Gå til indhold

Er du leder på et behandlingssted, der har fået en klage? Få hjælp til en udtalelse

Lægeforeningen anbefaler, at det er ledelsen på det behandlingssted, som har fået en klage, der udtaler sig i sagen. Følg trinene nedenfor og send sagen ind til Lægeforeningen, som kan hjælpe med formulering af udtalelsen.

Sådan skal du gøre:

 1. Skriv et udkast til udtalelse i sagen. Brug gerne Lægeforeningens skabelon og gode råd til opbygning og formulering af din udtalelse.
 2. Sørg for, at du har alle relevante dokumenter i sagen gemt på din computer (find en oversigt over typiske dokumenter i klagesager på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside).
  Det er blandt andet:
  1. Brev fra Styrelsen for Patientklager med bilag, herunder klagen (pdf)
  2. Journalmaterialet (pdf)
  3. Dit udkast til en udtalelse på vegne af behandlingsstedet (Word)
 3. Husk at anonymisere dit materiale, da du har tavshedspligt. Få hjælp til at gøre det nemt på Min Side med Lægeforeningens anonymiseringsservice.
 4. Opdater dine personlige oplysninger på Min side. Sørg for at du har registreret et mobilnummer og en e-mailadresse.
 5. Send sagen ind til Lægeforeningen via Min side. Følg selvbetjeningens instruktioner.

Vi følger op

Når du har sendt sagen til os, vi en af vores jurister gennemgå din sag og give dig en tilbagemelding.

Du kan følge din sag på Min side under "Jeg vil se, tilføje eller ændre i min igangværende sag".

Læs mere

Læs mere om klager over sundhedsfaglig behandling på behandlingssteder hos Styrelsen for Patientklager her.