Gå til indhold

God jul

Julehilsen fra Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen til alle overlæger, hvor hun gør status på året 2023.

Året rundt yder overlæger sammen med alle andre faggrupper på sygehusene en afgørende indsats for patienterne. Det gælder også juleaften, hvor mange overlæger er på arbejde, mens resten af Danmark holder fri og fejrer højtiden.

I skal alle have en varm tak for jeres indsats. Samtidig sender jeg og bestyrelsen de bedste juleønsker til jer og jeres familier 🙏

I
2023 har vi især haft fokus på:

Arbejdsmiljøet på sygehusene, som har været presset i årevis. Desværre har mange overlæger og alle andre medarbejdere oplevet, at hverdagen er blevet sværere og travlere i 2023. Regionerne har store problemer med at overholde budgetterne, samtidig med at Folketinget og regeringen siger, at der er penge nok. Det skaber utryghed og større arbejdspres. Derfor arbejder vi i Overlægeforeningen for at holde regeringen fast på løfterne om flere ressourcer, og vi arbejder for, at pengene kommer helt ud på afdelingerne, så kapaciteten øges og arbejdspresset mindskes. Vores arbejdsvilkårsundersøgelse viser, at overlægerne stadig bruger for megen tid på arbejdsopgaver, som andre faggrupper kunne løse. Det er dårligt købmandskab og skidt for arbejdsmiljøet, og derfor arbejder Overlægeforeningen for en bedre deling af arbejdsopgaverne på sygehusene.

Stærkere prioritering og stærkere ledelse Vi oplever en vilje til og fokus på at styrke ledelserne, og det er hårdt tiltrængt, hvis vi skal bidrage til at løse de store udfordringer, som sygehusene og sundhedsvæsenet står overfor. Vi er nået langt med gennemførelsen af den lægelige ledelsesreform fra OK21, og det giver grundlag for optimisme. Vi følger fortsat implementeringen af ledelsesreformen i regionerne tæt, og vi vil samtidig understøtte de lægelige ledere gennem tilbud om konferencer og netværk. Stærk lægelig ledelse er desuden en afgørende forudsætning for, at sygehusene og sundhedsvæsen bliver bedre til at prioritere og vælge unødvendige og forældede behandlinger fra. Derfor er stærk lægelig ledelse helt afgørende for at forbedre arbejdsmiljøet og ruste sundhedsvæsenet til den stigende efterspørgsel på behandling.

Sundhedspolitik har fyldt meget i år med igangsættelse af tiårsplanen for psykiatrien, Robusthedskommission og nedsættelse af en Sundhedsstrukturkommission, som kan få stor indflydelse på indretningen af fremtidens sundhedsvæsen. I Overlægeforeningen søger vi indflydelse gennem konkrete forslag og ved at deltage i den offentlige debat og ved dialog med alle centrale aktører og myndigheder. Vi har desuden bl.a. sat fokus på overlægers arbejdsvilkår og afvandringen fra den offentlige psykiatri, som udgør en trussel mod tiårsplanen og ambitionerne om et markant løft af de offentlige behandlingstilbud til mennesker med psykiske sygdomme.

Vi fortsætter arbejdet i 2024, hvor OK24 skal forhandles på plads, og hvor Sundhedsstrukturkommissionen kommer med forslag til ny organisering af sundhedsvæsenet. Overlægeforeningen vil arbejde konstruktivt for at bidrage til en styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, samtidig med at sygehusenes ressourcer bruges bedst muligt og overlægernes arbejdsmiljø sikres. Desuden vil vi holde fokus på overlægers muligheder for at deltage i efteruddannelse for blot at nævne nogle af vores indsatsområder.

Du kan også læse mere om både OK24, lægelig ledelse, arbejdsmiljø og sundhedspolitik på vores hjemmeside: https://laeger.dk/foreninger/overlaegeforeningen

De bedste hilsner

Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen

God Jul fra Overlægeforeningen