Gå til indhold

PLO'rientering 04/2023

Nyhed PLO

Aftale om vaccination kræver bedre styr på fordeling og leverancer, skriver formanden. Læs også om COVID-19 som arbejdsskade, nye gruppemoduler om trivsel, korte facilitatorkurser, gruppemoduler til praksispersonale og om, at fondssystemet er åbent igen. PLO-Hovedstaden sætter spot på demensaftalen.

INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Aftale om vaccination kræver bedre styr på fordeling og leverancer
 • COVID-19 anmeldes som arbejdsskade efter de almindelige regler, da de særlige regler er ophørt
 • Nye gruppebaserede moduler om trivsel og arbejdsglæde
 • NYT: 4-timers facilitatorkurser
 • Nu kan praksispersonale også efteruddanne sig i små grupper lokalt
 • Fonden tager igen imod ansøgninger om tilskud
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden: Spot på demensaftalen

Nyt fra bestyrelsen: Aftale om vaccination kræver bedre styr på fordeling og leverancer

I sensommeren 2022 indgik PLO og RLTN en national rammeaftale om vaccination i almen praksis mod COVID-19, influenza og pneumokokker. Den blev tiltrådt med enkelte nuancer i alle fem regioner. Vi forventede et tilfredsstillende forløb, og glædede os over at kunne tilbyde vores patienter alle vinterens vaccinationer.

Vores optimistiske forventninger blev desværre gjort til skamme. Kolleger i hele landet oplevede besvær med at først bestille og siden få leveret vacciner. Det afstedkom stort bøvl med at aflyse tider, kontakte patienter og holde sig ajour ude i klinikkerne. PLO forsøgte at afhjælpe problemerne centralt og ikke mindst regionalt og pressede på for at få løst problemerne.

Det kaotiske forløb fik os til at gennemføre en spørgeundersøgelse blandt medlemmerne for at dokumentere og afdække problemerne. Og budskabet var klart: Det store flertal af de praktiserende læger vil GERNE være med til at vaccinere.

Og tallene for sæsonvaccination 2022-23 taler deres tydelige sprog: På trods af alle problemerne tegnede almen praksis sig for halvdelen af alle influenzavaccinationer – og i denne sæson også en væsentlig andel COVID-19-vaccinationer.

680.000 personer blev vaccineret mod influenza i almen praksis. Det er det 3. højeste antal nogensinde, kun overgået af de forrige to år med rekordåret sidste år, hvor ca. 2/3 af alle influenzavaccinationer blev givet i almen praksis. 646.000 blev vaccineret mod COVID-19 og 62.000 mod pneumokokker i vores lægehuse.

Tallene viser, at der hos borgerne er en stor efterspørgsel efter at blive vaccineret hos egen læge. Men 73 pct. af PLO’s medlemmer svarer i vores survey, at de kun vil deltage i næste vaccinationssæson under forudsætning af bedre leverancer. Og blot 13 pct. har ikke oplevet nogen problemer med leverancer i denne sæson. Disse data vil vi bruge i vores dialog med myndighederne.

Vaccinationsopgaven ligger naturligt i almen praksis: tæt på borgerne i rammer de kender. Det er vigtigt for især dem med størst behov: de ældre og svækkede, som vi har et særligt ansvar for at sikre vaccination af.

Men det er for PLO’s bestyrelse en forudsætning for at indgå en aftale om at medvirke til vaccinationsindsatsen til efteråret, at der er langt bedre styr på fordelingen og leverancerne, og at vi får et anderledes, smidigt forløb.

Jørgen Skadborg,
Formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

COVID-19 anmeldes som arbejdsskade efter de almindelige regler, da de særlige regler er ophørt

Arbejdstilsynet har bedt PLO gøre opmærksom på, at de særlige regler for anmeldelse af COVID-19-relaterede arbejdsskader, er ophørt ved udgangen af januar 2022. Tilsynet har modtaget ca. 50 anmeldelser om ugen fra læger siden januar 2022.

COVID-19-relaterede arbejdsskader kan nu kun anmeldes efter de almindelige procedurer og regler for anmeldelse og anerkendelse.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
Telefon: 3544 8662, dar.plo@dadl.dk

Nye gruppebaserede moduler om trivsel og arbejdsglæde

PLO-Efteruddannelse har udviklet et DGE-modul (til læger) og et KGE-modul (til hele klinikken) om trivsel og arbejdsglæde.

DGE-modulet (til læger) handler om samarbejdet internt i personalegruppen, mellem personale og ledelse og i ledelsen. Modulet giver også gode forslag til, hvordan klinikkens ledelse kan arbejde med trivsel og arbejdsglæde i egne klinikker. Arbejdet kan give jer mod på og lyst til at bruge klinikmodulet (KGE) om samme tema hjemme i egen klinik.

KGE-modulet henvender sig til hele klinikken med et budskab om, at alle har både interesse i og ansvar for et godt og nærende arbejdsmiljø. Deltagerne arbejder med genkendelige cases, som bygger på undervisernes mangeårige arbejde med ledelse, organisering, samarbejde og trivsel i almen praksis.

Begge moduler er godkendt til tilskud. KGE-modulet også for personalet.

Modulerne, som skal bestilles i god tid, kræver, at én læge i klinikken har taget en facilitatoruddannelse Bemærk, at vi grundet stor efterspørgsel på facilitatoruddannelserne udbyder nye korte facilitatorkurser – læs mere efter denne tekst.

På denne side kan du læse om trivsels-gruppemodulet til læger


Her kan du læse om trivsels-modulet til hele klinikken 

For yderligere oplysninger:
Fondssekretariatet
Telefon 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk

NYT: 4-timers facilitatorkurser

Vi udbyder nu en lang række 4-timers facilitatorkurser, da vi har oplevet en overvældende interesse for den eksisterende 2-dages facilitatoruddannelse.

En uddannet facilitator er en forudsætning for at kunne gennemføre kurser i de tre forskellige gruppeformater Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE), Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) og Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse (KGE).

PLO-E udbyder facilitatorkurserne mange steder i landet for at gøre det nemmest muligt at komme afsted. Kurserne er gratis, og deltagerne kan få udbetalt honorar på kr. 2.000,- samt dækket transportudgifter (max. kr. 1.500,-). Beløbene trækkes IKKE fra kontoen i fonden.

Læs om de 4-timers facilitatorkurser

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon 35 44 84 16, kurser.plo@dadl.dk

Nu kan praksispersonale også efteruddanne sig i små grupper lokalt

PLO-E udbyder nu et gratis PGE-modul (Personale Gruppebaseret Efteruddannelse) om ukompliceret urinvejsinfektion.

Modulerne til gruppebaseret efteruddannelse for læger har vist sig at være en kæmpe succes. Derfor har PLO-E nu udviklet et lignende koncept for personalet. Det adskiller sig fra de traditionelle kurser ved, at det foregår i små grupper på 5-12 deltagere i lokalområdet.

Modulet tager udgangspunkt i forskellige sygehistorier, som deltagerne diskuterer ud fra en række spørgsmål.

Smågrupperne dannes af mødelederen og består derudover af min. fire personer, hvilket gerne skal bidrage til et trygt miljø, hvor alle kommer til orde. Her kan forskellig faglig baggrund og erfaringsgrundlag give diversitet i diskussionen. Tidsforbruget er ca. 3 timer.

Modulet er godkendt til tilskud fra fonden, så der kan refunderes udgifter for personales deltagelse.

Bliv klogere på de nye personalegruppemoduler

For yderligere oplysninger:
Fondssekretariatet
Telefon 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk

Fonden tager igen imod ansøgninger om tilskud

Fondssystemet, hvor man søger tilskud til efteruddannelse, har været lukket på grund af årsopgørelse. Systemet åbnede igen den 15. februar. Der kan både søges tilskud for egne kurser og for personales.

Her kan du læse mere og søge tilskud

For yderligere oplysninger:
Fondssekretariatet
Telefon 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

Spot på: Demensaftalen

Udmøntning af ”Forløbsprogram for demens”

Efter drøftelser med Region Hovedstaden er der enighed om, at der i overensstemmelse med det aftalte sker en validering (kontrol) af ydelserne:

4280 - Indkaldelse demensundersøgelse
4282 - Kontrol demens
4283 - Mail kommunen

ud fra disse 4 elementer:

 • Kun til borgere med bopæl i Region Hovedstaden
 • Kun én pr. dag
 • Maksimalt 2 gange om året
 • Læger i Region Hovedstaden

I relation til overenskomstydelser er det ikke muligt, at de tages sammen med følgende ydelser i overenskomsten:

0125 - Videokonsultation
2149 – Diagnostik, udredning og opfølgning ved anvendelse af fagligt anerkendte psykometriske test
6101 - Samtaleterapi

Og ej heller sammen med den regionalt aftalte ydelse 4657 – konsultation, Tillægsaftale til opfølgende hjemmebesøg – Palliation.

Aftalen kan ses her