Gå til indhold

Video i almen praksis

Med den Overenskomst for Almen Praksis, der trådte i kraft 1. januar 2022, blev det besluttet at indføre anvendelsen af videokonsultation som en permanent mulighed i behandlingen af patienter. Læs mere og se video.

Videofunktionen er i dag teknisk tilgængelig i alle lægepraksissystemer, og der arbejdes på en øget integration mellem videoløsningen og lægesystemet for at få de to til at hænge endnu bedre sammen.

Overenskomstens parter er enige om, at alle lægepraksisser ved udgangen af overenskomstperioden skal tilbyde videokonsultationer for deres patienter.

PLO's videoløsninger

Den praktiserende læge bestemmer selv, hvilken konkret videoløsning der gøres brug af. Det eneste krav er, at der skal benyttes en videoklient, der lever op til sikkerhedskravene på sundhedsområdet.

PLO ejer og driver i dag tre videoløsninger. Løsningerne er betalt af PLO via midler fra overenskomsten.

Klinikkens videoadministrationsmodul
Modulet kan tilgås via knappen i journalsystemet, som åbner et administrationsmodul i browseren. Modulet giver klinikken mulighed for at anvende følgende videofunktioner:

1. Virtuelt venteværelse
Virtuelt venteværelse er en funktion til klinikker i almen praksis, hvor patienterne med forudbestilt tid kan trække et nummer i køen til video med lægen via Min Læge app. Løsningen kræver, at patienten er tilknyttet klinikken. Patienter i køen fremgår på en liste, og klinikken kan igangsætte en videokonsultation, når lægen er klar. Når lægen trykker start, modtager patienten en notifikation på sin mobil om, at det er patientens tur til videokonsultation.

2. Passant funktion
Funktionen er primært anvendt af speciallægeprakssiser, der åbner videofunktionen i Min Læge appen, uden at patienten er tilknyttet klinikken (ydernummere) på forhånd. Funktionen anvendes ved at indtaste CPR-nummer.

3. SMS-link til video
Løsningen er udviklet til mobile enheder og skal ses som et supplement til det virtuelle venteværelse. Funktionen kan anvendes af både almen praksis og speciallægepraksis.
Læs guiden 'Kom godt i gang med PLO's video-sms-funktion' her.

Borgerindgang til videokonsultation: Min Læge
Min Læge-appen er borgerindgangen, der giver den enkelte borger nem adgang til den praktiserende læge og speciallæge via video- og e-konsultation. Herudover hjælper appen til at give et hurtig overblik over både lægeaftaler, prøvesvar og vaccinationer. Der logges ind med NemID.

Videoløsning for borgere uden NemID assisteret af kommunalt plejepersonale: Kontakt Læge-app.
Løsningen giver patienter uden NemID mulighed for at deltage i videokonsultation, da de via Kontakt Læge-appen kommer ind i Virtuelt Venteværelse med hjælp fra plejepersonalet. Appen bruges på tablets af kommunale sundhedspersoner på vegne af borgere, som ikke selv har mulighed for at initiere en videokonsultation med egen læge. Den kommunale medarbejder logger ind med sit medarbejder-id.

Se introduktionsvideo til brugen af videokonsultationer. Videoen er lavet af PLO Efteruddannelse. 

Læs mere om, hvordan du kommer i gang med at bruge video i Min Læge her.