Gå til indhold

Kommissorium for Forskningsfondens Videnskabelige Bedømmelsesudvalg

I anledning af Den Almindelige Danske Lægeforenings 125 års jubilæum den 1. september 1982 og begrundet med de begrænsede midler, der står til rådighed for den lægevidenskabelige forskning, især i disse år har Lægeforeningen besluttet at søge at etablere en forskningsfond, hvis midler skal tilflyde lægevidenskabelig forskning uden at målet er begrænset til bestemte sygdomme eller grene af denne videnskab.

I Lægeforeningens Forskningsfonds statutter skal uddelinger fra fonden foretages af fondsbestyrelsen (den til enhver tid værende Hovedbestyrelse i Lægeforeningen) efter indstilling fra et videnskabeligt bedømmelsesudvalg, hvortil det Lægevidenskabelige Falkutet ved hvert af universiteterne i København, Århus og Odense udpeger 1 repræsentant, Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd 2 repræsentanter, Dansk Medicinsk Selskab 3 repræsentanter og Lægeforeningens Hovedbestyrelse 3 repræsentanter. Den til enhver tid værende formand for Lægeforeningens Sundhedskomité er medlem af Bedømmelsesudvalget.

Udpegning og valgperiode følger de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Vedtægter for Lægeforeningen. 

Lægeforeningens Hovedbestyrelse udpeger udvalgets formand blandt sine repræsentanter i udvalget.