Differentieret behandlingsgaranti

Skeln mellem mere og mindre alvorlige sygdomme – differentier det udvidede frie valg

Siden den 1. september 2013 har patienter haft ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis der er sygdom eller mistanke om sygdom, og patienter bliver henvist til sygehuset. Fra den 1. september 2016 har alle patienter- uanset sygdom – ret til at blive behandlet inden for en frist på 30 dage. Den rettighed erstatter en fleksible behandlingsgaranti på 60 dage for visse sygdomme.

Sundhedsvæsenet anno 2022 står overfor en stor udfordring med at sikre nok arbejdskraft. Efter coronakrisen og sygeplejerskestrejken i 2021 er ventelisterne på de offentlige sygehuse vokset.

De voksende ventelister giver ulighed, da de patienter, der er for syge til at blive behandlet i det private eller har brug for en specialiseret behandling, der ikke må udføres privat, venter længe og patienter, der har mindre alvorlige sygdomme, bliver behandlet først.

Lægeforeningen mener, at der er behov for at prioritere de sygeste patienter først, og at det derfor er nødvendigt at differentiere det udvidede frie valg.

Konkret foreslår Lægeforeningen, at det udvidede frie valg (behandlingsgarantien) bliver differentieret, så de sygeste patienter bliver behandlet først og tidsrummet til, at patienterne kan vælge et privat tilbud, afhænger af sygdommens alvorlighed.

Lægeforeningen arbejder for:

  • En behandlingsret som skelner mellem mere og mindre alvorlige lidelser, så sundhedspersonalet har mulighed for at prioritere de mest syge patienter først.
  • En udredningsret som omfatter alle patienter uanset om man henvises til speciallægepraksis eller sygehuset.
  • En ret til genoptræning på samme høje niveau uanset bopælskommune.