Gå til indhold

Honorarer 2024

Lægeforeningens bestyrelse

Medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse modtager et honorar for bestyrelsesarbejdet.

Lægeforeningens bestyrelse:

Honorar Pr. måned Pr. år
Formand kr. 45.682 kr. 548.184
Næstformand kr. 29.975 kr. 359.699
Medlem kr. 18.731 kr. 224.768

Der gælder en frikøbsordning for formanden p.t. svarende til 3 dage pr. uge incl. kompensation for tabt vagttillæg.

Udover honoraret modtager bestyrelsesmedlemmerne, med undtagelse af formanden, et geografisk tillæg, der er baseret på deres bopæl.

Geografisk tillæg - Lægeforeningens bestyrelse:

Geografiske tillæg Pr. måned Pr. år
<45 km fra Københavns Hovedbanegård  kr. 1.874 kr. 22.488
>45 km fra Københavns Hovedbanegård kr. 2.530 kr. 30.362
Vest for Storebælt kr. 4.666 kr. 55.989

Lægeforeningens regionale formænd

De regionale formænd modtager et honorar for deres arbejde.

Lægeforeningens regionale formænd:

Honorar Pr. måned Pr. år
Formand kr. 4.769 kr. 57.230 kr.

Lægeforeningens udvalgsformænd

Udvalgte udvalgsformænd i Lægeforeningen modtager et honorar for deres arbejde.

Lægeforeningens udvalgsformænd:

Honorar Pr. måned Pr. år
Formand for Lægeforeningens Uddannelsesudvalg kr. 2.500 kr. 30.000
Formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg kr. 2.500 kr. 30.000
Formand for Lægeansvarsudvalget kr. 4.769 kr. 57.230