Gå til indhold

LF nyhedsbrev 22. februar 2024

Kære kollega
Vi har som læger og som lægestand i årevis arbejdet for en langt skarpere prioritering i sundhedsvæsenet. Vi skal kunne sætte de mest syge først, vi skal forebygge sygdom, der kan forebygges, og vi skal undgå overbehandling. Med andre ord skal vores kræfter bruges klogt.

I et større samfundsperspektiv har debatten om prioritering ikke på samme måde været fremherskende. Derfor tog Lægeforeningen initiativ til Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Et partnerskab af repræsentanter for patienter, erhvervsliv, fagbevægelsen og NGO’er med flere, som med friske øjne og med bredt perspektiv har diskuteret, hvordan der kan prioriteres i sundhedsvæsenet med det sigte at bruge arbejdskraften bedre og klogere. Det vil sige, hvordan vi aflaster sundhedsvæsenet, så der kommer en bedre balance mellem opgaver og personaleressourcer. Sundhedssektorens Prioriteringsråd har nu præsenteret sine 20 anbefalinger og overdraget dem til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

De bedste hilsner

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen

Læs også:

Leder i Ugeskrift for Læger: Klog prioritering skal aflaste sundhedsvæsenet

Ugeskrift for Læger: Prioriteringsrådet fremlægger et "enighedens landkort"

Kronik i Jyllands-Posten: Sådan aflaster vi sundhedsvæsenet

 

Velkommen til vores nye kolleger

I slutningen af januar deltog over 400 nye læger i kandidatfester rundt omkring i landet. Kandidatfesterne, hvor foreningen fejrer de nye læger, har været en tradition i Lægeforeningen i årtier, og mange husker deres egen kandidatfest i København, Aarhus, Odense eller Aalborg. Vil du se flere billeder af den festlige begivenhed, kan du finde dem på Lægeforeningens Instagram-konto

 

Din ret til selvstændigt virke bortfalder, når du fylder 75 år

Din autorisation som læge følger dig hele livet. Men når du fylder 75, bortfalder din særlige tilladelse til selvstændigt virke. Du kan stadig bruge din professions- eller din specialistbetegnelse, og du kan ansøge om tilladelse til at fortsætte selvstændigt virke.

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer proceduren for ansøgninger

Du kan søge om tilladelse til at fortsætte selvstændigt virke. Tidligere har Styrelsen for Patientsikkerhed indkaldt alle ansøgere til samtale i styrelsen efter, at du har udfyldt et spørgeskema på hjemmesiden og vedlagt en helbredsattest.

Fremover vil styrelsen som udgangspunkt afgøre ansøgningerne administrativt og vurdere, om det er nødvendigt, at du deltager i en samtale i styrelsen, før ansøgningen kan færdigbehandles. Ansøgningsskemaet vil derfor blive udvidet med flere spørgsmål om dit hidtidige virke mm. Den helbredserklæring, du skal vedlægge, skal fremover være udarbejdet af din egen læge.

Du kan stadig bruge din professions- eller specialistbetegnelse, når du er fyldt 75 år, uanset om du har fået tilladelse til fortsat selvstændigt virke eller ej. Du kan også fortsat udskrive recepter til dig selv og til dine nærmeste pårørende.

Særlige forhold omkring behandling med afhængighedsskabende lægemidler
Du skal stadigvæk være opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, hvoraf det fremgår, at hvis en læge eller dennes nærmeste har behov for behandling med afhængighedsskabende lægemidler, skal behandlingen som hovedregel varetages af en anden læge.

Sådan ansøger du
Du kan finde ansøgningsskemaet samt læse mere om 75-årsreglen på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Her kan du få hjælp
Hvis du har spørgsmål om ansøgning og ansøgningsproces, skal du kontakte Styrelsen for Patentsikkerhed på + 45 7228 6600 og stps@stps.dk.

Handler dit spørgsmål generelt om reglerne om bortfald af retten til selvstændigt virke, kan du kontakte Lægeforeningens jurister på tlf. +45 3544 8107 og ansvar@dadl.dk.

 

Verdenslægeforeningen udtrykker igen bekymring om konflikten i Gaza

Lægeforeningen er helt på linje med Verdenslægeforeningen, World Medical Association (WMA), når de igen udtrykker deres bekymring om konflikten i Gaza. Vi må igen understrege kravet om, at alle parter i konflikten skal respektere princippet om medicinsk neutralitet og overholde lovene i den humanitære folkeret. Angreb på hospitaler er helt uacceptable og ødelæggende for sundhedspersonalet muligheder for at hjælpe de tusindvis af patienter, som har brug for behandling og pleje.

Det er afgørende både for WMA og Lægeforeningen, at civile – herunder særligt børn – og sundhedspersonale beskyttes, og vi opfordrer derfor til at kampene standses for at sikre, at der kan leveres humanitær og sundhedsmæssig støtte, og at gidsler kan løslades.

 

Lægeforeningen efterlyser svar fra udenrigsministeren om konflikten mellem Israel og Hamas

Lægeforeningen har gentagne gange opfordret regeringen til at arbejde for at sikre, at de internationale konventioner overholdes, og at den civile befolkning, sundhedspersonale og nødhjælpsarbejdere beskyttes. Det har vi gjort i pressen, på lederplads i Ugeskriftet, på sociale medier og ikke mindst i breve til Udenrigsministeriet.

Lægeforeningen sendte den 29. november en henvendelse til udenrigsministeren, hvori vi appellerer til, at regeringen arbejder for at sikre, at de internationale konventioner overholdes, og at de frygtelige angreb på den civile befolkning, sundhedspersonale og nødhjælpsarbejdere bringes til ophør. Da udenrigsministeriet endnu ikke havde svaret den 25. januar, skrev Lægeforeningen endnu en gang og mindede om behovet for information og handling i denne sag.

I skrivende stund har vi ikke modtaget svar fra Udenrigsministeriet.

 

Er du det nye lægefaglige medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn?

Lægeforeningen søger lige nu lægefaglige medlemmer til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Vil du være med til at sikre det lægefaglige perspektiv i sager om tvang i psykiatrien? Så kan du lige nu blive en del af nævnet. Vi søger fortrinsvis speciallæger i psykiatri, men vi hører også gerne fra dig, hvis du har anden relevant erfaring inden for det psykiatriske område. Som medlem af nævnet vil du skulle være med til at behandle klager over tvangsindgreb i psykiatrien. 

Det Psykiatriske Patientklagenævn er for nylig flyttet til Styrelsen for Patientklager under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med flytningen har nævnet nu hjemme i en styrelse, som i forvejen har stor erfaring med at håndtere klagesager på sundhedsområdet og har et indgående kendskab til lovgivningen på området.

Flytningen skal imødekomme ønsket fra tidligere og nuværende lægefaglige medlemmer om at styrke den lægelige deltagelse i nævnsarbejdet og bygge bro mellem det sundhedsjuridiske og det sundhedsfaglige.

På den baggrund søger Lægeforeningen aktuelt læger, der under disse nye rammer ønsker at bidrage til det vigtige nævnsarbejde. Som læge i nævnet vil du få stor indflydelse på hvornår og hvor ofte, du har vagt, og der vil blive taget hensyn til din eventuelle øvrige beskæftigelse.

Du kan læse nærmere om arbejdet og honorering i informationsmaterialet.

Hvis du ønsker at melde dig som kandidat til Det Psykiatriske Patientklagenævn, kan du skrive til Camilla Andersen på email: cala@dadl.dk inden den 20. marts 2024.

 

Johan Reventlow er genvalgt som formand for Lægeforeningen Sjælland

Den siddende formand for Lægeforeningen Sjælland, Johan Reventlow, er blevet genvalgt.  Johan Reventlow er praktiserende læge, og som genvalgt formand ser han frem til det fortsatte politiske arbejde for læger i regionen. Læs hele nyheden her

 

Der skal gøres mere for sundheden i Region Sjælland

En stor del af den sociale ulighed i sundhed starter længe inden, at borgerne møder sundhedsvæsenet, og jeg må derfor også erklære mig enig med regionsrådsformand Heino Knudsen, når han konkluderer, at de nye tal viser behovet for mere forebyggelse. Det skriver Johan Ludvig Reventlow, formand for Lægeforeningen Sjælland i Sjællandske. Læs hele debatindlægget

 

Undersøgelse af nordjydernes sundhed peger på især tre ting, der skal forbedres

I starten af februar udkom Den Nationale Sundhedsprofil 2023, som er en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, der giver et øjebliksbillede af den danske befolknings sundhed. Selvom undersøgelsen viser, at vi her i Nordjylland drikker mindst og har mindst astma og allergi sammenlignet med resten af landet, så er der også masser af plads til forbedring. Det skriver Cecilie Amstrup, formand for Lægeforeningen Nordjylland i Nordjyske. Læs hele debatindlægget

 

Se forestillingen ”Lægen” på Folketeateret med rabat

”Lægen” er en thriller om sammenstødet mellem videnskab og religion og et menneske, der mister alt. Da den succesfulde læge Ruth Wolff nægter en katolsk præst at give en døende 14-årig pige den sidste olie, efter hun har udført en abort på sig selv, starter der en hetz mod doktor Wolff. Det bliver startskuddet til en shitstorm på de sociale medier, der får fatale konsekvenser. Jo mere Ruth står fast på sit videnskabelige fundament, jo stærkere bliver omverdenens og mediernes pres. Forestillingen er anmeldt i Ugeskrift for Læger, hvor den får fem ud af fem stjerner.

Læs mere om forestillingen og rabatten her

 

Få en stærk krop med rabat hos Arca

Træning hos Arca er sjov og effektiv træning, der er tilrettelagt, så alle kan være med. Øvelser og workouts kan skaleres, så det passer til dig, og der er ikke krav til særligt tøj, udstyr eller kostplan. Arca har 20 fitnesscentre i hele landet. Som medlem af Lægeforeningen kan du træne til nedsat pris på 429 kroner om måneden – normalprisen er 499 kroner. Læs mere her


Vidste du, at Lægeforeningens app er en del af dit medlemskab?

Alle medlemmer af foreningen kan downloade appen. Udover det digitale medlemskort giver appen dig også overblik over Lægeforeningens medlemsrabatter, adgang til juridisk rådgivning i klage- og tilsynssager, hjælp og inspiration til kurser og karriereudvikling samt kontaktoplysninger til Kollegialt Netværk for Læger og Lægeforeningens socialrådgiver. Herudover kan du læse udvalgte artikler fra Ugeskrift for Læger. Det hele lige ved hånden.

Læs mere om Lægeforeningens app