Gå til indhold

Honorarer 2024

Lægeforeningens bestyrelse

Medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse modtager et honorar for bestyrelsesarbejdet.

Lægeforeningens bestyrelse:

Honorar Pr. måned Pr. år
Formand kr. 48.396 kr. 580.753
Næstformand kr. 29.770 kr. 357.245
Medlem kr. 19.844 kr. 261.947

Der gælder en frikøbsordning for formanden p.t. svarende til 3 dage pr. uge incl. kompensation for tabt vagttillæg.

Udover honoraret modtager bestyrelsesmedlemmerne, med undtagelse af formanden, et geografisk tillæg, der er baseret på deres bopæl.

Geografisk tillæg - Lægeforeningens bestyrelse:

Geografiske tillæg Pr. måned Pr. år
<45 km fra Københavns Hovedbanegård  kr. 1.986 kr. 23.825
>45 km fra Københavns Hovedbanegård kr. 2.681 kr. 32.175
Vest for Storebælt kr. 4.743 kr. 59.316

Lægeforeningens regionale formænd

De regionale formænd modtager et honorar for deres arbejde.

Lægeforeningens regionale formænd:

Honorar Pr. måned Pr. år
Formand kr. 5.052  kr. 60.630

Lægeforeningens udvalgsformænd

Udvalgte udvalgsformænd i Lægeforeningen modtager et honorar for deres arbejde.

Lægeforeningens udvalgsformænd:

Honorar Pr. måned Pr. år
Formand for Lægeforeningens Uddannelsesudvalg kr. 2.500 kr. 30.000
Formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg kr. 2.500 kr. 30.000
Formand for Lægeansvarsudvalget kr.5.052 kr. 60.630