Gå til indhold

Vær varsom med markedsføring og reklame

Markedsfør hverken lægemidler eller produkter med helbredende eller forebyggende virkning.

Som læge kan du opleve interesse fra virksomheder, der ønsker at få dig til at omtale deres produkter på sociale medier. Du skal dog være opmærksom på, at du som medlem af Lægeforeningen er forpligtet til at følge Lægeforeningens etiske principper. Principperne understreger, at du hverken må reklamere for lægemidler eller varer, der kan tillægges helbredende eller forebyggende egenskaber, da dette kan tolkes som sundhedsfaglige anbefalinger. Det gælder uanset, om du omtaler produkterne på dit eget initiativ eller om du gør det på opfordring af virksomheden, f.eks. ved at virksomheden forærer dig deres produkter gratis eller tilbyder dig eller dine følgere rabat på virksomhedens produkter.
Bryder man disse principper, kan sagen tages op af Lægeetisk Nævn til videre behandling. 

Markér reklame klart og tydeligt

Indgår du samarbejde med en virksomhed om at markedsføre deres produkt (der ikke er helbredende eller forebyggende) via din private profil, er det vigtigt, at du overholder markedsføringsloven og tydeligt markerer på de sociale medier, når der er tale om reklame.

Du skal også tydeligt markere det på dine opslag, hvis virksomheden har foræret dig et produkt, du omtaler på sociale medier, selvom I ikke har en eksplicit aftale. Det skal du gøre, da virksomheden må formodes at have en kommerciel hensigt med at forære dig produktet og har givet dig det i håb om, at du vil omtale produktet på sociale medier. Det skal altså fremgå klart og tydeligt, hvis du har fået en fordel ved at poste dit opslag. Derfor skal du markere tydeligt på dit opslag, hvis du har fået det omtalte produkt som gave af virksomheden.

Omtaler du på eget initiativ et produkt (der ikke er helbredende eller forebyggende) som en personlig anbefaling på sociale medier, og hvor du ikke modtager noget fra virksomheden for din omtale, skal du ikke markere dit opslag som reklame.

Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde.

Få mere information hos Forbrugerombudsmanden om reklame på sociale medier.

Kend reglerne for markedsføring af sundhedsydelser

Markedsfører du sundhedsydelser, findes der særlige regler, som du skal være opmærksom på.

Du kan se mere om, hvordan du skal fortolke reglerne i vejledning om markedsføring af sundhedsydelser. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal tolke reglerne, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), som fører tilsyn med markedsføring af sundhedsydelser.

Herudover skal du fortsat være opmærksom på punkt 23 i Lægeforeningens etiske principper, der understreger vigtigheden af, at du bevarer din uafhængighed og kommunikerer åbent om situationer, hvor din dømmekraft kan blive påvirket af personlige værdier eller interesser. 

Læs mere om, hvordan Lægeforeningens etiske principper skal fortolkes, på Lægeetisk Nævns hjemmeside.