Etisk Udvalg

Udvalget støtter Lægeforeningens bestyrelse i relation til etiske problemstillinger. Udvalget følger udviklingen på det etiske område, både nationalt og internationalt, og støtter uddannelse i medicinsk etik og menneskerettigheder. Desuden udbreder udvalget viden om etiske problemstillinger blandt foreningens medlemmer.

Kontakt Etisk Udvalg på eva@dadl.dk, sekretær Eva Valmod.

Medlemmer af Etisk Udvalg

Klaus Peder Klausen

Formand

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Johannes Gaub

Medlem

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Henriette Bruun

Medlem

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Andreas Højring

Medlem

Vikar i almen praksis

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Søren Thinus Just Christensen

Medlem

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Sacha Louise Sølbeck

Medlem

Reservelæge

Valgt i: Yngre Læger

Benny Ehrenreich

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Karen Lisbeth Faarvang

Medlem

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Stephen Wørlich Pedersen

Observatør

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger