Gå til indhold

Sundhedsvæsenets økonomi

Invester to procent mere i sundhed hvert år

Samtidig med at befolkningen bliver ældre, og flere har behov for mere behandling og pleje, er der opbygget et massivt pres på sundhedsvæsenet, som vil vare ved i store dele af dette århundrede. Derfor mener Lægeforeningen, at sundhedsvæsenets økonomi skal vokse med omtrent to procent årligt frem imod 2025, hvis der både skal være råd til flere ældre til at tage nye behandlinger i brug.

Væksten på to procent om året svarer i rene tal til omtrent 3 milliarder kroner mere næste år, mens det i takt med, at økonomien vokser, skal stige til godt 4 milliarder kroner i 2025. Det er, hvad det kræver af ressourcer for, at sundhedsvæsenet både kan behandle flere ældre mindst lige så godt som nu, og samtidig tilbyde de nyeste og bedste behandlinger til patienterne. Anbefalingen baserer sig på en fremskrivning af befolkningens sammensætning og velstanden i samfundet, som VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har udarbejdet for Lægeforeningen..

 

Årligt udgiftsbehov i milliarder og akkumuleret procent

Sundhedsvæsenet er under pres

Sundhedsvæsenet er under pres, fordi de store efterkrigsårgange nu er blevet så gamle, at de får brug for mere behandling. Årligt stiger det demografiske pres på bare det regionale sundhedsvæsen med én milliard kroner og det presser økonomien i sundhedsvæsenet.

De faktiske tal viser, at efter den økonomiske krise i 2008, er udgifterne til flere ældre blevet dækket, men ikke de stigende udgifter til nye behandlingsmuligheder, de nye behandlingsgarantier og øgede forventninger til behandlingen. I årene 2020 og 2021 har der været ekstraordinære store udgifter til de regionale sygehuse, men det er ikke et permanent løft, da det har været kompensation på grund af udgifter i forbindelse med Covid-19.

Sundhedsvæsenets økonomi
Sundhedsvæsenets økonomi

Lægeforeningen arbejder for:

  • Sundhedsvæsenet skal have de nødvendige midler til, at alle patienter - uanset hvor de bor eller hvilken sygdom de har - kan få behandling af høj kvalitet.
  • Ressourcerne i sundhedsvæsenet skal bruges, så de sikrer mest sundhed for pengene.
  • Styringen i sundhedsvæsenet skal understøtte kvalitet.