Gå til indhold

Lægeforeningen og FOA: Klar til at tænke kreativt

Af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen og Mona Striib, forbundsformand i FOA
bragt i Jyllands-Posten den 9. april 2023

Sundhedssektoren har fået kastet endnu en redningskrans i form af en akutplan, som skal lette presset på sygehusvæsenet. Der er afsat 2 mia. kr. til akutplanen, som regeringen har indgået med Danske Regioner, og som løber indtil udgangen af 2024.

Der er generelt gode takter i planen, som med flere samtidige akutte løsninger nok skal komme patienterne til gavn. Der lægges blandt andet op til at tage et opgør med det unødvendige bureaukrati for udenlandsk uddannet arbejdskraft, som betyder, at blandt andre udenlandske læger hurtigere kan komme til landet og hjælpe til i trængte specialer. Derudover gør akutpakken, at tidligere medarbejdere i sundhedsvæsenet, som er gået på efterløn eller pension, kan tage vagter uden at blive straffet økonomisk.

Det er godt, at vi høster "de lavthængende frugter". Alle løsninger - store og små - skal tages i brug.

Men vi skal også huske, at de ikke kan stå alene. Der er brug for mere grundlæggende løsninger på manglen på arbejdskraft i sundhedssektoren.

Den danske befolkning bliver ældre og ældre, og det gør, at flere og flere får behov for mere behandling og pleje. Samtidig mangler der allerede i dag speciallæger, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker og mange andre gode kolleger.

Personalemanglen er et alvorligt problem, som truer både patienternes sikkerhed og personalets trivsel.

Senest viser en medlemsundersøgelse fra Lægeforeningen, at 52 pct. af lægerne er bekymrede for patientsikkerheden på deres afdeling på grund af travlhed.

Og i ældreplejen fører manglen på arbejdskraft blandt andet til, at arbejdspresset bliver så stort, at uddannede medarbejdere i social og sundhedsfaget bliver nedslidte.

Det er alarmerende, og det understreger, at det er fuldstændig afgørende, at der fra politisk hold bliver taget ansvar og igangsat initiativer, som kan gøre sundhedsvæsenet og ældreplejen mere robust de kommende år.

Samtidig er der behov for, at vi tager hul på de svære, men nødvendige diskussioner om, hvordan man bruger arbejdskraften bedre i sundhedssektoren, herunder ældreplejen.

Vi skal have modet til at tænke i nye baner og f.eks. turde at flytte opgaver mellem faggrupper, når det giver fagligt mening og er det bedste for patienterne.

De diskussioner tager vi i Lægeforeningen og FOA hul på sammen med en række andre aktører i Sundhedsvæsenets Prioriteringsråd.

Der er nemlig ikke nogen quickfix på den udvikling, vi ser ind i. Derfor er der brug for en åben og tydelig prioritering af, hvad sundhedsvæsenet kan og skal tilbyde sine stadig flere borgere og patienter.

Der er også brug for at tænke kreativt og undersøge, hvordan digitale løsninger og mere effektive forebyggelsesinitiativer kan lette presset og frigive ressourcer i det pressede sundhedsvæsen. For der er desværre ikke nogen hurtige løsninger.

Lad få en fælles erkendelse af det og få kvalificeret den politiske debat på området. Vi er klar med konstruktive inputs og bud på løsninger.