Gå til indhold

Danske Patienter og Lægeforeningen: Der skal mere gang i digitaliseringen i sundhedsvæsenet

I årevis har man fra politisk hold snakket om, at nye digitale løsninger i sundhedsvæsenet skal udbredes. Det vil kunne hjælpe patienter med at få en bedre kontrol over deres egen sygdom, det vil give dem en større fleksibilitet i behandlingen, og det vil samtidig kunne spare på sundhedsvæsenets knappe ressourcer.

Af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, og Klaus Lunding, formand for Danske Patienter
Bragt i Avisen Danmark 28. juni 2023

Man kan for eksempel læse i aftaleteksten for sundhedsreformen fra 2022, at visionen er, at mere behandling skal foregå i eget hjem med digitale løsninger. Det er et af de seneste eksempler, men på trods af, at emnet har været på den politiske dagsorden længe, så er der ikke sket nok. Men hvis det danske sundhedsvæsen også i fremtiden skal kunne give patienterne behandling af høj kvalitet, så skal der snart handling til.

Sundhedsvæsenet er nemlig i høj grad under pres. I 2030 er der ifølge Lægeforeningen behov for 40.000 sundhedspersoner ekstra, hvis patienterne skal tilbydes samme behandlingstilbud som i dag. Der er ingen nemme løsninger på det problem, og der skal flere løsninger i gang samtidig. En af dem er at satse på større grad af digitalisering, og det viser sig heldigvis, at der er digitale og teknologiske redskaber, der virker, og som vi kunne tage i brug allerede i morgen.

En ny analyse fra Lægeforeningen ser nemlig nærmere på lang række eksisterende apps og hjemmemonitoreringsløsninger til forskellige patientgrupper. I analysen gennemgås i alt 14 digitale løsninger, som effektivt bidrager til at reducere belastningen på sundhedsvæsenet. Analysen gennemgår erfaringer fra andre europæiske lande, og de viser en stor effekt af forskellige løsninger. Én digital løsning reducerer f.eks. KOL-patienter indlæggelsesrisiko med en tredjedel, mens en app, hvor allergi-, høfeber- og astmapatienter i kommunikation med deres læge har betydet, at kun én ud af 10 patienter havde brug for kontrolbesøg hos lægen, hvor tallet for patienter, der ikke havde app’en lå på tre ud af 10 patienter.

Der er altså et stort potentiale til både at forbedre patientoplevelsen og at begrænse brugene af de begrænsede personaleressourcer, hvis beslutningen træffes i fællesskab mellem patient og læge og tilbydes til dem, der kan og vil. Og det er den danske befolkning med på: Ifølge en undersøgelse, som Danske Patienter lavede i 2020, er helt op til 55% af de adspurgte borgere nemlig interesserede i, at kontakten med sundhedsvæsenet i højere grad sker digitalt.

Der er en stor efterspørgsel for at slippe for at tage til kontrol og målinger på hospitalet og kunne leve et mere normalt liv – og samtidig skaber det mere plads på sygehuse og lægeklinikker til dem, der f.eks. har udfordringer med digitale løsninger eller har brug for en mere traditionel konsultation. Der bør i udviklingen af nye løsninger fremover være stærkt fokus på at dokumentere, at løsningerne både øger den faglige kvalitet, den patientoplevede kvalitet, og at det kan frigøre ressourcer. Der er allerede nu evidens for, at en lang række eksisterende apps og hjemmemonitoreringsløsninger virker.