Medlemmer af it-udvalget i Lægeforeningen Hovedstaden