Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar om ændring af bekendtgørelse om speciallæger

Husk også at få kriterierne på plads

Den 8. marts 2024

Lægeforeningen ser som bekendt positivt på den gennemførte lovændring fra februar 2023 om aktiviteter til en bedre lægedækning, jf. vores høringssvar Lægeforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og autorisationsloven (national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen og initiativer til bedre lægedækning (laeger.dk).

Lægeforeningen skal i forlængelse heraf opfordre til 

  • at videreuddannelsesregionerne gør brug af muligheden for sammensatte uddannelsesforløb og rekrutteringstiltag i det hele taget i lægedækningstruede geografier og specialer
  • at muligheden for at etablere sammensatte uddannelsesforløb for introduktions- og hoveduddannelsesforløb uden dispensation i Sundheds- og Indenrigsministeriet også inkluderer sammensatte uddannelsesforløb, hvor KBU indgår.

Forudsætningen er naturligvis, at kvaliteten i de sammensatte uddannelsesforløb er på niveau med eksisterende uddannelsesforløb.

Lægeforeningen skal afslutningsvis efterlyse, at lovændringens bestemmelse om at fastsætte regler om procedure og kriterier for fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen, der skal ligge til grund for videreuddannelsesrådenes arbejde, også kommer på plads snarest.


Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen