Gå til indhold

Stil op til repræsentantskabet

Vil du være med til at beslutte, hvilken politik Overlægeforeningen skal føre, og hvilke mærkesager der skal prioriteres? Så overvej allerede nu at stille op til valg til repræsentantskabet, som gennemføres i første halvår 2024.

Som medlem af repræsentantskabet er du en del af Overlægeforeningens højeste myndighed. Det er repræsentantskabet, som vælger bestyrelsen og formanden, som tager stilling til overenskomstfornyelser, og som godkender bestyrelsens beretninger og foreningens regnskaber. 

Derudover diskuterer repræsentantskabet de emner, som er særligt vigtige for Overlægeforeningens medlemmer. Det kan være alt fra arbejdsmiljø, til sundhedsstruktur eller lægelig ledelse.

To møder om året 

Repræsentantskabet mødes to gange om året. Det ene møde er altid fysisk og foregår i oktober. Det andet møde holdes om foråret forud for Lægemødet og kan være digitalt. 

Hvis du bliver valgt til det nye repræsentantskab, vil dit første møde være den 5. oktober 2024 på Hotel Munkebjerg i Vejle. 

Selve valget 

Du vælges til repræsentantskabet for to år og kan genvælges efterfølgende.

De kandidater, som får flest stemmer uden at blive valgt som repræsentant, er valgt som suppleanter. 
Alle medlemmer af Overlægeforeningen er berettigede til at stemme og til at stille op. 

Du stemmer og vælges i den region, du er ansat i. For at valget kan gennemføres korrekt, er det vigtigt, at dine medlemsoplysninger er opdaterede. Se og ret dem her

Alle kandidater kan sende et valgoplæg (evt. med billede) til Overlægeforeningen, som bliver offentliggjort på hjemmesiden. Skriv til ld.fas@dadl.dk

Der skal vælges 78 repræsentanter fordelt på de fem regioner. Derudover har Færøerne og Grønland hver én plads. 

Opstilling af kandidater 

Du stiller op ved at udfylde den blanket, som bliver sendt på mail til alle medlemmer den 26. marts 2024. Den bliver også tilgængelig på hjemmesiden. Du kan stille op frem til og med den 26. april 2024.

Du kan også få et valgoplæg offentliggjort på læger.dk. 

Stemmeafgivelse

Valget gennemføres som elektronisk afstemning blandt alle ordinære medlemmer af Overlægeforeningen i regionerne, på Færøerne og i Grønland. Det vil sige, at alle medlemmer får en mail med mulighed for at stemme. 

Afstemningen finder sted fra den 2. maj til den 16. maj. Resultatet af afstemningen offentliggøres hurtigst muligt herefter. 

Få mere at vide

Vil du vide mere om valget eller opgaven som repræsentant, er du velkommen til at kontakte Overlægeforeningen. Du kan også tale med en af de nuværende repræsentanter og høre om deres erfaringer. Du finder repræsentanterne i din region her: 

Endelig har alle medlemmer af Overlægeforeningen mulighed for at deltage i repræsentantskabsmødet den 14. marts, hvor de to centrale punkter på dagsordenen er den overenskomstaftale, som forhandles netop nu og valg til formandsposten og bestyrelsen.
Læs mere om mødet, og hvordan du tilmelder dig her