Gå til indhold

Livlig debat om fremtidens lægelige ledere i Aarhus

Over 100 overlæger, ledende overlæger og cheflæger var samlet til Overlægeforeningens konference ”Fremtidens lægelige ledere” i Aarhus mandag d. 23. januar. Og selv om vejret udenfor var som det oftest er i årets første måned, så var humøret anderledes højt og smilene store blandt deltagerne inden for.

Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen, sluttede sin velkomst af med at opfordre til god og åben dialog. Og det havde deltagerne allerede taget forskud på, inden konferencen gik i gang med snak over kaffen og konferencebordene. Og dermed levede mødet op til et af dets vigtigste formål, ikke mindst for de nye lægelige ledere, nemlig at give dem mulighed for at udveksle erfaringer og etablere eller styrke deres netværk.

Forinden havde Susanne Wammen gjort status over arbejdet med at indføre den ledelsesreform, som blev aftalt med Danske Regioner ved OK21, og som har skabt de lægelige lederstillinger, som deltagerne på mødet nu er i fuld gang med at folde ud på sygehuse og hospitaler i hele landet.

Og Overlægeforeningens formand lagde ikke skjul på, at hun gerne havde set et højere tempo i gennemførelsen af reformen:

”Selv om vi i Overlægeforeningen har brugt mange kræfter på at få ledelsesreformen godt i gang, så er vi stadig et stykke fra at kunne sige, at nu er lederrollen som overlæge, ledende overlæge og cheflæge klart defineret. Nu er den nye ledelsesstruktur på plads på alle afdelinger. Men hvorfor tager det så lang tid at få ledelsesreformen på plads,” spurgte hun og gav selv svaret:

”Først og fremmest fordi, der faktisk er tale om den største ledelsesmæssige reform af det danske sygehusvæsen i årtier. Og så er det jo ikke underligt, at det tager tid. Også længere tid end jeg som anæstesiolog egentlig har temperament til.”

Professor i sundhedsledelse og -politik, Mickael Bech, gav herefter deltagerne et overblik over, hvorfor lægelig ledelse er så vigtigt. Og hans hovedbudskab var enkelt og klart: Lægelig ledelse er til gavn for patienterne.

”Der er evidens for, at god lægelig ledelse kan ses i outcome for patienterne. Det har helt konkret betydning både for medarbejderne og for patienterne. Men hvis det skal virke, kræver det både en stærk lederidentitet og faglig indsigt,” sagde Mickael Bech med afsæt i en række undersøgelser, både internationale og danske, som han selv har været med til at gennemføre.

Mickael Bech havde desuden et højaktuelt budskab til forsamlingen: Faglig ledelse er helt central i et sundhedsvæsen, der er presset af stigende behov for behandling og knappe ressourcer.

”Faglig ledelse handler om at skabe overensstemmelse mellem faglige værdige og organisatoriske rammer, skabe fælles forståelse og sætte en klar retning. Hvis vi ikke har en fælles forståelse af faglig kvalitet inden for de organisatoriske rammer, så stresser vi personalet. Så står medarbejderne med ondt i maven, og selv om de løber og løber, og uanset hvad de gør, vil de ikke kunne leve op til de faglige krav. Derfor er faglig ledelse afgørende,” sagde han.

Lars Toft Nielsen, der er cheflæge på medicinsk afdeling, Regionshospitalet i Gødstrup gav sine perspektiver på ledelsesrollen som hhv. overlæge, ledende overlæge og cheflæge og de mangfoldige udfordringer, man står med som lægelig leder. Noget af det første han gjorde, som leder af afdelingen med flere hundrede ansatte, var at gå i dialog med sygehusledelsen hver mandag, også selv om han ikke havde aftalt møder med dem. Og tilsvarende mødes han med de ledende overlæger en gang om ugen.

”Jeg kan ikke flytte noget alene, og derfor betyder samarbejde og relationer meget for mig,” sagde han og afslørede en af sine ambitioner som leder – ud over at skabe rammerne for, at medarbejderne kan give patienterne en god behandling:

”Min mål er at gøre afdelingen så attraktiv, at lægerne i Århus vil køre hele vejen til Gødstrup for at få mulighed for at arbejde her.”

Undervejs var der tid til flere øvelser, hvor deltagerne i grupper f.eks. skulle undersøge mulighederne i deres egen lederudvikling under instruktion fra mødets facilitator, Anne Weber Carlsen.

Til sidst talte Marie Højriis Storkholm, cheflæge for kvindesygdomme og fødsler på Regionshospitalet i Horsens med professor Mickael Bech om ”Mod i ledelse og hvad der skal til for at skabe engagement hos medarbejderne”.

”Jeg søgte lederstillingen, fordi jeg har noget på hjerte. Jeg vil noget med det sundhedsvæsen, som jeg er en del af, og fordi jeg mener, at det er vigtigt at bruge mine kompetencer til gavn for samfundet. Derfor er jeg optaget af, hvordan man skaber et godt arbejdsmiljø. Hvis der er for meget stress og hamsterhjul, bliver det værre for patienterne. Jeg har jo ikke selv patientansvar, men ansvar for at skabe en arbejdsplads, hvor folk har lyst til at gå på arbejde og for at udvikle sundhedsvæsenet,” sagde Marie Højriis Storkholm.