Gå til indhold

PLO'rientering 22/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis og COVID-vacciner

26. november 2021

Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis og COVID-vacciner

Regeringen har besluttet, at 400.000 børn i alderen 5-11 år skal tilbydes COVID-vaccine, og at resten af befolkningen skal have 3. stik. Samtidig ønsker man i flere regioner, som i foråret, vores hjælp til plejecentre, på bosteder og i eget hjem. De regionale aftaler er nogle steder allerede blevet genaktiveret. Og i Region Hovedstaden har man indgået en aftale om COVID-vaccination hos egen læge på frivillig basis. 

Sundhedsvæsenet står lige nu i en presset situation med meget sygdom i omløb, stor travlhed både i almen praksis og på sygehusene, problemer med at rekruttere tilstrækkeligt med personale og udsigt til en hård vinter med potentielt en hård influenzasæson og høj COVID-smitte side om side.

I almen praksis vil vi naturligvis gerne bidrage med hjælp til samfundet i en svær situation. 

PLO har ikke en ambition om, at vi skal påtage os en massevaccination af hele befolkningen, men vi mener, at vores ekspertise og kapacitet bedst udnyttes ved, at vi tilbyder vaccination af ældre, sårbare og børn i et nært, trygt og nemt tilgængeligt tilbud hos egen læge. 

Derfor er det meget positivt, at Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden har fundet sammen i en aftale om, at praktiserende læger på frivillig basis kan foretage COVID-vacciner i egne klinikker af alle, bortset fra børnene i alderen 5-11 år, der skal vaccineres på vaccinationscentre. Jeg håber, at de andre regioner kan lade sig inspirere af denne aftale, og at de af os, som har tid og lyst til at være med til at løfte denne opgave, kan få muligheden i egen klinik. 

I flere regioner er man også i gang med at genaktivere de regionale aftaler om vaccination på institutioner og i eget hjem. 
I vil få information fra jeres regionale PLO-sekretariater, når der er nyt om regionale aftaler. 

For yderligere information kontakt
Formand Jørgen Skadborg

jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev


Præcisering om brug af og honorering for videokonsultationer

Hvilke aftaler er der, og hvordan kan du bruge og afregne videokonsultation?

Der er to aftaler:

 • Én aftale, der omhandler egentlig videokonsultation, og
 • én aftale der vedrører ydelser i overenskomsten, som det er muligt at gennemføre pr. video.

Ved egentlig videokonsultation, som indholdsmæssigt kan sidestilles med en konsultation (0101) eller et sygebesøg, benyttes ydelse 4436. Vær i den forbindelse opmærksom på, at videokonsultation fortsætter i OK22, men at den fra 1. januar 2022 skal være visiteret og kalendersat på forhånd.

En årsstatus (0120) og en samtaleterapi (6101/6102) kan fortsat gennemføres pr. video. Her benyttes vanlig ydelseskode sammen med ”tillægskoden” 1003, dvs. 0120 + 1003 eller 6101/6102 + 1003.

I forbindelse med en videokonsultation kan følgende tillægsydelser anvendes:

 • 2138: Instruktion og udlevering af væske- og vandladningsskema
 • 2149: Diagnostik, udredning og opfølgning ved anvendelse af fagligt anerkendte psykometriske tests
 • 2161: Tillæg ved ydelse af lægehjælp, hvor der anvendes kvalificeret tolk
 • 2401 og 2402: Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en læge

Muligheden for at tilbyde såvel årsstatus som samtaleterapi på video fortsætter også i OK22 og dermed efter 1. januar 2022. Her er det dog præciseret, at ydelserne kun kan tilbydes på video, hvis der er et konkret formål, fx hvis patienten på grund af særlige praktiske, fysiske eller psykiske problemstillinger kun meget vanskeligt kan møde op i klinikken.

Du kan læse om support m.v. for brug af videokonsultation via Min Læge-appen

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev


2-6-årige børn kan fra næste uge også influenzavaccineres hos andre end praktiserende læger

Praktiserende læger har siden influenzasæsonens start været forpligtet til at tilbyde børn på 2-6 år influenzavaccination. i den nærmeste tid bliver det også muligt for apoteker og private vaccinationsklinikker at vaccinere børnene. Det sker for at øge tilslutningen, som ikke er så høj som ønsket (den 24. november var den 22,7 %).

Det er PLO’s klare indtryk, at den lave vaccinationsgrad for børnene ikke kan tilskrives manglende tilgængelighed til almen praksis, eller at forældre ikke af almen praksis er gjort opmærksom på tilbuddet. PLO anerkender den store indsats, der allerede er gjort i den forbindelse.

Tillægget til profylakseaftalen mellem RLTN og PLO om influenzavaccination af børn består. Det betyder, at praktiserende læger stadig er forpligtet til at influenzavaccinere børn mellem 2 og 6 år, som henvender sig til den praktiserende læge for influenzavaccination. Rekvirering af vacciner via SSI som hidtil og til uændret honorering. 

Udgangspunktet for influenzavaccination af børn er stadig den nasale vaccine, men den injicerbare influenzavaccine kan gives til børn, hvis ønsket og relevant. I så fald benyttes ydelse 8910, svarende til patienter med visse kroniske sygdomme. Læs om influenzavaccination her.

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev


’Ren rutine’ - få materialer til praksis

Sundhedsstyrelsen har lavet kampagnen ’ren rutine’ med plakater og film til fx skærme i venteværelset med fem råd til bedre hygiejne.

SST har fokus på disse fem gode råd:

 1. Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom
 2. Vask hænder tit, eller brug håndsprit
 3. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved
 4. Luft ud og skab gennemtræk
 5. Host og nys i ærmet

Her på siden kan du finde kampagnefilm, plakater, inspirationsmateriale og pjecer

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev


Information om 'Luna', og husk at bruge honoraropgørelserne

Regionerne har taget et nyt afregningssystem, kaldet Luna, i brug. Ibrugtagningen af Luna er inddelt i to faser, hvoraf første fase er afsluttet. Anden fase finder sted i april-sept. 2022. Implementeringen i første fase medfører nogle ændringer for almen praksis.

Procedure for indsendelse af regninger, herunder teknisk via lægepraksissystemerne, ændres ikke. Derimod ændres placeringen og det grafiske udtryk på afregningsdokumenterne. 

Det betyder, at afregningsdokumenterne (honoraropgørelse m.v.) skal hentes et andet sted på sundhed.dk end hidtil. 
Afregningsdokumenter hentes på sundhed.dk (med login) under ”Sundhedsfagligt overblik” og derefter ”Listevisning”. Dokumenterne har som nævnt får et lidt andet udtryk, men er ikke ændret afgørende.

Anden fase betyder bl.a., at regionerne i Luna kan håndtere lokalaftaler mv., ligesom der skabes en sammenhæng til kommunernes håndtering af borgernes lægevalg og -skift.

Endelig vil anden fase af Luna betyde, at der findes en afløser for praksis- og afregningsportalen på sundhed.dk. Hvilke konsekvenser fase to får for almen praksis, er endnu ikke klart, men det vil blive uddybet som led i udviklingen.

PLO vil derfor i løbet af foråret 2022 informere yderligere her i PLO'rientering.

Ibrugtagning af Luna giver regionerne bedre muligheder for teknisk controlling. Controlling skal dog altid ske på baggrund af overenskomstens bestemmelser. Dette drøfter PLO med Danske Regioner.

PLO vil opfordre praksis til løbende at følge med i honoraropgørelser m.v., særligt den del der omhandler sammenligning med øvrige klinikker i regionen. 

Der er mange klinikker, som først orienterer sig i opgørelserne, når regionen retter henvendelse i forbindelse med controlling. 
Løbende iagttagelse af honoraropgørelser kan give nyttig viden om klinikkens patientsammensætning og adfærd i patientbehandlingen, så der er mulighed for at overveje ændret adfærd.

Der er ikke noget i vejen med at afvige fra øvrige klinikker i regionen, når det gælder enkeltydelser, men større procentuelle afvigelser både over og under gennemsnittet bør give anledning til refleksion.

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev


Ny funktion i FMK til brug ved VKA-behandling (Marevan og Marcoumar)

Ordination af VKA-behandling i FMK er hidtil sket ligesom al anden medicin. Da viden om VKA-behandling på tværs af sektorer anses for væsentligt for patienternes sikkerhed, har der generelt været enighed om, at informationer om VKA-behandling burde understøttes via en funktionalitet i FMK. En sådan er nu implementeret i alle lægepraksissystemerne.

Sundhedsdatastyrelsen anbefaler, at praktiserende læger, som har patienter i VKA-behandling (Marevan og Marcoumar), i den kommende tid tilpasser ordinationen til den ny funktionalitet i FMK, når patienten kommer til (års)kontrol og/eller skal have receptfornyelse.

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en beskrivelse til alle praktiserende læger om den nu funktion, hvilket du kan læse her.

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev


DSAM søger lægefaglig konsulent

DSAM søger lægefaglig konsulent, der er frist for ansøgning den 8. december.

Stillingsopslaget kan læses her

For yderligere information kontakt
DSAM, 
dsam@dsam.dk

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev


(Gen)se Lægedage

Gik du glip af åbningen af årets Lægedage og sessionen "mød formændene" i sidste uge? Eller vil du gerne gense dem? Så har du nu mulighed for at se dem.

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Emile Bjerre
Tlf. 
29 80 02 16, ebje.plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev


Husk at søge refusion for din efteruddannelse

Vi går snart ind i årets sidste måned, og det betyder, at du skal huske at få søgt refusion for den efteruddannelse, du har gennemført i 2020 og 2021.

Af hensyn til årsopgørelse er vi nødt til at lukke ned for refusionssystemet i januar. Det er derfor en god idé at få søgt om refusion inden jul.

For yderligere information kontakt
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf.: 35 44 84 98, 
euf.plo@dadl.dk 

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev


Forlængelse af 2020-efteruddannelsesmidler

I forbindelse med COVID-19-pandemien har det ikke har været muligt at deltage i planlagt efteruddannelse i en længere periode. Derfor har Fonden for Almen Praksis besluttet at forlænge 2 års-reglen fra to til tre år, så ikke anvendte uddannelsesmidler fra 2020 ikke tilbageføres med udgangen af 2021, men at dette først sker med udgangen af 2022.

Du kan læse mere om reglerne for refusion i Vejledningen for tilskudsberettiget efteruddannelse
 
For yderligere information kontakt
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf.: 35 44 84 98, 
euf.plo@dadl.dk 

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Vaccination i praksis

Der er i dag sendt mail ud til samtlige praksis i Region Hovedstaden om muligheden for at vaccinere imod COVID-19. I mailen er der et link til tilmelding. Ordningen er frivillig.

Der er ligeledes lavet en aftale med Region Hovedstaden, som kan ses her.

Følgende honorar er aftalt:

 • For 1., 2. og 3. vaccination med Moderna-vaccine honoreres lægen med ydelse 4486 – vaccinationskonsultation COVID-19. Honoraret udgør 147,85 kr. pr. vaccination.
 • For 1., 2. og 3. vaccination med Pfizer-vaccine honoreres lægen med ydelse 4582. Honoraret udgør 175,70 kr. pr. vaccination. Ydelsen indeholder honorar for opblanding og optræk.

Hvis det skønnes, at der er behov for, at praksis tager telefonisk kontakt til en patient for at sikre vaccinationstilslutningen, honoreres denne telefoniske kontakt med ydelse 4583. Honoraret udgør 28,95 kr. svarende til en telefonkonsultation. Ydelse 4583 kan tages en gang pr. patient pr. vaccination.

Vaccination på bosteder og visse plejecentre

Det er blevet besluttet i Region H, at de læger, som har givet 1. og 2. stik på bosteder, vil blive inviteret til at vaccinere med 3. stik. Ordningen er frivillig. Vaccinationen på bosteder og plejecentre kan delegeres.

Ved vaccination på bosteder og plejecentre, hvor der vaccineres med Pfizer, kan der fortsat tages et opblandingshonorar. Blanketten finder du her.

Har du husket at svare på spørgeskema om samarbejdet med hospitalerne?

Hvis ikke, kan du nå det endnu. Du finder spørgeskemaet i din praksis' e-Boks.

Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare undersøgelsen, da den er et vigtigt skridt på vejen til et forbedret samarbejde med hospitalerne. Det er en undersøgelse, vi i PLO-Hovedstaden har arbejdet målrettet for at få gennemført.

OBS! Frist for besvarelse er på mandag den 29. november.

SPOT på aftale om palliative patientforløb

Kender du aftalen (allongen) vedr. palliation til rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden?

Allongen vedrører opfølgende besøg/konsultationer og er en aftale, der træder i kraft, når patienten er terminal, og der er søgt terminaltilskud/-bevilling.

Hospitalspersonale, primærsygeplejerske og praktiserende læge kan tage initiativ til et opfølgende hjemmebesøg. Borgeren skal være indforstået med et hjemmebesøg.

En repræsentant for kommunens hjemmesygeplejerske/sygeplejerske fra den kommunale akutfunktion deltager i besøget.

Hvis det ikke er praktisk muligt, at der er deltagelse af kommunens hjemmesygeplejerske/sygeplejerske fra den kommunale akutfunktion, sørger lægen for telefonisk kommunikation med plejepersonalet og sender en korrespondancemeddelelse til plejepersonalet om besøget, og hvad der er aftalt med borgeren.

Sygebesøget kan også foregå lægens konsultation, forudsat at indholdet i besøget er det samme, og at der deltager repræsentant(er) for kommunen.

Ydelsen kan tages ved alle konsultationer, der vedrører palliation − uden begrænsning.

Eventuelle efterfølgende hjemmebesøg sker i henhold til overenskomstens almindelige bestemmelser.

Ydelsesnummer, benævnelse og takst (pr. 1. okt. 2021):

Ydelsesnummer

Benævnelse

Takst pr. 1. okt. 2021

4657

Konsultation i stedet for hjemmebesøg

419,66

4250

Opfølgende hjemmebesøg 

909,27

4253

Kørselsgodtgørelse pr. kørt km

4,82

Lægens tidsforbrug til møde­stedet jf. overenskomstens § 95, stk. 2c:

 

 

4201

Indtil 4 km

86,06

4202

Fra 4 indtil 8 km

125,36

4203

Fra 8 indtil 12 km

162,28

4204

Fra 12 indtil 16 km

199,44

4205

Fra 16 indtil 20 km

236,92

4206

Ud over 20 km

260,10

4207

+ pr. påbegyndt km ud over 21 km

9,27

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Nordjylland

COVID-vaccinestatus

I Region Nordjylland har regionen for ca. 2-3 uger siden spurgt, om vi vil forestå 3. stik med COVID-vaccination på alle botilbud i Nordjylland.

Vi har været med til at aftale set-up og rammer, men regionen søger selv at rekruttere i første omgang. De kontakter de samme læger, som har givet 1. og 2. stik, og håber de vil være behjælpelige med at give 3. stik.

Sekretariatet har lovet at være behjælpelig med at søge at finde læger, såfremt regionen har behov.

Der er allerede en aftale, som blandt giver adgang til at autoriserede sundhedspersoner kan vaccinere.

Tilbage til oversigten over artiklerne i dette nyhedsbrev