Gå til indhold

Den medicinske uddannelse på universitetet

Kvaliteten i lægeuddannelsen skal være høj

Der bliver optaget cirka 1.600 medicinstuderende hvert år på de danske medicinske fakulteter. Studiet til læge (cand. med.) varer 6 år og kan læses på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, og fra 2022 er optaget udvidet med pladser på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Lægeforeningen er repræsenteret i alle 4 medicinske fakulteters aftagerpaneler. De har til formål at skabe løbende dialog om fakultetets uddannelser med repræsentanter for virksomheder, organisationer og myndigheder.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Fortsat høj kvalitet i den medicinske kandidatuddannelse på trods af besparelser på universiteterne.
  • At menneskekundskab og indlevelse er vigtige egenskaber for alle læger.
  • At medicinstuderende har adgang til veltilrettelagte ophold i klinikken.
  • At medicinstuderende har mulighed for at deltage i forskningsprojekter, så de allerede på studiet får forskningsmæssig indsigt, der styrker dem i kritisk brug af forskning og egen deltagelse i forskning i deres videre lægeliv.
  • At medicinuddannelsen kommer omkring alle syv lægeroller, og at patienternes perspektiv allerede på studiet er nærværende for de kommende læger.
  • At den mest hensigtsmæssige fordeling af læger til KBU-ordningen bliver benyttet – eksempelvis ved at tage hensyn til geografisk placering - så lægerne får så vellykket en start på lægelivet så muligt.