Gå til indhold

Forsikringsattester

Når et forsikringsselskab indhenter helbredsoplysninger, og en læge afgiver helbredsoplysninger, skal det foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning. Læs nedenfor, hvad du skal hensyn til, og hvor du kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Der er flere forhold at tage hensyn til:

  • patienten skal give samtykke,
  • lægen skal iagttage sin tavshedspligt,
  • forsikringsselskabet må i henhold til GDPR kun indhente relevante og nødvendige oplysninger.

For at sikre en smidig og sikker procedure for indhentning af helbredsoplysninger, som er baseret på de gældende regler i lovgivningen, har Lægeforeningen og Forsikring & Pension indgået aftale om forskellige blanketter, som kan anvendes i forskellige situationer og ved forskellige forsikringstyper. Alle blanketter har et FP-nummer, som viser, at blanketten er en del af aftalen mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension.

Aftalen og blanketterne er ikke bindende for Lægeforeningens og Forsikring & Pensions medlemmer, og den hindrer ikke, at selskaber og læger kan indgå aftale – eventuelt via en ekstern leverandør – om attester og helbredsoplysninger mv. på andre vilkår.

Find de aftalte blanketter, eller find svar på dine spørgsmål: