgruppen skal findes blandt de 10-15 % patienter, der lider af kompleks multisygdom og har høj komplikationsrisiko, høj behandlingsbyrde og ofte mange kontakter til sundhedsvæsenet. Patienterne skal opfylde en række kriterier, og det vurderes, at der er ca. 20.000 patienter i målgruppen, hvilket svarer til i gennemsnit 35 patienter pr. lægekapacitet hos de ca. 500-600 læger, som, overenskomstens parter ønsker, skal indgå i projektet.

Arbejdet i almen praksis
Der indføres en ydelse med et honorar på 967,64 kr., som skal dække den praktiserende lægers tidsforbrug til den beskrevne fokuserede og tværfaglige indsats.

Honoraret dækker gennemførelse af de aktiviteter/patientbehandling, som er forbundet med projektet. Herudover honoreres de praktiserende læger for deltagelse i multidisciplinær konference over video med relevante specialister på udvalgte hospitaler i 10 minutters moduler til 161,27 kr. 

Skal din praksis/klynger være med i projektet?
Alle klynger får via klyngekoordinator mulighed for at melde ind, om klyngen har lyst til at deltage i projektet. Det er frivilligt, om klyngens læger ønsker at deltage. Deltagende klynger udvælges på denne baggrund og opfordres herefter til, at resultater og erfaringer fra deltagelse i projektet gøres til genstand for det løbende databaserede kvalitetsarbejde i klyngen.

Med henblik på at sikre geografisk spredning er det muligt for praktiserende læger at deltage i projektet, uden at deres klynge har meldt sig til. Hvis et for stort antal klynger melder sig, udvælges ligeligt geografisk og på tværs af landets regioner. 

Information om hvordan man melder sig til projektet kommer snarest, men vi opfordrer allerede nu til, at man i klyngerne drøfter interessen for at deltage.

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice 
tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk 

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Indberetning af smitsomme sygdomme bliver elektronisk

Siden den 1. oktober 2021 har praktiserende læger og praktiserende speciallæger haft adgang til det nye elektroniske skema ”Smitsomme sygdomme" i Sundhedsdatastyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI2). 

Skemaet ”Smitsomme sygdomme” er et samlet indberetningssted for alle anmeldelsespligtige sygdomme, der tidligere blev anmeldt på papir-formular 1515, på syfilis- og gonorré-formularerne på www.ssi.dk og på hiv-formular 4001-9 (”den lyserøde blanket”). 

Læs mere i Sundhedsdatastyrelsens brugervejledning ”Login og introduktion til SEI2”.

Find information om, hvordan du indberetter en smitsom sygdom elektronisk i ”Vejledning til indberetning af smitsomme sygdomme”. Vejledningen indeholder også en oversigt over, hvilke sygdomme der er anmeldelsespligtige, samt en oversigt over, hvilke oplysninger der skal registreres for hver af disse.

For yderligere information kontakt:

 • Spørgsmål vedrørende systemet og brugen heraf kan sendes til SEIsystemet@sundhedsdata.dk, eller rettes direkte til Helle Rejnhold Sørensen (3268 5210) eller Sandra Sarosi Thomasen (3268 9173).
 • Spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af skemaet og indberetning heraf kan sendes til sygdomsanmeldelse@ssi.dk, eller rettes direkte til Sidsel Skou Voss (3268 8577) eller Anne Kathrine Colstrup Hvass (3268 8453).

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Syddanmark

Medlemsmøde 2. november – bl.a. om lægevagtens fremtid i Region Syddanmark
PLO-Syddanmark holder medlemsmøde tirsdag den 2. november 2021 kl. 17.00 – 20.30. Bemærk, at mødet holdes på Severin, Skovvænget 25, 5500 Middelfart.

Lægevagtens fremtid i Region Syddanmark vil være hovedtemaet på mødet, og PLO-Syddanmark lægger op til en bred vejledende debat. PLO-Syddanmark vurderer, at det er vigtigt at samle mange aktive mødedeltagere i samme rum for at få det bedste ud af debatten. Derfor vil der IKKE være mulighed for virtuel deltagelse denne gang.

Du kan tilmelde dig mødet HER (link ikke længere aktivt).

Det vil ikke være muligt at møde op uanmeldt til arrangementet. 

Birgitte Ries Møller, Formand PLO-Syddanmark.

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Nordjylland

Medlemsmøde den 11. november 
Der afholdes medlemsmøde i PLO-Nordjylland torsdag den 11. november 2021 kl. 18.30-21.00 i Radiosalen Aalborg Kongres- og Kultur Center - Europaplads 4 i Aalborg.

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Aftalen om ”Almenmedicinske ydelser til vurdering og behandling af borgere på kommunale COVID-19-pladser” udgår
Aftalen om ”Almenmedicinske ydelser til vurdering og behandling af borgere på kommunale COVID-19-pladser” udgår som følge af Corona-oprydning.

Dette betyder, at ydelseskoderne: 

 • Fremmødekonsultation ved telefonisk kontakt - 0101 + 1002 
 • Fremmødekonsultation ved videokontakt - 4436 
 • Aftalt specifik forebyggelsesindsats (årskontroller) ved telefonisk kontakt - 0120 + 1002 
 • Aftalt specifik forebyggelsesindsats (årskontroller) ved videokontakt - 0120 + 1003

ikke længere kan anvendes på kommunale COVID-19-pladser, som det ellers har været aftalt i Region Hovedstaden.

Derudover kan de regionale ydelser, hvor der har været deltagelse af kommunalt sundhedsfagligt personale på COVID-19-pladserne, heller ikke længere anvendes som video- eller telefonmøder i relation til kommunale COVID-19-pladser

Det drejer sig om følgende ydelser:

 • Kommunikationsydelse med kommunale akutfunktioner - 4469 
 • Aftale om opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital - 4250 
 • Allonge om forebyggende hjemmebesøg for at forebygge indlæggelse eller genindlæggelse - 4292 
 • Ydelse 4250 i forløb, hvor patienten er erklæret terminalt syg, mhp. plan for palliation og opfølgning på denne

Se de andre artikler i nyhedsbrevet