Gå til indhold

Høringssvar - lovforslag om regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter og sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak

Fornuftige tiltag, men behov for bedre regulering af og højere afgifter på nikotinposer

Den 15. oktober 2021

Generelt kan Lægeforeningen på lange stræk bakke op om de mange fornuftige tiltag, som lovforslaget lægger op til. Lægeforeningen er særligt positiv over for:

  • At antallet af cigaretter pr. pakke reguleres, så der skabes bedre forudsætninger for, at nuværende og kommende afgiftsforhøjelser på cigaretter også udmønter sig i en højere pris for forbrugeren i sidste ende.
  • At de to afgiftssatser for røgfri tobak lægges sammen (og forhøjes), hvilket vil skabe en mere gennemsigtig og enkel lovgivning, som er nemmere for myndighederne at håndhæve.

Utilstrækkelig afgift på og regulering af nikotinposer

Lægeforeningen har længe efterlyst, at nikotinposer pålægges afgift og bakker derfor op om, at afgiften omsider indføres. Grundlæggende mener Lægeforeningen, at nikotinprodukter og tobakssurrogater, der ikke anvendes med rygestop som formål, burde forbydes. Nikotinposer er helt unødvendige og sundhedsskadelige produkter, som aldrig er dokumenteret til rygestop. Tværtimod gør de flere og flere unge ikke-rygere afhængige af nikotin og fastholder cigaretrygere i nikotinafhængighed. Således steg brugen af ”røgfri tobak” fra 9,1 % i 2020 til 10,5 % i 2021, og blandt 18-24-årige bruges produkterne i 2021 af 12 % (data fra § Røg, Statens Institut for Folkesundhed).

Hvis nikotinposer fortsat skal være tilladt på det danske marked, bør de gøres så dyre, så lidt attraktive og så svært tilgængelige som overhovedet muligt. Her er høje afgifter afgørende. Nikotinposer er særligt udbredt blandt unge, som er meget følsomme over for prisforhøjelser. En høj pris på produkterne være et effektivt redskab til at reducere antallet af børn og unge, der er afhængige af nikotinposer.

Derfor er afgiften helt nødvendig, men det foreslåede niveau er for lavt. Lægeforeningen konstaterer, at Skatteministeriet vurderer, at en dåse nikotinposer med 20 stk. med det foreslåede niveau på 5,5 øre/mg nikotin vil blive cirka 11 kr. dyrere. Nikotindåser koster i dag cirka 35-40 kr. og kan endda købes billigere med mængderabat. Derfor vil 11 kr. i afgiftsstigning ikke bringe dåserne op på niveau med en pakke cigaretter, som fra 1. januar 2022 stiger til cirka 60 kr. pr. pakke.

Lægeforeningen anbefaler, at afgifterne på nikotindåserne hæves lige så meget som de planlagte afgiftsforhøjelser på cigaretter, dvs. at en dåse bringes op på 60 kr. stykket. Derved vil man bedre forebygge, at et stigende antal unge bliver nikotinafhængige og sikre, at nikotinposer holder op med at være et billigere alternativ til cigaretter.

Lægeforeningen vil samtidig bemærke, at lovforslaget desværre ikke skaber de nødvendige forudsætninger for at undgå, at afgiftsforhøjelserne på nikotinposerne kan maskeres. Lovforslaget regulerer nemlig ikke, hvor mange poser, der må være i en dåse, og det varierer i dag. Dermed er vejen banet for, at producenterne af nikotinposer lave præcis samme ”finte” som lovforslaget vil forhindre, at producenter af cigaretpakker kan fremover: Man kan fjerne et par nikotinposer i dåsen, men fastholde samme pris pr. dåse, og derved sløre afgiftsforhøjelsen. Lovforslaget begrænser heller ikke mængden af nikotin i den enkelte pose, som varierer. Nikotinstyrken (mg. pr. pose) bør naturligvis også reguleres på et lavt niveau. 

Lægeforeningen undrer sig over lovforslagets inkonsistens i reguleringen af antallet af enheder i hhv. tobakspakker og nikotindåser. Skatteministeriet bør regulere, at der også kun kan være 20 nikotinposer i en dåse, så afgiftsforhøjelserne reelt slår igennem i sidste ende. Der henvises til vedlagte bilag*, der giver eksempler på mængderabat på nikotinposer og på, at antallet af poser og nikotinstyrkerne i dåserne varierer.

Samlet set vil Lægeforeningen anbefale:

  • At afgiftsniveauet på nikotinposer kommer op på 60. kr. pr. dåse
  • At det reguleres, hvor mange nikotinposer, der må være pr. dåse og hvor meget nikotin hver enkelt pose må indeholde.

Behov for at monitorere, om afgiftsforhøjelser på tobak og nikotin udmønter sig i højere forbrugerpriser

I forbindelse med de allerede vedtagne afgiftsforhøjelserne på tobak har der været en række kedelige eksempler på, at tobaksproducenterne fastholder lave salgspriser. Dermed undergraver de intentionerne i de politiske aftaler om, at færre skal ryge til gavn for folkesundheden. På den baggrund har Lægeforeningen en klar forventning om, at skattemyndighederne løbende monitorerer, om afgiftsforhøjelserne på alle former for tobaks- og nikotinprodukter også medfører reelle forhøjelser i salgsprisen.

Der er meget stærk evidens for, at prisstigninger et det allermest effektive middel til at hindre rygestart blandt unge og få flere til at stoppe – og dermed nedbringe antallet af tobaksrelaterede dødsfald og reducere uligheden i sygelighed og dødelighed. Derfor anbefaler Lægeforeningen, at en pakke cigaretter kommer op på 90 kr., og at alle øvrige tobaks- og nikotinpriser stiger tilsvarende i pris.  

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen
 

Bilag til høringssvar - Eksempler på rabatter på nikotinposer m.v.

Der er i dag mulighed for at få mængderabat, hvis man køber mere end én dåse nikotinposer adgangen, så prisen pr. dåse bliver lavere. Samtidig svinger nikotinindholdet og antallet af poser pr. nikotindåse fra produkt til produkt.

Manglen på regulering af disse faktorer gør det muligt for producenterne af nikotinposer at maskere den kommende afgiftsforhøjelse fx ved at fastholde pris pr. dåse, reducere antallet af poser i en dåse og derved øge stykprisen. Herunder er indsamlet eksempler.

Eksempel på mængderabat på Zyn nikotinposer

  • En pose Zyn Citrus Slim Strong koster 35 kr. pr. dåse
  • En 5-pak Zyn Citrus Slim Strong koster 159 kr. Dvs. prisen pr. dåse 31,8 kr., hvis man køber 5 dåser ad gangen.  

Prisen er lokaliseret den 5. oktober 2021 på: https://www.zyn.com/dk/da/alle-produkter/

Eksempel på mængderabat på Lyft nikotinposer

  • En pakke Lyft/Lab med smag Apple Blossom 6 mg koster 40 kr.
  • Seks pakker Lyft/Lab med smag Apple Blossom 6 mg. koster 200 kr. Dvs. prisen pr. pakke er kr. 33,3 kr., hvis man køber 6 pakker ad gangen.

Prisen er lokaliseret den 5. oktober 2021 på: https://www.lyft.dk/dk/da/lyft-lab/product/edt-02-01

Eksempel på forskel i nikotinstyrke
På Lyfts hjemmeside kan man vælge mellem 6 mg eller 10 mg nikotin.

Nikotinforskellene er lokaliseret den 5. oktober 2021 på: https://www.lyft.dk/dk/da/lyft-lab

På Lyfts hjemmeside angives det under ”FAQ”, at der er 20, 21 eller 24 nikotinposer i dåserne.

Oplysningen er lokaliseret den 5. oktober 2021 på: https://www.lyft.dk/dk/da/faq